Partnerek


CMS, webshop, eCommerce, domain, hosting, SEO, SEM

Google Directory

Observer


NewsAgent


C-PRESS


Hirmutato


Hirlapom


Hirlapom

hírek személyre szabva

Napi sajtó


Hirlevél feliratkozás


Google
 


Cégek Magáningatlan.hu

 Magyar Lízingszövetség
A Magyar Lízing és Finanszírozó Társaságok Szövetsége 1991-ben, 12 lízingcég részvételével alakult. Az elmúlt 16 évben a lízingpiac jelentős növekedésen ment keresztül, s a Szövetségnek jelenleg 52 finanszírozó cég, és 25 pártoló vállalkozás a tagja. Finanszírozási volumen tekintetében a Szövetség a teljes lízingpiac több mint 90 százalékát képviseli. 2007-ben a tagok összesen több mint 1100 mrd forintot helyeztek ki, ezzel a teljes finanszírozott portfolió értéke meghaladja a 2.000 mrd forintot.

A Szövetség 11 szakterületen működő bizottságának munkájában több mint 200 szakember vesz részt. Az érdekképviseleti munka mellett szakmai rendezvényeket is szervez, valamint on-line szolgáltatásokat nyújt tagjai számára.

A Szövetség tagja a Leaseurope-nak, az európai lízingszövetségek szervezetének.
www.lizingszovetseg.hu


 Marché International
A Marché International a Mövenpick csoport divíziója. Autópályák, repülőterek és vonatállomások mellett üzemeltet gasztronómiai vállalkozásokat az alábbi márkanevek védjegye alatt: MarchéTM ,Cindy’s Diner és Mövenpick éttermek. 2006-ban a vállalat 262.5 millió CHF-es eladást ért el Németországban, Ausztriában, Svájcban és Szlovéniában. Jelenleg megközelítőleg 2500 alkalmazottal bír.
www.moevenpick-group.com


 McDonald’s
McDonald's Európa legnagyobb étteremlánca. A kontinens 41 országában, több mint 6300 étteremben naponta 10 millió vásárlót szolgálunk ki minőségi ételeinkkel. Magyarországon 19 éve nyitottuk első egységünket; 2006-ban 90 éttermünkben 75 millió vendég fordult meg.

Munkaadó, franchise partner, minőségellenőr és még sok egyéb - ezek vagyunk mi. A McDonald's azonban elsősorban a vendéglátó szerepét hivatott betölteni. Cégünk legnagyobb erőssége vendégeink igényeinek gyors felismerése és kielégítése.

Jelmondatunk is méltó a jó vendéglátóhoz: minőség, gyors és barátságos kiszolgálás, tisztaság.
www.mcdonalds.hu


 Microhitel Symposium
A tévécsatornák reklámblokkjait szemlélve még a kívülállók számára is egyértelmű, hogy a kisvállalkozások valamiért nagyon fontosak a hirdetők számára. De vajon miért? A statisztikák rögvest megadják a választ a kérdésre. Magyarországon 500-600 ezer mikrovállalkozás működik, amelyek úgy 1,5 millió ember megélhetését biztosítják. Ezen vállalkozások azonban egyetlen szolgáltató számára sem könnyű ügyfelek. Általában kicsik, tőkeszegények, gyakran a szürke- vagy a feketegazdaságot erősítik. De akkor hogyan lehetséges, hogy a biztonságra oly sokat adó bankok egyre több pénzt pumpálnak a szektorba?

