Partnerek


CMS, webshop, eCommerce, domain, hosting, SEO, SEM

Google Directory

Observer


NewsAgent


C-PRESS


Hirmutato


Hirlapom


Hirlapom

hírek személyre szabva

Napi sajtó


Hirlevél feliratkozás


Google
 

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /www/piarsoft/sajttaj.hu/lib/smarty/Smarty_Compiler.class.php on line 804

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /www/piarsoft/sajttaj.hu/lib/smarty/Smarty_Compiler.class.php on line 804

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /www/piarsoft/sajttaj.hu/lib/smarty/Smarty_Compiler.class.php on line 804


Cégek 3M
A St.Paul-i (Minnesota, USA) székhelyű 3M a világ egyik legnagyobb gyártóbázissal rendelkező vállalata; 29 nemzetközi gyártócége 35 laboratóriummal és 132 gyáregységgel működik.

Éves árbevétele 20 milliárd dollár, erőssége azon alaptechnológiák sokoldalú alkalmazásában és felhasználásában rejlik, melyeket a megalakulása óta eltelt több mint száz évben fejlesztett ki.

A vállalat 60 országban közel 70 000 alkalmazottat foglalkoztat, akik 50 000 különböző terméket fejlesztenek, gyártanak és értékesítenek olyan területeken, mint a Munka-és életvédelmi termékek, Fogyasztási- és irodatechnikai termékek, Ipari termékek, Telekommunikációs, Elektro és Elektronikai termékek valamint az Egészségügyi termékek piaca.

3M Hungária
A 3M termékei 40 éve megtalálhatók a magyar piacon, önálló képviseleti irodát 1987-ben nyitott – a 3M Hungária Kft. 1990 végén alakult meg. A 100 százalékban amerikai tulajdonú magyar leányvállalat jelenleg 70 alkalmazottat foglalkoztat.
www.3m.hu


 ABO Holding
Az ABO CSOPORT tagvállalatai és jogelődjeik 60 évre visszanyúló történelmét a változás, a folyamatos és dinamikus fejlődés jellemezte. A SZABOLCS GABONA Rt. 1993.-as létrehozása óta számos vállalat került a cégcsoportba belföldön és külföldön egyaránt.

Az 1993-ban privatizált, magyar magánszemélyek többségi tulajdonában álló ABO HOLDING Zrt. az elmúlt években dinamikusan növekedett és korszerűsödött.

Akvizíciók és fejlesztések révén belföldön és külföldön egyaránt folyamatosan növelte piaci jelenlétét, melynek eredményeként a ABO CSOPORT a régió jelentős gabona-, malom- és takarmányipari vállalkozásává vált.

A vállalatcsoport magyarországi tevékenységén túl, jelentős érdekeltségeket szerzett Szlovákiában, Ukrajnában, Romániában és megkezdte tevékenységét Szerbiában is.

A Cégcsoport tevékenységét 2004. áprilisától a három fő tevékenységi kör - gabona kereskedelem, malomipar, takarmányipar - szerint kiépített divízionális szervezetben végzi. A divízionális irányítási rendszer lehetővé teszi az azonos tevékenységet végző leányvállalatok működésének határokon átívelő koordinálását, a cégcsoportban rejlő szinergiák kihasználását.
www.aboholding.com


 Aranykor Nyugdíjpénztár
A több mint tizenhárom éve sikeresen működő Aranykor Nyugdíjpénztár jelentős hozamainak és alacsony működési költségeinek köszönhetően a legnagyobb hazai független pénztár, taglétszáma megközelíti a 130 ezer főt, vagyona meghaladja a 90 milliárd forintot. A pénztár számos fejlesztésben élen jár a hazai piacon, ügyfelei elégedettsége évek óta töretlen. Az Aranykor Nyugdíjpénztár stratégiai partnere a CIB Bank Zrt.
www.aranykornyp.hu


 AZ ÉPÍTÉSZET HÓNAPJA

 Értékesítők Szövetsége
A szövetség azzal a céllal jött létre, hogy az értékesítési szakmában dolgozók (üzletkötők, területi képviselők, értékesítési vezetők és tanácsadók) részére konkrét eszközökön – elsősorban oktatáson – keresztül biztos fejlődést, ezáltal nagyobb szakmai és anyagi sikereket biztosítson.

Magyarországon nem hivatalos információk szerint 400.000 ember foglalkozik üzletkötéssel. Ebbe a létszámba kizárólag az ügyfelet, vásárlót személyesen vagy telefonon „felkereső” értékesítők tartoznak.

Az Értékesítők Szövetsége egy olyan cég- és termékfüggetlen, nonprofit szakmai szervezet, amely a szakma mindegyik képviselője előtt nyitva áll.

Alapítói 2 fő szándékkal hozták létre:

 - Az értékesítői szakma színvonalának és megítélésének emelése céljából, amely az egyének szakmai fejlesztésével valósítható meg.
 - A hivatás képviselőinek segítése érdekében, amely az értékesítői karrier támogatását jelenti konkrét eszközökön, programokon és teljes körű háttértámogatáson keresztül.

A szövetség olyan kézzelfogható támogatásokat kínál, amit minden szakmabeli nagy haszonnal tud igénybe venni: alap- és haladó szintű képzések, ügyfél-adatbázisok ügyfélkezelő szoftverrel, kapcsolatépítési lehetőségek, karrierépítési támogatás, kedvezményes értékesítői eszközvásárlás,hogy csak a legfontosabbakat említsük.
www.ertekesitokszovetsege.hu


 BAMOSZ
1991. év végén a befektetési alapokról szóló törvény elfogadásával Magyarországon is megnyílt az út a fejlett pénzügyi kultúrával rendelkező országokban már nagy népszerűségnek örvendő alapok létrehozása előtt. A piac szereplői, a befektetési alapkezelő cégek 1993. végén úgy döntöttek, hogy létrehozzák a Befektetési Alapkezelők Magyarországi Szövetségét azzal a céllal, hogy képviseljék közös érdekeiket, megőrizzék a verseny tisztaságát és elősegítsék a további piaci fejlődést.

A szövetség fő feladatai:

* Érdekegyeztetés, érdekközvetítés és érdekképviselet.
* Jogszabályok véleményezése és a jogszabályalkotás befolyásolása.
* A befektetési alapok megismertetése, megfelelő közönség- és sajtókapcsolat (PR) kialakításán keresztül.
* Információ gyűjtése a hazai piacról.
* Szakoktatás támogatása.
* Kapcsolatok kialakítása a hasonló külföldi szervezetekkel (szövetségekkel).
* Szakmai ajánlások, közös elvek megfogalmazása, a versenyetikai szabályok kialakítása.

A BAMOSZ 2003. végén jelentős átalakuláson ment keresztül. Az elmúlt 1-2 évben a BAMOSZ tagjai tevékenységében jelentős változások mentek végbe, a korábban kizárólag alapkezelési tevékenységet végző társaságok jelentős részénél egyre meghatározóbb szerepet játszik az egyéb vagyonkezelési tevékenység (pénztári vagyonkezelés, portfoliókezelés). A változások eredményeként a BAMOSZ is egyre erőteljesebben igyekszik felvállalni a teljes tőkepiaci vagyonkezelési szakma érdekképviseletét. Mindez jelentős változáshoz vezetett a BAMOSZ belső működésében is. A korábban kizárólag a hazai alapkezelő társaságokat tömörítő szövetség megnyitotta a tagság lehetőségét az olyan egyéb vagyonkezelő társaságok számára is, amelyek főtevékenységként kizárólag pénztári vagyonkezelési és portfoliókezelési tevékenységet végeznek. A BAMOSZ teljes neve ekkor Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségére változott. Alapvetően megváltozott a szövetség a döntéshozatali rendje is, az Elnökség mellett különböző állandó szakmai bizottságok jöttek létre, melyek a hozzájuk tartózó szakmai kérdésekben a fő döntéshozatali fórumként működnek.

A BAMOSZ-nak jelenleg 23 tagja van, ezen belül 22 alapkezelő és 1 vagyonkezelő társaság. A BAMOSZ jelentőségét, szerepét mutatja, hogy magában foglalja az összes, nyilvános alapot kezelő befektetési alapkezelő társaságot.

A BAMOSZ a térség országai közül először csatlakozott az egyes európai országok nemzeti szövetségeit tömörítő európai szövetséghez (FEFSI), melynek 1996 óta tagja. A BAMOSZ célja, hogy tevékenyen vegyen rész a FEFSI európai szintű érdekérvényesítő tevékenységében. A 2003. kiemelkedő eseménye volt a BAMOSZ életében, hogy házigazdaként vendégül láthatta a FEFSI éves közgyűlését.

A BAMOSZ tevékenységében különleges súlyt helyezett az egységes szakmai normák kialakítására. E tevékenység eredményeként az elmúlt években sor került a befektetési alapok működését döntően meghatározó kérdésekben egységes normák és ajánlások elfogadására. A normák és az ajánlások az alábbi területeket érintik:

* Etikai Kódex
* Teljesítményértékelési és bemutatási normák
* A nettó eszközérték-számítás egységesítése.
* Az alapok osztályozása és az egyes kategóriákba való besorolása.
* A származékos termékek alkalmazása.