A kis- és közepes vállalkozások banki hitelállománya 1999 és 2007 között ugyanis 460 milliárd forintról 3400 milliárd forintra nőtt. Persze, mondják a bankoknál, hiszen annyi kis- és közepes vállalkozás működik, hogy nemzetgazdasági szerepük már csak a számuk okán is megkérdőjelezhetetlen. De akkor mi az igazság? A kkv szektor bizonytalan hátterű, feketén működő kényszervállalkozások gyűjtőhelye, vagy a változásokhoz rugalmasan alkalmazkodó, testre szabott szolgáltatásokat nyújtó cégek halmaza, amelyek a magyar gazdaság jövőjének formálói? Érdemes ezzel a vállalkozói réteggel üzletelni vagy sem? Mi várható tőlük és ők mit várnak el partnereiktől? Egyebek mellett ezekre a kérdésre keres választ a 2008. május 27-én megrendezésre kerülő Microhitel Symposiumunk.
micro.ap.hu


 Mmd
Az Mmd két fő kommunikációs szakterületen működik: a klasszikus public relations szolgáltatásokon túl, amelyen belül az Mmd egyik kiemelt szakterülete a vállalati kommunikáció, a public affairs tanácsadás terén is az éllovasok közt tartják számon a céget.

Az Mmd-nek 18 saját irodája van a közép-kelet-európai térségben, a FÁK államaiban, valamint a balti országokban. Minden iroda rendelkezik helyi ügyfelekkel is, ám a saját hálózat, amely vitathatatlan versenyelőnyt jelent az Mmd számára; biztosítja a multinacinális vállalatok számára nyújtható egységes, magas iparági standardokon alapuló kommunikációs szolgáltatások nyújtását, akár 18 országban is. A cégcsoport földrajzi kiterjedtsége alighanem egyedülálló előny Magyarországon.

Az Mmd stratégiai kommunikációs tanácsadást nyújt és kampányok teljes körű lebonyolítását végzi három kiemelt területen: az energia és nehézipar, az informatika és technológia, valamint a fogyasztói (consumer) iparági szektorban.
www.mmdcee.com


 MNB
A XIX. század elején Magyarország a Habsburg uralkodóház fennhatósága alatt állt. A birodalomban a jegybanki feladatokat előbb az 1816. július 1-től működő Osztrák Nemzeti Bank, majd az 1878. szeptember 30-án létrejött és paritásos alapon dolgozó Osztrák-Magyar Bank látta el. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején a megalakuló első független magyar kormány a jegybanki feladatok ellátását a Pesti Magyar Kereskedelmi Bankra bízta. Az első világháború következményeként 1918. október végén az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlott, az Osztrák-Magyar Bankot felszámolták. A központi banki feladatkört az 1921. július 11-én megalakult Magyar Királyi Állami Jegyintézet vette át.Az önálló magyar jegybank, a Magyar Nemzeti Bank részvénytársasági formában 1924. június 24-én kezdte meg munkáját. Első elnöke Popovics Sándor volt. A központi bank teremtette meg az első világháborút követően inflálódott korona stabilizációját, majd kibocsátotta az új valutát, a pengőt. Átvette az állami számlák vezetését, az államadósság kezelését. Kamat- és hitelpolitikájával, váltóleszámítolási elveivel és gyakorlatával irányította az ország hiteléletét, befolyásolta a bankrendszer működését. Hatáskörébe került a devizagazdálkodás felügyelete is. Megalakulásától – 1930 – részvényese és aktív tagja a Nemzetközi Fizetések Bankjának (BIS).Az 1929 őszén kirobbant világgazdasági válság előidézte pénzügyi krízis 1931 júliusában elérte Magyarországot is. A Magyar Nemzeti Bank ez időtől kezdve az 1990-es évek elejéig a kötött devizagazdálkodás megvalósítója, e téren a hatósági feladatok ellátója, gazdaságpolitikai felelősséggel és hatáskörrel rendelkező központi bank. A második világháború időszakában a jegybank erőfeszítései dacára a nemzeti valuta, a pengő inflációja bontakozott ki. A háború befejezését követően a pengő értékvesztése a világtörténelem eddigi legnagyobb méretű pénzromlását produkálta.A Magyar Nemzeti Bank közreműködésével valósult meg 1946. augusztus 1-jén a stabilizáció, jelent meg az új fizetőeszköz, a forint. A nagybankok – köztük a jegybank – magyar tulajdonú részvényeinek 1947 végén lezajlott államosítását követően a bankrendszert rövid idő alatt átalakították. A kereskedelmi bankokat és a takarékpénztárakat felszámolták, a bankrendszert egyszintűvé tették. A Magyar Nemzeti Bank 1948 második felétől a jegybanki hatáskörök mellett kereskedelmi banki feladatokat is ellátott. Mint államosított központi bank, irányítása kormányzati fennhatóság alá került.1987. január 1-jével Magyarországon visszaállt a kétszintű bankrendszer. A létrejövő új kereskedelmi bankok apparátusa, fiókhálózata, ügyfélköre kevés kivételtől eltekintve a Magyar Nemzeti Banktól került át a megalakuló pénzintézetekhez. A Magyar Nemzeti Bankról 1991 októberében elfogadott – majd többször módosított – törvény helyreállította a jegybank függetlenségét, újraszabályozta feladatkörét.A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény alapján az árfolyamrendszer megválasztása tekintetében a kormány az MNB-vel egyetértésben dönt. A jelenlegi árfolyamrezsim a sávos árfolyamrendszerek közé tartozik. Az árfolyamsáv közepét és széleit, valamint a forint hivatalos árfolyamát az euróval szemben határozza meg az MNB.
www.mnb.hu/


 MOL
Az 1991-ben létrehozott Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság (MOL Rt.) mérföldkőnek számít a magyar kőolajipar történetében. Nemrég még csak a magyarországi olajipar átfogó szervezete volt, napjainkra azonban Közép-Európa egyik legjelentősebb multinacionális vállalatává nőtte ki magát.

Őskori tudás, modern találmányok

A szénhidrogéneket az ember már az őskor végén megismerte felszíni előfordulásaikból, de módszeres felhasználásukra csak több évezreddel később került sor. Csupán a XIX. században jelentek meg a felhasználás olyan módozatai, amelyek az ásványolaj nagyobb mennyiségű kitermeléseit, különböző termékekké való feldolgozását igényelték.

Magyarországon a szénhidrogének (kőolaj, aszfalt, földgáz, földiviasz) bányászata először hagyományos bányászati módszerekkel, a felszíni kibúvások környékén kezdődött el. Első lelőhelyeink között Erdélyt és a Muraközt tartjuk számon.
Petróleumlámpa

Elsőként a világítás új eszközének, a petróleumlámpának az elterjedése tette szükségessé a kőolaj nagyobb mennyiségű, lepárlásos feldolgozását. Az igény az 1850-es évek végén már tömegesen jelentkezett.

A MOIM weblapján megtekinthető a Tűz fénye és melege (Lakásvilágítás és -fűtés Magyarországon a XIX-XX. században) című kiállítás internetes anyaga
A robbanómotorok

Egy új találmány, a robbanómotor sorsdöntő szerepet játszott a szénhidrogének felhasználásában, termelésében és feldolgozásában.

A motorok elterjedése megnövelte a benzin, gázolaj, kenőolaj és a gépzsír iránti igényt, s támasztott új követelményeket a még csak kialakulóban lévő
 feldolgozóiparnak.

Kőolaj-finomító iparunk kialakulása

Az 1880-as évekig az olajipar fejlődését ugyanazok a tényezők gátolták, melyek az egész gazdaság fejlődését hátráltatták. A tőkehiány akadályozta a kitermelést, így kőolajból az ország behozatalra szorult. Fejlődött viszont a feldolgozóipar, amely Romániából, Galíciából és Oroszországból származó nyersolajat használt alapanyagként.
Az első finomító alapítása

Az első jelentős finomítót 1882-ben létesítették Fiuméban, a rákövetkező évben pedig megkezdte működését Budapesten a Magyar Petróleumipar R

Kőolaj-finomító iparunk 1882 után folyamatosan fejlődött: 1898-ban már országszerte 13 gyártelepen dolgoztak fel nyersolajat. Az első világháború küszöbén a termelés közel 80%-át, évi 560 000 tonnát 12 üzem adta.