A befektetők bizalmának megnyerése érdekében kialakított átlátható és egységesen elfogadott szakmai etikai elvek az alapkezelők tisztességes versenyét hivatottak biztosítani. A BAMOSZ első egységes Etikai Kódexe 2000. január 1-én lépett hatályba, az abban foglalt szabályok és előírások betartása felett az 1999. elején megalakult Etikai Bizottság őrködik. Mindezek célja az, hogy a piacon a verseny szabályozott, egységes keretek között folyjon és a befektetők valós tájékoztatást, információt szerezhessenek a befektetési alapok működéséről.

A BAMOSZ tevékenyen rész vett a 2002-től hatályos egységes Tőkepiaci törvény (Tpt.) megalkotásában, mely törvény jelentősen megváltoztatta az alapkezelők működési környezetet. A magasabb szintű szakmai és tőkekövetelmények bevezetése mellett az új törvény lehetővé tette a szélesebb körű vagyonkezelési tevékenységek végzését, új típusú alapok létrehozatalát, mely további fejlődési lehetőségeket nyitott meg az alapkezelők előtt. Az új lehetőségekkel az alapkezelők igyekeztek élni, így mára az alapkezelők a vagyonkezelési piac meghatározó szereplőivé váltak, a magyarországi pénz- és tőkepiacon betöltött szerepüket jól jelzi a 5 ezer milliárd forintot meghaladó összes kezelt vagyon.

A BAMOSZ érdekérvényesítő tevékenységének egyik fő célja, hogy olyan szabályozási környezetet biztosítson a befektetési alapok számára, amely versenysemleges piaci feltételeket teremt a különböző kisbefektetőknek szánt vagyonkezelési formák között, értve ezalatt a hosszú távú megtakarításokat támogató adókedvezményeket is. Meggyőződésünk, hogy jelenleg az alapok képviselik a leghatékonyabb, legbefektetőbarátabb és egyben az egyik legfejlettebb, legbiztonságosabb befektetési formát, amely emiatt a legalkalmasabb eszközt jelentheti a lakossági megtakarítások ösztönzése céljából is.

Az elkövetkező években a BAMOSZ egyik legfontosabb feladata lesz, hogy minél több segítséget nyújtson a tagjai számára az európai uniós csatlakozásból eredő kihívásokra való felkészülésben. E tekintetben már most látható, hogy Magyarország uniós csatlakozása után, de különösen az Euro tervezett bevezetését követően a hazai alapkezelőknek kíméletlen nemzetközi versennyel kell szembenézniük, melyben a náluk nagyságrendekkel nagyobb vagyonokat kezelő alapkezelők lesznek az ellenfeleik. E versenyben való helytállás sikere, így az egész alapkezelői, vagyonkezelő szakma megmaradása a hazai alapkezelők szakmai megerősítésén, a magyarországi befektetési alapok költséghatékony működésének biztosításán, a befektetőbarát és megfelelően rugalmas törvényi és szabályozási környezeten, valamint nem utolsó sorban a kormányzatnak a magasabb szintű befektetési kultúrát megtestesítő eszközöket előtérbe helyező befektetés ösztönzési rendszerén fog múlni.
www.bamosz.hu


 BASF
A BASF Hungária Kft Agrodivíziója 1984 óta működik Magyarországon. A kezdeti egy főből álló képviseleti irodából 2005-re több, mint 35 főt foglalkoztató céggé nőtte ki magát. 2004-es éves forgalmunk 11,9 milliárd Forint volt.
A forgalmazott termékeink köre a szántóföldi, szőlő, gyümölcs és zöldségkultúrákban használatos növényvédő szerekre terjed ki. A BASF Hungária Kft. Agrodivíziója mintegy 50 termékkel segíti a magyar termelőket a hatékony növényvédelemben.
A kereskedelmi tevékenység mellett fontos szerepet kap a három fejlesztési központunk az ország különböző pontjain. A központokban szakemberek vezetésével vizsgálják a növényvédő szerek hazai alkalmazhatóságát, és folytatnak kutatásokat az új technológiák és még tökéletesebb megoldások megtalálásához. 2004-ben az átlagosan 8,5%-ot kitevő kutatási és fejlesztési ráfordításokkal a németországi székhelyű BASF AG azon vállalatok közé tartozik, amelyek a legintenzívebben foglalkoznak növényvédelmi kutatásokkal.

A BASF a világ vezető vegyipari vállalata – „The Chemical Company”. Termékportfoliója a vegyszerektől, műanyagoktól, speciális adalékokon, mezőgazdasági termékeken és finomkemikáliákon át a nyersolajig és földgázig terjed. A BASF szinte minden ágazat megbízható beszállítója és partnere. Piacvezető, jó minőségű termékeivel és modern rendszer-megoldásaival nagymértékben hozzájárul ügyfelei sikeres üzleti működéséhez. A jövő támasztotta kihívásokra válaszul a BASF folyamatosan új technológiákat fejleszt ki, és azokat további piaci lehetőségek kiaknázására használja fel. A társaság felelősségteljes gazdasági tevékenységet folytat, és a pénzügyi sikerek mellett komoly hangsúlyt fektet a környezetvédelemre és társadalmi felelősségvállalásra. A 95.000 alkalmazottat foglalkoztató BASF a 2006-os pénzügyi évben 52,6 milliárd euró forgalmat bonyolított.
www.agro.basf.hu


 Biggeorge’s-NV
Az ingatlanalap-kezelés nem új keletű tevékenység a Biggeorge’s csoport életében, mivel a csoport társtulajdonosként 2000-ben úttörő módon indította útjára az első nyilvános, nyílt végű ingatlanalapot, az Európa Ingatlanbefektetési Alapot kezelő Európa Alapkezelő Rt-t, melyet 2004-ben a HVB bankcsoport megvásárolt.

A Biggeorge’s-NV Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. (Alapkezelő) 2006-os alapítását követően első befektetési alapjának, a Biggeorge’s NV Ingatlanforgalmazó Befektetési Alap 1. sorozatának befektetési jegyeit 2007. február 2-án vezették be a Budapesti Értéktőzsdére. A befektetési alap piac újdonságaként a nyilvános, zártvégű, 10 éves futamidejű, ingatlanfejlesztő befektetési alap befektetési jegyeit - a kötvény kibocsátási programokhoz hasonló - kibocsátási program keretében vásárolhatják meg a befektetők.

Az Alapkezelő irányítását 2007. szeptemberétől Csoma András vette át, aki korábban aktív szerepet vállalt az egyik vezető hazai nyilvános nyílt végű ingatlanforgalmazó befektetési alap, a Raiffeisen Ingatlan Alap létrehozásában és kezelésében.

A Biggeorge’s-NV Alapkezelő Zrt. tervei között további, akár bizonyos intézményi befektetők számára „testreszabott” ingatlanfejlesztő, és ingatlanforgalmazó alapok indítása is szerepel. Az alapkezelő működésének első 2-3 évében a kezelt vagyon - az alapkezelő tervei szerint - több tízmilliárd forintra is növekedhet.
www.biggeorges-nv.hu


 BOG-ART COLOR
Cégünk munkatársai 16 éves tapasztalattal rendelkeznek, fő tevékenységi területünk nyomdai anyagok tervezését, kivitelezését és az ehhez kapcsolódó kreatív marketing tevékenységet öleli fel. Célunk, hogy munkánkkal elősegítsük partnereink sikerét. Fordulhatnak hozzánk a jelölt témakörökön kívül, biztosítjuk az irodája működéséhez szükséges eszközöket, papírokat, nyomtatványokat, kellékeket és irodaszereket katalógus áron, házhozszállítással.
www.bog-artcolor.hu


 Borsodi Sörgyár
A Borsodi Sörgyár Rt. Magyarország egyik legnagyobb sörgyára, amely a Miskolc melletti Bőcs község külterületén 1973-ban kezdte meg a sör- és malátagyártást.

A Borsodi Sörgyár Rt. kezdeti regionális dominanciáján túllépve, mára iparának innovátorává, húzóerejévé vált. A Vállalat kimagasló eredményeit jórészt annak köszönheti, hogy gyorsan és rugalmasan tud reagálni a fogyasztói, piaci igényekre, illetve termék- és csomagolás-innovációival folyamatosan képes trendet diktálni a hazai sörpiacon.

A Borsodi Sörgyár Rt. tulajdonosa, a belga Interbrew és a dél-amerikai Ambev egyesülésével létrejött InBev, amely a világ legnagyobb söripari vállalata. Az InBev közel 70.000 embert alkalmaz, és 30 országban folytatja tevékenységét, a két Amerikában, Európában, Ázsia Óceániában.

Az InBev vezető globális márkái, a hazai sörpiac prémium szegmensének dinamikusan fejlődő termékei a Stella Artois és a Beck's. A sörgyár termékeinek választékában megtalálható több jelentős import márka - Staropramen, Löwenbrau, Löwenweisse -, illetve specialitás, amelyek különleges ízéleményt biztosítanak.
E mellett a Borsodi Sörgyár Rt. legnépszerűbb terméke a Borsodi Sör, amely a legnagyobb volumenben értékesített sör Magyarországon.

A Borsodi Sörgyár Rt. elkötelezett támogatója hazánkban a kulturált sörfogyasztás népszerűsítésének. A franchise rendszerben működtetett téma- és márkaorientált sörözők (Belga Sörözők, Rolling Rock Sörözők) - az ország nagyvárosaiban - a tökéletes minőségben csapolt sörről és a kimagasló kulináris élményekről váltak nevezetessé.
www.borsodi.hu


 British American Tobacco
A British American Tobacco piaci részesedés alapján a világ második legnagyobb, tőzsdén jegyzett dohányvállalata. Márkáinkat több mint 180 országban forgalmazzák.

Termékválasztékunkban több mint 300 márka szerepel, a világ egymilliárd felnőtt dohányosa közül minden hatodik a mi termékünket választja. Minden területen, ahol jelen vagyunk, meghatározó piaci szerepet játszunk, és több mint 50 országban mi vagyunk a piacvezetők.

2006-ban leányvállalataink révén a kormányok világszerte több mint 16 milliárd font (GBP) éves adóbevételre tettek szert, beleértve a termékeinkre kivetett jövedéki adót. Ez a vállalat éves eredményének mintegy nyolcszorosa.

Az elmúlt 100 év során globális jelenlétünk mindig meghatározó volt. Vállalatunkat 1902-ben alapították, és 1912-re, tőkeértéket tekintve világ tizenkét legnagyobb társasága között voltunk.

Alkalmazottaink és gyáraink
Leányvállalataink 44 országban és 52 cigarettagyárban mintegy 689 milliárd szál cigarettát állítottak elő.
Az egész világon több mint 55.000 alkalmazottunk van. Munkaerőink határozottan multikulturálisak, és olyan, fejlett szervezettel rendelkezünk, amely minden egyes helyi leányvállalat működése számára nagyfokú működési és felelősségvállalási szabadságot biztosít. Az alapelvek, előírások, politikák, stratégiák és delegált hatóságok keretén belül döntéseinket minden üzleti és helyi érintetthez a legközelebbi szinten hozzuk meg .

Felelősségteljes működés
Mivel termékeink fogyasztása bizonyos egészségügyi kockázattal járhat, kiemelkedően fontosnak tartjuk, hogy vállalatunk felelősségteljesen működjön. A felelősség stratégiánk integrált része, és minden érdekelt féllel folyamatos eszmecserét kell folytatnunk. Kereskedelmi céljaink elérése érdekében végzett munkánkat olyan módon kell végeznünk, hogy az összhangban legyen a mai dohányüzlettel szemben támasztott, változó elvárásokkal.

Dohánytermesztés
Mi vagyunk az egyetlen olyan, nemzetközi dohányvállalat amelynek komoly érdekeltségei vannak a dohánytermesztésben, nemzetközi szinten farmerek ezreivel dolgozunk együtt. Vállalataink 22 országban folytatnak dohánytermesztési programokat, melyek során a farmerek olyan közvetlen agronómiai támogatást kapnak, amelyre máskülönben nem volna lehetőségük. Ez a segítség lefedi a termesztés egészét, valamint a gyakorlatban alkalmazott legjobb környezetvédelmi módszereket. 2006-ban vállalatunk 456.000 tonna dohánylevelet vásárolt, amelyet mintegy 250.000 farmer termelt. Ezen mennyiség 80%-a a fejlődő gazdaságok farmerjeitől származik.
www.bat.hu


 Casaro Hungary
A Casaro Hungary – Budapest egyik vezeto ingatlanbefektetési és közvetítõ irodája - 1999 óta mûködik sikeresen a piacon.

A Casaro Hungary széles körû ismeretekkel rendelkezik az Ön által igényelt szolgáltatások terén.

A Casaro Hungary irodájában az ingatlanvásárlás (befektetés) csapatmunka gyümölcse; az ingatlanpiacon tapasztalattal rendelkezõ képzett kollégáink szívesen segítenek Önnek az igényeinek megfelelõ ingatlan kiválasztásában.

Naponta frissített adatbázisunk számos eladó és kiadó lakást tartalmaz.

A Casaro Hungary célja nem merül ki az ingatlan eladásában, hanem szakmailag a legjobb szolgáltatást nyújtva Önnek – mint Ügyfelünknek – maximális figyelmet fordítunk az ingatlanügylet zökkenõmentes lebonyolítására.

A szükséges szolgáltatás, segítség és a megfelelõ megoldás biztosítása az ingatlanvásárlás folyamán, miközben kihasználjuk az összes technológiai eszközeinket és a teljes humán erõforrásainkat.

A Casaro Hungary-val garantáltan elégedett lesz!
www.casaro-hungary.hu


 CBA
1992-őt írunk. Tíz magánkereskedő összefogott egymással, hogy a Közért Vállalat privatizációjában megvásárolhasson 17 élelmiszerüzletet. Az együttműködésüket siker koronázta és ezzel megszületett a CBA-élelmiszerlánc.

Talán nem is kellett eltelnie még egy esztendőnek sem és a tulajdonosi kör érezte, hogy az egységes kereskedelmi politikában, beszerzésben rengeteg lehetőség van. Fejlődésük záloga abban rejlett, hogy az üzletszám növelésével mind nagyobb és nagyobb szeletet hasítsanak ki a élelmiszerkereskedelem tortájából. A CBA megalakulásától kezdve olyan beszerzési és értékesítési társulásként működik, amely 100%-ban magyar tulajdonosi körrel büszkélkedhet, mely manapság unikumnak számít. A vásárlók értékelték, hogy a CBA üzletekben minden őértük történik, így igényelték az üzlethálózat további folyamatos bővítését. A CBA élő példája az élni és élni hagyni jelmondatnak, hiszen a stratégiai szövetség vállalkozásainak alapelve a hosszú távon, kölcsönös előnyökre alapozott együttműködés.
www.cba.hu


 Ceres
A vállalatot 1953-ban alapították, amelyet a 90-es évek elején privatizációban vásárolt meg a Csopak Rt. A sütőipari birodalmat magyar tulajdonosok és angol befektetőcsoport 2002-ben vásárolta meg, azóta beszélhetünk Ceres Zrt-ről. A cég a Ceres nevet a római mitólógia gabonaistennőjéről kapta. A több mint 50 éves tapasztalattal rendelkező cég, ma 550 dolgozót foglalkoztat. Az elmúlt évek beruházásainak köszönhetően a cég több szegmensben piacvezető. A termékportfoliójába a friss pékáru mellett tartós szeletelt és szendvics kenyerek, minőségi ízesített kalácsok, a rozscipók, kuglófok valamint elősütött termékek tartoznak.
www.ceressuto.hu


 CIB Bank
A mai CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Zrt. alapító elődje a Közép-európai Nemzetközi Bank Rt. (CIB), 1979. november 9-én jött létre Budapesten, mint dolláralapon működő devizabank. A bank részvénytulajdonosai - a Magyar Nemzeti Bank mellett - vezető európai és japán bankházak voltak. A CIB 20 millió dollár, teljes összegében befizetett alaptőkével kezdte meg tevékenységét, melyet országhatároktól függetlenül végzett, kizárólag üzleti megfontolások alapján.

A CIB-et az 1875. évi magyar részvénytársasági jog alapján jegyezték be, amit az 1988. évi társasági törvény váltott fel. A bank 1995 végéig a Pénzügyminisztérium engedélye alapján végezete tevékenységét, majd az Állami Bankfelügyelet 1995. december 21-én kereskedelmi banki tevékenység folytatását engedélyezte.A működésre vonatkozó felhatalmazások alapján kizárólag konvertibilis valutákban végzett műveleteket. Ügyfelei között az évek során fokozatosan nőtt a magyar vállalkozások és szervezetek száma, melyeknek a szükséges devizahatósági engedélyek megléte esetén nyújtott szolgáltatásokat.

Minthogy a bank hazai ügyfelei egyre inkább igényelték a forintműveleteket, a CIB és külföldi részvényesei belföldi bank alapítását határozták el. Erre a kétszintű bankrendszer megteremtése adott lehetőséget. Ily módon jött létre 1988-ban a CIB Hungária Bank Rt., s ezzel a CIB konvertibilis valutában nyújtott szolgáltatásai hazai, forintban igénybe vehető kereskedelmi banki szolgáltatásokkal egészültek ki.A CIBINTRA Nemzetközi Kereskedelmi Kft.-t 1989-ben a gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. Törvény szerint alapította a Közép-európai Nemzetközi Bank Rt. (CIB) és belföldi pénzintézete, a CIB Hungária Bank Rt.A Kft. jogutódjának, a CIB Rent Lízing Kft.-nek a 2000-ben történt átalakulásával jött létre az operatív lízing tevékenységet folytató CIB Rent Rt.

A 2000-ben alapított CIB Lízing Rt. gépek, berendezések és gépjárművek vonatkozásában pénzügyi lízing szolgáltatással, személy-gépjárművek tekintetében pedig hitelezési tevékenységgel áll az ügyfelek rendelkezésére.

A 2001. elején létrehozott CIB Biztosítási Alkusz Kft. elsősorban lízingtevékenységhez kapcsolódóan, de ezen túlmenően az egész CIB Csoport számára végzi tevékenységét.