Az első hazai finomítók

Az 1884-ben üzembe helyezett Magyar Petróleumipar Rt. mellett Budapesten működött az 1891-ben alapított Budapesti Ásványolajgyár és az 1906-ban épült Hazai Kőolaj-finomító Rt. Gyára is.
A jelentősebb gyárak közé tartozott az almásfüzitői kőolaj-finomító, melyet 1907-re épített fel a New York-i Socony-Vacuum Oil Co.
Az országban a trianoni döntés után megmaradt kisebb olajfinomítókat 1924-ben Fanto Művek Rt. néven egyesítették (1933-tól: Fanto Egyesült Magyar Ásványolajgyárak Rt.)
A Nyírbogdányi Petroleumgyár Részvénytársaságot 1922-ben egy – akkor már 18 éve üzemelő – kisüzem helyén alapította Bartha Béla.
1929-30 között az angol-holland tőkéjű Shell felépítette a Csepeli Szabadkikötőben a kor legfejlettebb színvonalán álló finomítóját, melynek kapacitása elérte az évi 130 000 tonnát.
Dél-Magyarország szükségleteinek kielégítésére épült 1931-ben a Szőregi Petróleumgyár Rt.
1937-ben a Magyar Kincstár által Pétfürdőn felállított üzemmel alakult ki a kőolaj-finomító ipar 1944-ig változatlan szervezete. Ekkor helyezték üzembe az állami tulajdonú, jelentős kapacitásra tervezett gyártelepet Szőnyben, mely a Magyar Olajművek Rt. (MOLAJ) nevet kapta.

Az első világháborút megelőző évek rohamos fejlődése 1913-ban megtorpant, s visszaesett a finomítóipar is. Ekkor 28 működő gyártelepről gyűjtött adatokat az iparstatisztika. A vesztes háború és a trianoni békeszerződés következtében a kőolaj-finomítók egy része határainkon kívülre került. 1921-ben mindössze 6 finomító működött Magyarországon, számuk és kapacitásuk azonban 1930-ig folyamatosan növekedett.
Finomító iparunk kapacitása a század első harmadában – az ország akkori fogyasztásához képest – túlméretezett volt. Mivel Magyarország akkoriban nem volt olajtermelő ország, nyersanyagot csak külföldről lehetett beszerezni. A magyarországi kőolaj-feldolgozó ipar igazi fejlődése csak azután indulhatott meg, hogy Magyarország a kőolajtermelő országok sorába lépett.

Magyarország kőolajtermelő országgá válik
Az első külföldi befektetők

A magyar törvények 1911-ben engedélyezték először, hogy hazai vállalkozók mellett külföldi érdekeltségek is koncessziót kaphassanak szénhidrogének kutatására és kitermelésére. Elsőként az angol Anglo-Persian Oil Co. egyik leányvállalata kezdhetett kutatásba a Muraközben és Izaszacsal környékén. Az első világháború idején a Deutsche Banknak adtak lehetőséget az Erdélyi-medence földgázkincsének kiaknázására.
Trianon utáni nehézségek

A trianoni békeszerződés a kőolaj- és földgáztermelés számára is hatalmas veszteséget okozott: a lelőhelyek határainkon kívülre kerültek, illetve a megmaradt országrész területén egyáltalán nem voltak akkor olyan területek, melyek kőolajtermeléssel bíztattak volna. Ilyen helyzetben az elszegényedett nemzetgazdaság elsősorban a külföldi tőkére alapozta terveit. 1920-ban az Anglo-Persian Oil Co. 60 ezer négyzetkilométer kutatására kapott koncessziót, amit leányvállalatának (Hungarian Oil Syndicate Limited) több évnyi eredménytelen kutatása után végül 1927-ben feladott.
Állami kutatások

A kincstári kőolaj-kutatás az 1930-as években már eredményekkel járt. Intenzív geológiai kutatások nyomán 1937-ben Bükkszék környékén fedeztek fel kitermelésre alkalmas kőolajtelepeket. Ugyanakkor az Alföldön folytatott kincstári kutatások eredménytelenek maradtak.

Angolszász tőke a kutatásban

Az angol és amerikai tőkések által létrehozott European Gas and Electric Company (EUROGASCO) 1931-ben kezdett tárgyalni a magyar kormánnyal. A cég Közép-Európa olajban szegény országaiban akart olaj- és gázkoncessziókat szerezni, valamint víz- és gázüzemű villanyerőműveket építeni. A koncessziós egyezményt 1933-ban írták alá, amely szerint a magyar állam az ásványolaj- és földgázkutatás jogát az EUROGASCO-ra ruházta át Magyarországnak a Duna folyótól nyugatra fekvő területén. A külföldi társaság tudományosan megalapozott módszerekkel és a kor legmagasabb technikai színvonalán álló eszközökkel kezdte meg a kutatásokat 1933 szeptemberében, majd 1934-ben elindította a kutatófúrási munkálatokat is.

Bíztató eredmények

Az első fúrás a Sopron megyei Mihályi mellett mélyült, ahol nagynyomású, viszonylag tiszta szén-dioxid gázt tártak fel.
A cég következő fúrásait azonban egy ideig nem koronázta siker. Először a Zala megyében, Budafapuszta mellett 1936-ban telepített fúrás eredménye igazolta, hogy érdemes a kutatásokat folytatni. A bíztató eredményekre alapozva telepítették a „Budafapuszta-2.” jelű fúrást.

Az olajtermelés újraindulása Magyarországon

A kút termelési eredményei alapján került sor a Magyar Amerikai Olajipari Részvénytársaság (MAORT) megalapítására 1938-ban. A vállalat részvénytőkéjének több mint 90%-a a Standard Oil Co. of New Jersey tulajdonát képezte. Hazánk a MAORT működésével lépett ismét az olajtermelő országok sorába: 1939. évi termelése az ország szükségleteit 90%-ban, 1940. évi termelése már 100%-ban fedezte.

A háborús évek hatása
Az olajipar fellendülése

A világháború az olajiparra sem maradt hatástalan: a termelés erőteljes fokozása mellett minőségi változásokat is hozott. Az olajipar ekkoriban a legrohamosabban fejlődő iparág volt. A kőolaj-feldolgozó kapacitás 1930-hoz képest 1943-ra majdnem háromszorosára növekedett (évi 280 ezer tonnáról 805 ezer tonnára), és 14 gyártelep között oszlott meg.

Magyarország kőolajtermelése 1943-ban elérte a 837 711 tonnát, de ezt gyakorlatilag a MAORT Zala megyei kőolajtermelő üzemei produkálták.

Ugyanebben az évben jött létre a Magyar Olajművek Rt. szőnyi gyártelepe. A szénhidrogén-bányászati vállalatok számát és a befektetett tőkét a MANÁT (Magyar-Német Ásványolajművek Rt.), a MOLÁRT (Magyar-Olasz Ásványolajipari Rt.) és az ONÁRT (Olasz-Német Muravidéki Ásványolajipari Rt.) alapítása növelte.
A MAORT sikeres működése

Az EUROGASCO budafapusztai 2. sz. fúrásával olyan mezőt állított termelésbe, mely az országnak először nyújtott lehetőséget arra, hogy növekvő kőolaj-szükségletét saját forrásaiból fedezze. A MAORT működését alapításától kezdve kitüntetetett figyelem kísérte. Befektetett részvénytőkéjének és élénk fejlődésének köszönhetően már fennállása első éveiben az ország nagyvállalatai közé emelkedett. Az 1941-42. évekre lényegében kialakult a MAORT teljes magyarországi szervezete.

Az 1941. december 20-i kincstári használatba vételkor a következő üzemeket sorolták fel:

* A bázakerettyei üzem,
* A lovászi üzem,
* a lendvaújfalui mező,
* a hahóti 5. számú kutatófúrás,
* a Lovászi-Kerettye-Budapest vonalon húzódó olajtávvezeték,
* az újudvari, a kápolnásnyéki, a soroksári töltőállomások,
* a Mihályi-1. sz. mélyfúrás a szárazjégüzemmel,
* az inkei 1. sz. mélyfúrás,
* továbbá a koncessziós területen lévő földtani és geofizikai kutatások.