A CIB Értékpapír Rt. a CIB Bank befektetési vállalkozása. Jogelődje, a CIB Bróker Kft. 1992 decemberében alakult a CIB Hungária Bank Rt. 100%-os tulajdonú érdekeltségeként. A kezdeti 5 millió forint alaptőke - többszöri tőkeemelés után- 1996 decemberére 1,8 milliárd forintra nőtt, és azon év december 31-ével a cég részvénytársasággá alakult. A tulajdonos tőkeemelést szolgáló döntéseinek eredményeképpen a cég jegyzett és teljes egészében befizetett tőkéje 1998 januárjában 3,1 milliárd forintra, 1999 márciusában pedig 4,4 milliárd forintra emelkedett.

A társaság 1993 júniusa óta tagja a Budapest Értéktőzsdének. Teljes körű értékpapír-kereskedelmi és forgalomba hozatali tevékenységre 1994 novembere óta jogosult. 1995 októberében tevékenységi köre a pénztári vagyonkezeléssel bővült. A határidős piacon először bizományosként kezdte meg működését a CIB Értékpapír Rt., 1997. január 1-jétől tagja lett az Állampapírok Elsődleges Forgalmazói körének. A CIB Értékpapír Rt. egyik vezető szereplője az állampapír kereskedelemnek vállalati kötvények tekintetében pedig 2000-ben is a legnagyobb forgalmat bonyolította a befektetési szolgáltatók között.
www.cib.hu


 Citibank
A City Bank of New York, a Citibank elődje 1812-ben alakult. A bank hosszú évekre visszatekintő hagyományai az innováció, a rugalmasság és a szakértelem területén biztosítják, hogy mára sikerült valóban az egész világon vezető pénzintézetté válnia.

Gyökereink

A bank korai történetére a gyors növekedés volt jellemző. 1894-ben már a legnagyobb bank volt az Egyesült Államokban, és 1902-ben megjelent Ázsiában is. 1930-ra a világ legnagyobb nemzetközi bankja lett: az Egyesült Államokon kívül 23 országban 100 fiókja működött.

A bank neve 1976-ban változott Citibankra. 1980-ban indította el a Citibank nemzetközi lakossági ügyfeleknek szóló szolgáltatásait, majd 1981-ben megvásárolta a Diners Club International nevű hitelkártya-szervezet licencét.

A közép- és kelet-európai politikai fordulatot követően a Citibank az 1980-as évek végén kezdett terjeszkedni ebben a térségben: először Magyarországon alapított bankot 1985-ben. Mára a Citibank a térség minden fontosabb országában működtet fiókokat. A Citibank sikerének alapja az ügyfélközpontúság, hogy folyamatosan kiváló és testre szabott szolgáltatásokat igyekszünk kínálni minden ügyfelünknek.

A Citibank nemzetközi térnyerése 1998 októberében gyorsult fel, amikor egyesült a Travelers pénzügyi csoporttal. Ezzel létrejött a világ legnagyobb pénzintézete Citigroup néven. A Citigroup legfőbb törekvése az egész világon az, hogy kitűnő minőségű termékeket és szolgáltatásokat nyújtson munkatársai szakértelmére, elkötelezettségére, lelkesedésére és tapasztalatára építve.

A Citigroup ma a világ több mint száz országában van jelen.

A Citigroup 1985 óta van jelen Magyarországon, a Citibank Zrt. volt a Citigroup első leányvállalata a Közép-Kelet Európa régióban.

Az elmúlt két évtized számos esetben komoly kihívást jelentett, de egyben sikereket is hozott. Az első tíz év során eredményesen alakítottuk ki meghatározó jelenlétünket a nagyvállalati banki piacon, tartós kapcsolatokat építettünk ki nagy magyar vállalatokkal, multinacionális cégekkel és pénzügyi intézményekkel.

1995-ben indítottuk el a lakossági üzletágat, első fiókunk a budapesti Vörösmarty téren nyílt. A bank innovatív hagyományaira építve Magyarországon elsőként vezettünk be 24 órás telefonos ügyfélszolgálatot 1995-ben, kínáltunk kezes és fedezet nélkül személyi kölcsönt 1996-ban, bocsátottunk ki valódi hitelkártyát 1999-ben, és forgalmaztuk külföldi befektetési alapok jegyeit 2002-ben. Egyedi volt a piacon a CitiGold Vagyontervezési szolgáltatás 2003-ban, a hitelkártya-szolgáltatáshoz tartozó Vásárlási Biztosítási Csomag és Részletfizetési Terv 2004-ben, és a Citibank Platinum Hitelkártya 2006-ban.

1998 nyarán megvásároltuk a hazai kis- és középvállalkozásoknak nyújtott szolgáltatások terén többéves tapasztalattal rendelkező Európai Kereskedelmi Bank Rt.-t, és ezzel elindítottuk kis- és középvállalati üzletágunkat.

2000-ben, az ING Bank Rt. magyarországi lakossági üzletágának és fiókhálózatának akvizíciója révén jelentősen nőtt ügyfélbázisunk, fiókjainak száma pedig 17-re emelkedett.

A Citibank Zrt. vezető helyet foglal el a magyar piacon a többcsatornás értékesítési hálózat terén, hiszen bankfiókokkal, hitelközpontokkal, internetes és telefonos banki szolgáltatásokkal, valamint üzletkötői hálózattal egyaránt rendelkezik. Értékesítési stratégiánk célja, hogy a lehető legkényelmesebbé tegyük ügyfeleink számára a velünk való üzleti kapcsolattartást.

Értékesítési hálózatunk jelenleg 23 fiókból és 15 hitelközpontból áll, melyek az ország 19 fontos városában találhatók: Budapest, Győr, Békéscsaba, Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza, Szeged, Szekszárd, Pécs, Kecskemét, Szolnok, Vác, Eger, Székesfehérvár, Veszprém, Kaposvár, Szombathely, Gödöllő és Zalaegerszeg.
www.citibank.hu


 Coca-Cola
Százhúsz év nem olyan nagy idő, mégis rengeteg minden történt. Nem csak a világon, de vállalatunk és a Coca-Cola márka történelmében is. Dr. John Stith Pemberton atlantai patikus találmánya a világ egyik legismertebb kifejezésévé vált, a Föld szinte minden országában megfordult. A II. Világháborúban az amerikai katonák, majd a nyolcvanas évektől az űrhajósok kedvenc útitársa volt.

A Coca-Cola Magyarország ma is működő, a legmodernebb technológiát alkalmazó palackozóüzeme 2006-ban volt tíz éves: 1996. óta gyártják és forgalmazzák a magas minőségű, több fajta kiszerelésben kapható frissítőket.

Persze a márka hazai történelme egy kicsit korábban kezdődött: közel negyven éve! A II. Világháború után a Coca-Cola volt az első amerikai termék, amelyet hazánkban gyártani kezdtek. A Magyar Likőripari Vállalat palackozóként, majd az első hazai Coca-Cola vegyes vállalat társtulajdonosaként állította elő a népszerű üdítőitalt.

Amikor 1968-ban megkezdődött hazánkban a Coca-Cola gyártása, az üdítő már világszerte ismert és népszerű volt. Sikere azóta is töretlen Magyarországon, s immár többféle kiszerelésben is kapható. A kategóriavezető pozícióhoz vezető út legalább olyan fordulatos volt, mint a Coca-Cola nemzetközi karrierje.

1967 A Coca-Cola-t a BNV-n mutatták be a hazai nagyközönségnek. A cég természetesen kóstolót is rendezett a kiállításon. Az érdeklődés akkora volt az amerikai fiatalok életérzését idéző ital iránt, hogy rendőröknek kellett a standot a rohamtól megvédeni. A kíváncsiskodók különféle trükköket találtak ki - beteg családtagjukra vagy terhes feleségükre hivatkoztak - hogy minél több Coca-Cola-hoz juthassanak hozzá...

1968 Az akkor már közel egy évszázados múltra visszatekintő The Coca-Cola Company egy év múlva jelent meg hivatalosan is Magyarországon. Az első palack Coca-Cola 1968. június 17-én hagyta el a Magyar Likőripari Vállalat kőbányai likőrgyárának palackozó gépét. A Coca-Cola volt az első, a háború után Magyarországon előállított amerikai termék. Ezt megelőzően csupán kétféle szénsavas üdítő volt kapható a hazai üzletekben, a Bambi valamint az Utas. Akkoriban Coca-Cola-t csak a legdrágább szállodákba és exkluzív vendéglátóhelyekre szállíthattak.
A Coca-Cola megjelenésével új iparág született Magyarországon - megkezdődött a szénsavas üdítőitalok gyártása. Ez egyidejűleg új, modern technológiák bevezetését és hazai meghonosítását is jelentette a palackozás és általában a csomagolóanyagok előállításának területén. A Coca-Cola szakembereinek segítségével sikerült az orosházi üveggyárban egy új típusú - a The Coca-Cola Company szabványainak is megfelelő - üvegpalack gyártási technológiáját bevezetni.

1970 A 70-es évek elején, a Szeszipari Vállalatok Trösztjének megalakulása után valamennyi hazai szeszipari vállalat megkapta a Coca-Cola palackozásának jogát (Szabadegyháza, Győr, Kisvárda, Miskolc). Annak érdekében, hogy egyre több koncentrátumot hozhasson be az országba, a The Coca-Cola Company az

1980
-as évek közepén palackozói szerződést kötött a Békéscsabai Üdítőitalgyártó Vállalattal is.
A Coca-Cola-t kétféle kiszerelésben palackozták, 0,2 l-es és 1 l-es üvegekben. Ezenkívül elindult a vendéglátó-ipari egységekben történő - úgynevezett post-mix értékesítés - is.