Az angol és amerikai vállalatok a háborúban

Az Angliával és az Egyesült Államokkal kialakult hadiállapot az angolszász vállalatokat hátrányosan érintette. A Shell Kőolaj Rt., a Vacuum Oil Co. és a MAORT üzemeit 1941 decemberében kincstári használatba vették, és a hadigazdaság szolgálatába állították.

Helyreállítás - rablógazdálkodás - államosítás
Háborús károk

A magyarországi kőolajipar a második világháború utolsó szakaszában súlyos károkat szenvedett. A helyreállítás a harcok után azonnal megkezdődött. A német tulajdonú MANÁT a Magyarországgal kötött fegyverszüneti szerződés és a potsdami egyezmény értelmében a Szovjetunió birtokába került.

Magyar-szovjet vegyesvállalatok

Az 1946-ban létrejött Magyar-Szovjet Nyersolaj Rt. (MASZOVOL) a MANÁT és a Kincstár kutatási területén kezdett fúrásokba. A fele-fele arányú magyar-szovjet vegyesvállalat első alföldi fúrási üzeme Berekböszörményben, a következő Biharnagybajomban volt.

A MASZOVOL rövid működési ideje alatt a körösszegapáti és biharnagybajomi kisebb kőolajtelepeken kívül 1949-ben Kaba térségében egy földgázmezőt is feltárt.

Bár a MAORT működésének jogi feltételei 1945-re ismét megteremtődtek, bizonyos tényezők akadályozták a zavartalan munkát. Ezek közé tarozott a súlyosbodó infláció, a termelés növelésére vonatkozó szovjet katonai követelés, az alacsonyan megszabott olajár, és egyes állami tisztviselőknek a céghez való viszonya.
Csökkenő kőolajtermelés

A háborút követő időszakban a kőolajtermelés csökkent. Ebben több tényező is szerepet játszott, így pl. a túltermeltetett zalai olajmezők természetes hozamapadása, a racionális termelésre való törekvés és a MAORT gazdasági nehézségei. A nemzetgazdaságnak káros helyzet súlyos viszályokat szült az állam és a MAORT között. A helyzetet a politikai vezetés csak a vállalat államosításával látta feloldhatónak.
Koncepciós per az államosítás érdekében

1948 augusztusában a MAORT egyes vezetőit szabotázs vádjával letartóztatták. Szeptemberben a vállalatot állami kezelésbe vették, a következő év decemberében pedig államosították. Az 1948-as, koholt vádakon alapuló MAORT-per káros hatásaitól az ipar hosszú időn át szenvedett.

Az államosítást követően 1949-ben a MAORT-ból öt nemzeti vállalatot hoztak létre a Dunántúli Ásványolajipari Központ irányítása alatt, majd ezeket 1952 októberében beolvasztották az 1949-ben létrejött Magyar-Szovjet Olaj Rt.-be (MASZOLAJ). A MASZOLAJ a magyar olajipar teljes vertikumát 1954-ig fogta össze egyetlen,
50-50%-os részesedésű magyar-szovjet vegyesvállalatban.

A felgyorsult kutatómunka 1951-ben eredményt hozott: a Nagylengyel-2. sz. fúrással megkezdődött a nagylengyeli olajmező feltárása. Az 50-es évek gyors iparosításához a megnövekedett olajigény kielégítése csak a mezők erőltetett termeltetésével volt lehetséges. Ennek káros hatása a nagylengyeli mezőben már 1954-ben tapasztalható volt. A nagylengyeli kutak 1955-ben már 1,2 millió tonna olajat adtak.

A MASZOVOL után a MASZOLAJ folytatta az Alföldön termelésbe állított biharnagybajomi mező feltárását, majd 1951-ben újabb olaj-előfordulást fedeztek fel Mezőkeresztes térségében. Az ismert szénhidrogén-előfordulások sorát 1953-ban két földgázmező felfedezésével (Nádudvar, Rákóczifalva) gazdagították.

A keleti országrészben a szénhidrogén-kutatást – a MASZOLAJ 1954-es megszűnése után – 1956-ban koronázta ismét siker: felfedezték a demjéni kőolaj-lelőhelyet.

Ebben az időben kutatások folytak Nádudvaron, Rákóczifalván, Tótkomlóson, Szolnokon, a püspökladányi, a törteli, a tatárülési, a nagykőrösi, a kabai, a furtazsáki, a jászkarajenői szerkezeten.

A termelési feladatok végzésére 1954-ben létrehozták a Nagyalföldi Kőolajtermelő Vállalatot. Tevékenységi területe 1955-ben már Szolnok környékére is kiterjedt.

Növekvő igény, erősödő kőolajipar
Létrejön az OKGT

A magyar kőolajipar 1957-ben ismét egységes szervezetbe tömörült: létrehozták a Kőolajipari Trösztöt, melyhez 1960-ban a gázipar is csatlakozott. Neve ettől kezdődően Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt. A tröszt irányítása alá tartozó vállalatok többszöri átszervezésével alakult ki a kőolajbányászat 1991-ig alig változó vállalati rendszere.

Az OKGT létrejötte utáni időszakban a dunántúli területen tovább folytatódtak a Nagylengyel környéki kutatások, melyek újabb olajtároló tömbök felfedezését eredményezték. Eredményeket hoztak az alföldi kutatások is (Algyő, Zsana, stb.).

Az ország kőolajtermelésének közel 99%-át 1950-ben még a dunántúli olajmezők adták, de ezt követően a kutatások, majd a termelés súlypontja is a nagyalföldi területre esett. A Dunántúl kőolaj- és földgáztermelői szerepét fokozatosan az Alföld vette át.

Vizsgálatok és kísérletek kezdődtek a mezők elvizesedésének korlátozására. A kimerülő dél-zalai olajmezők másodlagos művelésével további olajmennyiségek kitermelésére nyílt lehetőség. Az újabb területeken folytatott kutatások is eredményeket hoztak.
Csökkentett kőolajtermelés

A kőolaj-feldolgozó ipar arculatát az 1948-49 évi államosítások jelentősen átalakították. Az ezt követő átszervezésben több kisebb üzem is megszűnt. Felszámolták a nagy múltú Magyar Petróleumipar Rt.-t és a Fanto Egyesült Magyar Ásványolajgyárak Rt.-t is. A háború utáni évek rablógazdálkodása miatt erősen csökkenő mennyiségben termelt kőolaj feldolgozása még a megmaradt üzemek teljes kapacitását sem igényelte.

1951-ben a nagylengyeli kőolajmező feltárása, a termelés beindulása és a nagylengyeli bitumendús kőolaj feldolgozása miatt új finomító létrehozására lett szükség. Az új finomító, a Zalai Kőolajipari Vállalat Zalaegerszegen épült fel 1952-ben.

Fokozódó szénhidrogén-igény az 50-es években

Az 1950-es évek második felében a szénhidrogének szerepe annyira megnőtt energiamérlegünkben, hogy szükségessé vált a feldolgozóipar fejlesztése. 1962-ben elkezdődött a szőnyi finomító rekonstrukciója. A szőnyi és az almásfüzitői finomítók összevonásával létrehozták a Komáromi Kőolajipari Vállalatot, melyhez 1965-ben hozzácsatolták a Lardoline Olaj- és Zsíradék Vegyészeti Gyárat is.

1962-ben új finomító létesítésébe kezdtek Százhalombattán. Fő feladata a szovjet importkőolaj feldolgozása volt. A Dunai Kőolajipari Vállalat első üzemét 1965-ben helyezték üzembe.