1968 és 1991 januárja között a koncentrátum behozatala államilag szigorúan ellenőrzött importtevékenység volt. Kizárólag központi elosztásban, az adresszációs ügyletek keretében volt rá lehetőség. A The Coca-Cola Company-t arra kötelezték, hogy a Magyarországra szállított koncentrátum értékének 130-150 százalékáért magyar, ún. puha termékeket vásároljon, például fürdőkádat, Coca-Cola üvegpalackot, bort, gumimatracot...

A Coca-Cola vezetőinek minden évben nehéz feladatot jelentett megtalálni azokat a magyar termékeket, amelyeket később sikerrel tudtak exportálni külföldre. Segítségükkel jutott el például a magyar bor az Amerikai Egyesült Államokba és Angliába, és ők dolgozták ki a Hungarovin számára a termékek értékesítéséhez szükséges marketingstratégiát is.

1988 A magyarországi termékkínálat tovább bővült, elkezdődött a máig legnépszerűbb gyümölcsízű üdítő, a Fanta narancs magyarországi gyártása is, Szabadegyházán.
A jogszabályok ettől kezdve nagymértékben megkönnyítették az üdítőital alapanyag behozatalát, amely főleg a The Coca-Cola Company ausztráliai központú palackozó partnere, a Coca-Cola Amatil közbenjárásának köszönhető. Ez tette lehetővé, hogy 1991 májusában a Coca-Cola Amatil vegyes vállalatot hozzon létre a budapesti Likőripari Vállalattal. Ugyanebben az évben jelent meg Magyarországon a Sprite is.

A Coca-Cola magyarországi szervezete 1991-ben kezdte meg beruházását az országban, és 1992-re már Magyarország vezető üdítőital-gyártója lett. A Coca-Cola magyarországi beruházásának értéke mára eléri a 100 milliárd forintot, mellyel az élelmiszeripar legnagyobb zöldmezős beruházása lett az országban. Egy palackozó gyárat (Dunaharaszti), egy ásványvíz palackozót (Zalaszentgrót) és 10 disztribúciós központot üzemeltet, melyen keresztül az egész országot ellátja termékeivel.
A terjesztés 1991-től lett országos. 2000-re már saját (teher)gépkocsiparkkal és több száz fős kereskedelmi képviselőrendszerrel rendelkezett a cég. Mindez rendkívül fontos a Coca-Cola Magyarország számára, hiszen minden kereskedelmi partnerünkkel közvetlen kapcsolatban állnak - ez Magyarországon mintegy 50000 kereskedelmi egységet jelent.

1996 Magyarországon is megjelenik a meggyízű Cherry Coke.
www.coca-cola.hu


 Concorde
A Concorde Értékpapír Zrt. Magyarország legnagyobb független befektetési társasága, mely integrált befektetési banki szolgáltatásokat nyújt hazai és külföldi, magán, vállalati és intézményi ügyfelek részére.

A Concorde 1993 évi megalapítása óta eltelt 14 év alatt a kezdeti értékpapír elemzéssel és kereskedéssel foglalkozó pénzügyi cégből integrált befektetési szolgáltatásokat nyújtó társasággá vált. 1998 elejétől mint befektetési társaság rendelkezik a befektetési banki szolgáltatások teljes körének nyújtásához szükséges engedélyekkel.

A Concorde a klasszikus befektetési banki szolgáltatások teljes palettáját kínálja ügyfeleinek. A csoporthoz tartozó vállalatok szolgáltatásai az értékpapírforgalmazástól, a vagyonkezelésen és az elemzési tevékenységen, valamint a vállalati pénzügyi és befektetési tanácsadáson át a tőkepiaci tranzakciók szervezéséig terjednek.
www.concordert.hu


 CS Cargo
CS Cargo egy nemzetközi holdingvállalat, mely logisztikai tevékenységeivel a közép- és kelet európai régióban képviselteti magát. Anyavállalata a CS Cargo Holding N.V. holland székhelyű. Közvetlenül és a CS Cargo Management részvénytársaságon keresztül irányítja vállalatait a Cseh Köztársaságban (CS Cargo, részvénytársaság), Szlovákiában (CS Cargo Slovakia, részvénytársaság), Oroszországban (CS Cargo Ltd.), Lengyelországban (CS Cargo Polska, részvénytársaság ), Romániában (CS Cargo Romania A.S.), valamint Magyarországon (CS Cargo Hungária Zrt.)

A CS Cargo holding egyike a szállítmányozási és logisztikai szolgáltatásokat nyújtó vezető cégeknek Közép-Európában. Az 1995-ben alapított csoport folyamatosan növeli forgalmát, mely 2.8 milliárd CZK volt 2006-ban és a becslések szerint 2007-ben a forgalom meghaladta a 4.3 milliárd CZK-t is, miközben az EBITDA értéke elérte a 600 millió korona összeget. Ezzel az összeggel Közép- és Kelet Európa egyik legerősebb logisztikai vállalata.
www.cscargo.cz


 DGS GLOBAL RESEARCH
A DGS GLOBAL RESEARCH kutatásokat és tanácsadást végez a humánerőforrás-menedzsment területén.

Széleskörű ismertségünket a 2006 óta ORSZÁGOS HR BENCHMARK FELMÉRÉS néven folyó – Magyarországon egyedülálló – HR kutatássorozatnak köszönhetjük, mellyel rámutatunk azokra a tendenciákra, amelyek a hazai emberierőforrás-menedzsment gyakorlatát jellemzik, illetve reális képet adunk a szakterület hazai fejlődéséről.

A DGS GLOBAL RESEARCH tanácsadási tevékenysége során a partnerek igényeinek maximális kiszolgálását tartja szem előtt, melynek hatására az elégedett ügyfelek révén hosszú távú és stabil kapcsolatokat tudunk kialakítani. Bár a megbízható hátteret nyújtó partnerkör biztonságot teremt számunkra, szeretnénk mások számára is bizonyítani elhivatottságunkat és szakmai rátermettségünket.

Sikerünk titka, hogy nem kívánjuk a spanyolviaszt feltalálni, hiszen - kapcsolatrendszerünknek köszönhetően - minden felmerülő témakörnél - projektmunkaként kezelve - támaszkodhatunk a legkitűnőbb szakemberek véleményére és megalapozott tapasztalatára is.

Tevékenységünk jóval túlmutat a DGS GLOBAL RESEARCH keretein, küldetésünknek tekintjük a HR szakma mind több szereplőjének bevonását és integrálását munkánkba, hogy ezáltal is erősítsük a hazai társadalmi-gazdasági szférában az emberierőforrás-menedzsment elismertségét, stratégiai jelentőségének felismertetését.
www.dgsglobal.hu


 DHL
A DHL név a cég 3 alapítója, Adrian Dalsey, Larry Hillblom és Robert Lynn nevének kezdőbetűiből ered.

Vállalatukat 1969-ben alapították és az első úttal San Francisco-ból Honoluluba elsőként alapozták meg a légi expressz iparágat. A vállalat sikere abban az innovatív ötletben gyökerezik, hogy a dokumentációt előzetesen, még a szállítmány megérkezése előtt elküldik és így felgyorsítják az áruk importálásának folyamatát.

A DHL hálózat hihetetlen sebességgel nőtt. A vállalat Hawaii-tól nyugat felé, a Távol-Kelet és csendes-óceáni térség felé terjeszkedett, ezt követően pedig Közel-Keleten, Afrikában és Európában vetette meg a lábát. Csupán négy év alatt a vállalat 3000 ügyfél kiszolgálására terjesztette ki szolgáltatásait és ehhez több mint 300 munkatársat alkalmazott.

1977-re a vállalat szélesítette szolgáltatásainak palettáját és megkezdte a dokumentum küldemények mellett a kis csomagok szállítását is. 1982-ben nagy hajrába kezdett a cég és csupán egy év alatt további 30 országban és területen jelent meg. A következő évben irodákat nyitott Kelet-Európában, ahol a DHL volt az első légi expressz vállalat, 1986-ban megkezdte működését Kínában is, ahol szintén az első légi expressz vállalatként jelent meg.

A DHL felfedező kedve ma is nagyban része a vállalati kultúrának. Bármennyire is a dokumentum és csomagszállítás áll az üzlet középpontjában, a cég internetes kereskedelmi lehetőségeket és intelligens logisztikai megoldásokat is kínál – elsősorban speciális megoldásokat különféle iparágaknak, mint például az autóipar, ugyanakkor testre szabott megoldásokat globális ügyfelek részére.

Danzas

A Danzast 1815-ben alapították. A Napóleon oldalán vívott waterlooi csatát követően, Louis Danzas a St.Louis-I Michel l’Eveque szállítmányozási vállalathoz csatlakozott. 1840-ben Louis Danzas a vállalat társtulajdonosa lett és 1846-ban Danzas & l’Eveque-t bízták meg levelek szállításával le Havre-ból New York-ba. A következő évben elkönyvelték első nyereségüket és 1854-ben megnyitották első svájci irodájukat Baselben.

1920-ban az elsők között volt, akik felhasználták a légi szállítmányozás adta lehetőségeket és megkezdték a légi szállítmányozást Franciaország és Anglia között.

1939-ben Danzas képviseletek Franciaországban és Olaszországban megszervezték a menekültek (elsősorban zsidó menekültek) emigrálását a náci Németországból. 1962-ben a vállalat megnyitotta saját szállítmányozási terminálját Párizsban. 1993-ban, amikor az Európai Unióban megszűntek a vámkorlátozások és ezáltal átalakult az értékesítés, a vállalat megkezdte modernizációját.

2000-ben a Danzas Intercontinental és Air Express International Corporation összeolvadása a világ első számú légi szállítmányozó vállalatává és az öt piacvezető légi szállítmányozók egyikévé tette a céget, mely 150 országban folytatta tevékenységét.

A 2003-as DHL Worldwide Express és Deutsche Post Euro Express összeolvadás idejére a Danzas a világ vezető számítógéppel támogatott logisztikai megoldásokat nyújtó vállalata lett. A logisztikai megoldások lefedik a világszintű légi- és tengeri szállítmányozást, teljes körű projekt managementet, európai közúti szállítmányozást, e-business-t és a logisztikai szolgáltatásokat.

Deutsche Post Euro Express

Az Euro Express-t a Deutsche Post alapította 1998-ban, azzal a céllal hogy Németországban és Európában csomagszállító és elosztó hálózatként működjön. A 2003-as DHL Worldwide Express és Danzas összeolvadás idejére az Euro Express a kiterjedt és megbízható európai úthálózaton alapuló közúti szolgáltatást nyújtott, mind üzleti mind magán ügyfelek részére.

2003-ban a Deutsche Post World Net egyetlen, a DHL márkanév alá összpontosította valamennyi expressz és logisztikai tevékenységét. A DHL márkanevet tovább erősítette az Exel akvizíciója, amelyet a Deutsche Post World Net eszközölt 2005 decemberében. A DHL szakértelme számos ország több, a Deutsche Post World Net által akvirált cég szakértelméből adódik össze.

Exel

Akkor, amikor a Deutsche Post World Net megszerezte az Exelt 2005 decemberében, annak 135 országban mintegy 111 000 alkalmazottja volt. Az Exel legfőbb ügyfeleinek elsősorban szállítási és logisztikai megoldásokat kínál.

A sikerhez vezető úton megtett lépések

1969
Adrian Dalsey, Larry Hillblom és Robert Lynn San Francisco-ban megalapítja a DHL-t.

1971
A DHL hálózata gyors ütemben terjeszkedik és ezzel számos vállalat megbízható partnerévé válik. Expanzió a távol-keleti és a csendes-óceáni térség irányába.

1972
A szolgáltatások bevezetése Japánban, Hong Kong-ban, Szingapúrban és Ausztráliában.

1974
Londonban megnyílik az egyesült királysági első iroda. Ekkor a DHL-nek összesen 3 052 ügyfele és 314 alkalmazottja van.

1976-1978
Három fő régióra kiterjedő expanzió, a DHL megjelenik a Közel-Keleten, Latin-Amerikában és Afrikában.

1977
Frankfurtban megnyílik az első németországi iroda.

1979
A DHL szolgáltatásai csomagszállítással bővülnek. (A szolgáltatások korábban csak dokumentumok szállítására terjedtek ki.)

1983
A DHL az első olyan szállítmányozó, amely expressz szolgáltatásokat biztosít kelet-európai országokban. Cincinnati-ban (USA) megkezdi működését az első nemzetközi elosztóközpont.

1985
Brüsszelben megnyílik az ultramodern központ, amely több mint 165 000 küldemény továbbítását végzi el éjszakánként.

1986
A DHL a Kínai Népköztársasággal közösen vegyesvállalatot alapít és Kínában legelsőként jelenik meg az expressz szolgáltatások piacán.

1990
A DHL stratégiai szövetségre lép a Lufthansa-val, Japan Airlines-szal és a Nissho Iwai-val.

1991
Az Öböl-háborút követően a DHL az első nemzetközi expressz szolgáltatásokat nyújtó vállalat, amely újra indítja szolgáltatásait Kuvaitban.

1993
A DHL 60 millió US$ értékben beruházást eszközöl egy új központ létesítésére Bahrain-ban.

1998
A Deutsche Post részvénytulajdont szerez a DHL-ben.
Vezető informatikai központ nyílik Kuala Lumpurban.

1999
A DHL Worldwide Express 1 milliárd eurót meghaladó összeget fektet be egy, a legkorszerűbb teherszállító repülőkből álló flottának az európai és az afrikai hálózatba történő beállításába.
34 darab új Boeing 757SF-es típusú teherszállító repülőgép beszerzése, ezek a gépek – összehasonlítva az általuk felváltott B737F-es flottával - felszálláskor 77%-kal kevesebb zajt és 13%-kal kevesebb széndioxidot bocsátanak ki.

2002
A Deutsche Post World Net január 1-től a DHL fő részvényesévé válik. Az év végéig a részvények 100%-a a tulajdonába kerül.
Októberben a hálózat tovább terjeszkedik Ázsiában, a DHL az expressz légiszállítmányok területén vegyesvállalatot alapít a Cathay Pacific-kel.
Új globális informatikai központ nyílik Scottsdale-ben (USA).

2003
A DHL 5%-ra növeli részesedését a Sinotrans-ban, ezzel a Sinotrans legnagyobb stratégiai befektetőjévé válik.
A Deutsche Post, a DHL és a Postbank felépíti a vállalatcsoportot képviselő aktuális „Brand”-et, ezzel az expressz és a logisztikai szolgáltatások területén a DHL immár kizárólagos márkanévvé válik.
A DHL vállalati színei a sárga és a piros. Áprilisban világszerte megkezdődik az összes jármű, csomagolóanyag és épület vizuális átalakítása.
Az Airborne Express (melynek 2002. évi árbevétele 3,3 milliárd USD) megvásárlásával a DHL az USA harmadik legnagyobb expressz szolgáltatásokat nyújtó vállalatává válik. Az Airborne kontinenseket összekötő szállítási hálózata segítségével a DHL az USA/Amerika-hálózatban még meglévő utolsó rést is kitölti.
Októberben 5-éves befektetési program indul Kínában: a DHL a 200 millió USD értékű befektetés segítségével jelentősen bővíti kapacitásait.

2004
Új globális informatikai központ nyílik Prágában (Cseh Köztársaság), amely a londoni létesítmény helyébe lép.
A DHL lesz a Deutsche Post teljes, a nemzetközi levélforgalmat bonyolító üzletága által használt „új” márkanév. A DHL Global Mail világszerte körülbelül 4.000 alkalmazottat foglalkoztat.
Az indiai Blue Dart (emelt díjas hazai futárszolgálat és a légi úton szállított expresszcsomagok elosztását végző integrált vállalat) 68 százalékos részvénycsomagjának megszerzése.

2004/2005
Közvetlenül a dél-ázsai cunamit követően a DHL – amely több mint 40 irodával rendelkezik a katasztrófasújtotta övezetben – azonnali választ ad a kormány és a segélyszervezetek kérésére. A vállalatcsoport ingyenes charterjáratokkal, szárazföldi fuvarozás biztosításával és pénzadományokkal egyaránt segítséget nyújt a kárenyhítéshez szükséges felszerelések szállításához. A DHL alkalmazottai világszerte adománygyűjtő kampányokat indítanak.

2005
Augusztustól a DHL új vállalati formaruha bevezetését kezdi meg. Az első kilenc hónap során a DHL több mint 200 országban dolgozó 110.000 alkalmazottja kap új formaruhát. A DHL több mint 1,4 millió öltözet szállítását végzi el. A dizájn tesztelését 3 600 gépjárművezetővel és futárral folytatott interjúk és kiterjedt próbahordások alapján végezték el.
A Deutsche Post World Net decemberben 5,5 milliárd euróért felvásárolja a brit logisztikai társaságot, az Exel-t. Az Exel 135 országban 111 000 alkalmazottat foglalkoztat. Az Exel elsősorban kiemelt ügyfeleknek kínál szállítási és logisztikai megoldásokat, a világ vezető társasága a szerződéses logisztika területén. A 2005. év első felét a vállalat 55 százalékos nyereségnövekedéssel zárta, ezzel a nyereség eléri a 172 millió fontot (251 millió euró).
www.dhl.hu


 DIT Cégcsoport
A DIT Cégcsoport több mint 25 éve a magyar informatikai piac meghatározó szereplője, a Brother Magyarország legnagyobb hazai disztribútora. Sikereit annak köszönheti, hogy az elmúlt évek alatt mindvégig a minőséget képviselte - a DIT Cégcsoport alapvető üzleti stratégiája, az ügyfeleknek nyújtott teljes körű szolgáltatás, valamint olyan termékek, szolgáltatások és fejlesztések nyújtása, melyek partnereik és vevőik igényeit a lehető legmagasabb szinten elégíti ki. Bár a cégcsoport központjai Győrben található, a cég több mint 15 éve jelen van Budapesten is, az általa nyújtott szolgáltatások és forgalmazott termékek pedig jelen vannak az egész magyarországi piacon.

A családi vállalkozásként induló cég nagy utat tett meg az 1982-es alapítás óta. A DIT az informatikával együtt vált nagykorúvá, a mechanikus, elektromos, majd elektronikus „hardvertől”, az első PC-ken át eljutva napjaink csúcstechnikájáig. A minőségi szolgáltatások biztosítása érdekében a DIT 2000-óta ISO 9002 minőségbiztosítási rendszer szerint működik. Az alapítás óta a DIT Cégcsoport minden esztendőt nyereséggel zárt, az adózott nyereséget szinte teljes egészében visszaforgatta fejlesztésre, beruházásra. A DIT Cégcsoport tevékenységét a könnyebb átláthatóság és ellenőrizhetőség miatt már több éve stratégiai üzletágakra bontva végzi, ezekből az üzletágakból fejlődtek ki a DIT Cégcsoportot alkotó cégek.
www.dit.hu


 DM
Az 1970-es évek elején Németoroszágban a liberalizált kereskedelmi jogszabályok lehetővé tették drogéria jellegű cikkek önkiszolgáló rendszerben történő kiszolgálását és a hatósági, rögzített árak felszabadítását.

Götz Werner - elismert sportoló és szakképzett drogista - megérezvén az új piaci szabályzók adta lehetőségeket elhatározta, hogy egyedi arculattal rendelkező, önkiszolgáló jellegű drogéria üzlethálózatot hoz létre. Mivel önerőből nem tudta volna finanszírozni a költségeket Günter Lehmann személyében olyan üzletemberre lelt, aki - fantáziát látva Werner úr ötletében - anyagi támogatást nyújtott.

Az első dm - drogerie markt üzlet 1973-ban Karlsruhe városában nyílt meg - nagy sikerrel. Látva az első eredményeket Werner úr intenzív terjeszkedésbe kezdett, amelyhez segítségül hívta egykori sporttársát az osztrák Günter Bauert, aki kereskedelmi vezetőként dolgozott Ausztriában.
www.dm-drogeriemarkt.hu


 Dreher Sörgyárak Zrt.
A Dreher sikertörténetében az 1796-os esztendő az első jelentős dátum. Ekkor bukkant fel először ez a családnév a sörkészítés történetében, Franz Anton Dreher (1735-1820) ebben az évben vásárolta meg az 1632-ben alapított Klein-Schwechati Városi Serházat.

Fia, I. Dreher Antal (1810-1863) Ausztriában, Münchenben, majd Angliában tanulta ki a mesterséget. A szigetországi mesterek féltett titkainak ellesésében - a legenda szerint - üreges sétapálcájába rejtett sörminták is segítették. Schwechatra hazatérve 1840 körül bevezette az alsóerjesztésű sörtechnológiát, s kifejlesztett egy új sörtípust: a Lagerbiert. Később ennek köszönhette a „sörkirály” kitüntető címet.

A Sörkirály meghódítja Kőbányát

Pest és Buda serfőzdéi a XIX. század közepéig a Duna közelébe települtek le, hiszen a folyó korlátlan mennyiségben biztosította a sör- és maláta-készítéshez szükséges vizet. Kőbányára egy Münchenben tanult pesti sörfőzőmester, Schmidt Péter kiváló söre hívta fel a figyelmet. Schmidt ugyanis hatalmas sikert aratott a kőbányai sziklapincékben érlelt sörével. Később kiderült, hogy a mélyfúrással nyert kőbányai kutak vize kitünően alkalmas a sörfőzéshez, a pincék pedig állandó hőmérsékletet biztosítanak az ászokoláshoz, tároláshoz - vagyis az alsóerjesztésű „lagerbier” előállításához.

A föllendülő kőbányai termelés nem kerülte el I. Dreher Antal figyelmét sem - annál is inkább, mivel az itteni sörök komoly konkurenciát jelentettek számára. 1856 és 1860 között többször is Pest-Budára látogatott, mire végül 1862-ben sikerült megvennie a cseh, osztrák és bajor konkurenciával küzdő Kőbányai Serház Társaság serfőzdéjét. További telkeket is vásárolt a bővítéshez, de halála (1863) miatt fiára várt, hogy megvalósítsa elképzeléseit.

Ifjabb Dreher Antal (1849-1920) még csak 14 éves volt apja halálakor, így csak 1870-ben vehette át a négy Dreher serfőzde (Schwechat, Kőbánya, Triest, Michelob) vezetését. Fejlesztette gyárai technológiáját és kapacitását, s a kőbányai hamarosan Magyarország legnagyobb sörgyárává vált. A körülötte egymás után épülő új serfőzdék (1892: Polgári; 1894: Király; 1910: Haggenmacher; 1912: Fővárosi Serfőzde) sem tudták megtörni Dreher Antal Serfőzdéjének fejlődését. A négy gyárból álló konszern 1890-ben már 1,2 millió hektoliternyi habos nedűt termelt.

A Dreher sörbirodalom fénykora

Ifj. Dreher Antal három fia közül Jenőre bízta a kőbányai gyár irányítását, amely 1905-ben részvénytársasággá, majd 1907-ben az anyavállalattól független magyar céggé vált. Dreher Jenő sorra részesedést vásárolt a versenytársak, a Haggenmacher Kőbányai és Budafoki Rt., a Barber és Klusemann Serfőzőházból, illetve az 1867-ben alakult Első Magyar Részvény Serfőzde Rt. tulajdonából. A belőlük 1923-ban egyesült Dreher Kombinát 1928-ban beolvasztotta a kanizsai Király Serfőzde Rt.-t is. A grandiózus terjeszkedés eredményeképpen 1933-ban létrejött a Dreher-Haggenmacher Első Magyar Részvényserfőzde Rt., amely kitűnő sörével mintegy 70 százalékban uralta a piacot, míg a másik két kőbányai gyárnak - a Polgári és a Fővárosi Serfőzdének - alig egynegyed szelet maradt. A Dreher Nyugat-Európában, Amerikában, Ázsiában, Afrikában és Ausztráliában is ismert, világhírű márkanévvé emelkedett.

Államosítás

A második világháború után hamarosan ismét beindult a termelés, ám 1948. márciusában államosították a család magyarországi tulajdonát. Egy évvel később a Dreher-Haggenmacher Első Magyar Részvényserfőzdét összevonták a Polgári és a Fővárosi Serfőzdével, az Export Magyar Malátagyárral, valamint a Kanizsai Király Serfőzdével. A nagy múltú Dreherből így lett Kőbányai Sörgyár.

Ettől kezdve a Dreherek sorsa és a sörgyártás végleg elvált egymástól: a leszármazottak közül senki sem vitte tovább apáik mesterségét, és sem a gyár, sem termékei nem tarthatták meg a Dreher márkanevet. Szerencsére azonban megmaradt a szakemberek jó része, akik átadták tudásukat és szakmaszeretetüket a fiatalabb nemzedéknek. Ekkoriban Kőbánya az ország sörellátásnak 90 százalékát adta.

Újjászületés

Miután 1992-ben a Kőbányai Sörgyár részvénytársasággá alakult, 1993 novemberében a South African Breweries (SAB) csoport tagja lett, amely Dél-Afrika legjelentősebb és a világ ötödik legnagyobb sörgyártója volt akkoriban. 1997 júliusában a tulajdonos SAB egyesítette a Kőbányai és a Kanizsai Sörgyárat, ezzel létrejött a mai Dreher Sörgyárak Zrt.
A dél-afrikai sörgyártó és az amerikai Miller Brewing Company 2003-ban történt egyesülésével létrejött SABMiller vállalatcsoport napjainkban a világ második legnagyobb sörgyártó vállalkozása.

A Dreher Sörgyárak privatizációját követően a vállalat jelentős technológiai és szervezeti korszerűsítése kezdődött meg. A cég többlépcsős technológiai és infrastrukturális fejlesztésének köszönhető az, hogy tradicionális receptek alapján, de 21. századi modern technológiával előállított sörök gyártásával a vállalat az ágazat egyik leghatékonyabb szereplőjévé vált. A gyár energiafelhasználási és műszaki hatékonysági paraméterei mára a jelentős európai gyártók hasonló értékeinek szintjére emelkedtek. Ugyanígy megfelelő a környezetet terhelő anyagok kezelése és a cég jelentős eredményeket ért el a káros anyag kibocsátás csökkentése terén.

A beruházások keretében a legendás Dreher Sörgyár épületei is visszanyerték eredeti szépségüket. Az 1910-ben épült, s az 1995-2002. között megvalósuló teljes körű rekonstrukció keretében újjávarázsolt főzőház kiváló példája a nemes hagyományok és a legkorszerűbb technika harmonikus egységének: Budapest egyik legszebb ipari műemlék jellegű épülete visszanyerte eredeti arculatát, s a Zsolnay csempékkel díszített falak között napjainkban a XXI. századhoz méltó számítógépes vezérlés működik.
www.dreher.hu


 ECR Magyarország
Az ECR Magyarország 2000-ben alakult, mint a fogyasztási cikk szektor beszállítóinak és kereskedőinek közös platformja, azzal a céllal, hogy a szektor ellátási láncában jelentkező költségeket a fogyasztók érdekében csökkentsék és a működés eredményességét növeljék. Tevékenységét a legtöbb fejlett országban jelenlévő ECR testvérszervezetek tapasztalatait és segítségét is felhasználva végzi.
www.ecr.hu


 Electrolux
Az Electrolux Csoport a világ vezető konyhai, fürdőszobai, tisztító- és szabadtéri eszközöket gyártó vállalata. Minden évben több mint 150 országban, több mint 40 millió Electrolux terméket vásárolnak az egyéni, illetve a professzionális fogyasztók.

A vállalat az átgondolt design megalkotója, aki az otthoni felhasználók és professzionális vásárlók valós igényeinek és véleményének beható tanulmányozásával alakítja ki innovatív termékeit.

Termékpalettáján hűtőszekrények, mosógépek, mosogatógépek, porszívók és tűzhelyek szerepelnek. Az Electrolux Csoporthoz tartoznak az olyan világhírű márkák, mint az Electrolux, az AEG-Electrolux, a Zanussi, a Frigidaire és az Eureka.

2007-ben összesen 105 milliárd svéd korona volt a cégcsoport forgalma, alkalmazottainak száma pedig 57 ezer.
www.electrolux.hu


 ENER·G
Társaságunk 2006-ban csatlakozott az ENER·G csoporthoz, s immár Magyarországon is érhetővé váltak a cégcsoport által kínált fejlett technológiák, mint az energia menedzsment rendszerek, a megújuló energia, a hulladékból előállított energiaszolgáltatások.

Hagyományos tevékenységünk komplex energetikai rekonstrukciós projektek megvalósítása, amely magába foglalja mind a hagyományos, szabályozott kazános, mind pedig a gázmotoros kogenerációs és trigenerációs rendszerek telepítését, amely társaságunk által történő finanszírozással is megvalósítható. További szolgáltatásaink az ipari energetikai rendszerek, gőz és melegvizes kazántelepek létesítése és átalakítása, mely területen önálló társaságként 1992 óta tevékenykedünk.
www.energ.hu


 Enterprise Investors
Az 1990-ben alapított Enterprise Investors a legrégebbi és az egyik legnagyobb magántőke befektető Közép- és Kelet-Európában, amelyhez jelentős európai és amerikai pénzügyi szolgáltató cégek biztosították az alaptőkét. Az alapok létrehozására fordított teljes alaptőke meghaladja az 1,6 milliárd eurót. A sok éves tevékenység során több mint 100 vállalatban hajtott végre jelentős befektetéseket, 25 céget vezetett be tőzsdére és 90 vállalatban birtokolt részesedését értékesítette vonzó megtérülési rátával.
www.enterpriseinvestors.hu


 Ernst & Young
Az Ernst & Young magyarországi irodája 1989-ben kezdte meg működését Budapesten egy harminc főt számláló csapattal. Ma már több mint 400 szakemberrel állunk ügyfeleink rendelkezésére. A magyarországi iroda az Ernst & Young Közép-Európa Déli Régió csoportjához tartozik, amely hazánk mellett magában foglalja Csehországot, Horvátországot, Szlovákiát és Szlovéniát.

Ágazati szakosodás. Az Ernst & Young ágazati belső szakosodása a könyvvizsgálat és ehhez kapcsolódó tanácsadási, valamint adózási és tranzakciós tanácsadási szakértők tudásának legjobb kombinációját teszi lehetővé. Az eredmény egy olyan szakembergárda, amely elmélyült iparági tudással rendelkezik a gazdaság minden területén.

Nemzetközi tudásbázis. Nemzetközi módszertanunk, valamint a rendelkezésre álló globális adatbázisok lehetővé teszik számunkra, hogy munkánkat egy folyamatosan bővülő nemzetközi tudásbázisra támaszkodva végezzük, figyelembe véve a hazai sajátosságokat is.

Ügyfélorientált szolgáltatások. Ügyfeleink számára a lehető leggyorsabb és legmegfelelőbb megoldásokat kínáljuk. Célunk kiemelten magas szintű ügyfélorientált szolgáltatások biztosítása. Ennek a megközelítésnek a sikerét alátámasztja ügyfeleink elégedettsége, mely az általunk elért eredményekben is tükröződik.
www.ey.com/HU


 Erste Bank
Az Erste Bank Közép Európa egyik legjelentõsebb múltjával rendelkezõ pénzintézete. Az elsõ Erste Bank fiók 1819. október 4-én nyitotta meg kapuit Bécsben. Eképpen az Erste Bank 180 éves múltra tekinthet vissza, amit mindvégig a függetlenség és a biztonságon alapuló üzletpolitika jellemzett. Közel kétszáz év hagyományai biztos alapot szolgáltatnak az ügyfelei pénzügyeinek bizalmas és hozzáértõ kezeléséhez. Ez a nagyszabású tapasztalat képezi alapját az Erste Bank folyamatos fejlõdésének is, ugyanis a nagy múlt megtanította arra, hogy a kor kihívásainak elébe menjen és a hatékony pénzügyi szolgáltatások teljes palettáját kínálja ügyfelei számára.

A bank számos szegmensben vezetõ szerepet játszik, így a takarékpénztár-szektorban, a lakásfinanszírozás, valamint a biztosítások területén. Komplex szolgáltatásokkal, testre szabott egyedi konstrukciókkal és magas színvonalú szolgáltatásokkal áll mind lakossági, mind vállalati ügyfelei rendelkezésére.

A jelenlegi Erste Bank az ERSTE Bank der oesterreichischen Sparkassen AG és a GiroCredit fúziójával jött létre 1997-ben. A fúziónak köszönhetõen megalakult a legnagyobb osztrák független magánbank, amely az elmúlt évek során mind Ausztria, mind a közép-európai régió legjelentõsebb bankcsoportjává vált. Jelenleg 15,3 millió ügyféllel rendelkezik az Erste Bank: fiókhálózata, ügyfélállománya és pénzügyi teljesítménye a teljes banki szektor tekintetében meghatározó. A pénzintézet kiterjedt fiókhálózattal bír Ausztriában, Csehországban, Horvátországban, Magyarországon, Szlovákiában, Szlovéniában, Szerbiában és Romániában.

Az ERSTE BANK HUNGARY NYRT. a nemzetközi Erste Bank Csoport tagja, amelynek anyaintézete a száznyolcvan éves hagyományokkal rendelkezõ osztrák Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG. Az Erste Bank 1997 óta van jelen Magyarországon, és országos hálózatában kimagasló színvonalú pénzügyi szolgáltatások teljes sorát nyújtja lakossági és vállalati ügyfeleinek egyaránt.

Az Erste Bank Csoport nemzetközi tapasztalata és a hazai piacon megalapozott pénzügyi és szolgáltatói háttere garantálja, hogy ügyfeleinek pénzügyeit a lehetõ legnagyobb hozzáértéssel kezelje. Az Erste Bank célja, hogy a legmagasabb minõségi elvárásoknak is megfeleljen: munkatársait folyamatosan képzi, termékpalettáját az ügyfelek igényeinek megfelelõen bõvíti, informatikai rendszerei naprakészen követik a technológiai fejlõdést. A korszerû infrastruktúra és a munkatársak felkészültsége biztosítja azt, hogy a bank ügyfelei a banki ügyleteiket gyorsan és hatékonyan, akár a nap 24 órájában bonyolíthassák.

Mindenkinek szüksége van egy megbízható banki partnerre, aki megfelelõ felkészültséggel áll rendelkezésre a pénzügyek kezelésében. Az Erste Bank munkatársainak ez a legfontosabb feladata: folyamatosan azon dolgoznak, hogy az igények elébe menjenek, és minden esetben a legjobb megoldást találják meg az ügyfelek számára.

Az ERSTE BANK HUNGARY NYRT. univerzális pénzügyi szolgáltató, amely ügyfeleinek a banki szolgáltatások teljes spektrumát nyújtja több mint száznegyven fiókból álló, országos hálózatán keresztül. Ebben a munkában mûködnek közre az Erste Bank különbözõ leányvállalatai, amelyek az egyes szolgáltatási csoportokat a legjobb szakemberek segítségével alakítják ki és biztosítják az ügyfelek számára.
Meghatározó az Erste Befektetési Zrt. által biztosított befektetõi tanácsadás és tõzsdei kereskedelem, az Erste Leasing Zrt. és az Erste S Leasing Zrt. nyújtotta gépjármû lízing, valamint az Erste S-Biztosító Zrt. által kialakított biztosítási üzletág. A bankcsoporton belül kiemelkedõ jelentõséget kap az Erste Bank Országos Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár, és az ingatlanbérléssel foglalkozó Immorent Hungary Lízing Zrt. is.
www.erstebank.hu


Oldalak: 1 2 3 4  [Tovább>>]
Megjelenítve 1 és 30 között (103 elemből)


Ajánljon céget!Kapcsolattartó adatai
  Neve:  
  E-mail címe:  
  Telefonszáma:  
   
A cég adatai
  Címe:  
  Weboldala:  
   
  Megjegyzés:  
              
Kezdőlap    |    Cégismertetők    |    E-Sajttáj    |    Konferenciák    |    Kiállítások    |    Blogajánló    |    Kapcsolat

Rovatok:   Auto-motor  |  Belföld  |  Egészség  |  Gazdaság  |  IT  |  Környezetvédelem  |  Közlekedés  |  Kultúra  |  Média  |  Mobil  |  Sport  |  Távközlés

Sajttaj.hu © 2007-2024.   -   Sitemap    |   Médiaajánlat    |   Jognyilatkozat   


RSS   RSS


 freestat.hu mystat websas.hu
statgep.hu