Az 1970-es években újabb finomító épült. A Tiszai Kőolajipari Vállalat elkészültével a magyar kőolaj-feldolgozó ipar ismét egy korszerű gyárteleppel gazdagodott.

1984-ben megszüntették a kőolaj feldolgozását a Komáromi Kőolajipari Vállalatnál, amely a továbbiakban csak mint továbbfeldolgozó üzem működött. A TIFO nyírbogdányi gyárában a kőolaj-feldolgozás 1983-ban szűnt meg.

A MOL Rt. megalakulása
A magyar kőolajipar mai arca

Több átszervezés után az OKGT jogutódjaként 1991-ben létrejött a Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság, melynek szervezeti keretei között működik ma a magyarországi kőolajipar. A MOL életre hívása során sikeresen megvalósult a teljes szénhidrogénipari vertikum integrációja, amit átgondolt szelekció követett.
Eredményeink forrása

A szénhidrogének és hasznosítási lehetőségeik kutatásával, korszerű feldolgozásával eltelt évszázadok után Magyarország méltán lehet büszke nemzetközileg is elismert eredményeire. Kiváló kutatók, szakemberek dolgoztak és dolgoznak a magyarországi szénhidrogénipar, a szakembereket képző oktatás és a kutatás feltételeinek megteremtéséért.
www.mol.hu


 Nabucco

 NCR
Az NCR Corporation (NYSE: NCR) egy globális technológiai vállalat, amely meghatározó jelentőségű abban, ahogyan a világ többi része és az üzleti szféra kapcsolatot tart egymással, interaktívan kommunikál és a tranzakciókat bonyolítja. Az NCR személyes közreműködésű és önkiszolgáló megoldásai, és átfogó támogatási szolgáltatásai több mint 100 országban segítenek a kereskedelem, pénzügy, utazás, egészségügy, vendéglátás, játékipar és a közszféra szervezeteinek.
www.ncr.com


 NESPRESSO
NESPRESSO, a kávézás felülmúlhatatlan élménye. A NESPRESSO rendszer 1986-ban született meg, többéves kutatómunkát és számos szabadalmat követően. Mára több, mint 40 országban, köztük hazánkban is elérhető. A NESPRESSO forradalmasította a kávépiacot az egyszerűen használható kávékapszulák feltalálásával. Az őrölt, pörkölt, valódi kávék keverékét tartlamazó kapszulák mellett csúcstechnológiás és formatervezett gépeivel tört be a picara. A koncepciót a NESPRESSO Club szolgáltatásai teszik teljessé, mely a kávézás felülmúlhatatlan élményét nyújtja.

Az üzlet címe:
1061 Budapest, Andrássy út 27.

Nyitvatartási idő:
hétfőtől péntekig: 10-19, szombat: 10-17
www.nespresso.com


 Nestlé

 NetLock Kft.
A NetLock Kft. Magyarország vezető hitelesítés-szolgáltató, PKI tanácsadó és PKI rendszerintegrátor vállalataként a hazai elektronikus ügyintézés és ügyvitel meghatározó szereplője. Több mint tízéves tevékenysége során megszerezte a hitelesítés-szolgáltatásban Magyarországon elérhető legmagasabb szintű minősítéseket, a felhalmozott szakmai tudásnak köszönhetően pedig a PKI technológia egyik vezető szakértő vállalatává vált. A NetLock Kft. munkatársai a legszigorúbb követelményeknek is megfelelő szolgáltatói hátteret üzemeltetnek és bevezették az ISO 9001:2002 minőségbiztosítási-, a BS7799, majd az ISO 27001:2006 információ-biztonsági irányítási rendszert. Mindezek mellett a NetLock Kft. az első, közigazgatásban is elfogadott hitelesítés-szolgáltató Magyarországon.

Szakértő tanácsadóként segítséget nyújt a vállalatok hosszútávú versenyképességéhez, illetve hatékonyságuk növeléséhez nélkülözhetetlen ügyviteli folyamatok elektronizálásában és rendelkezik nagyvállalati, intézményi hitelesítési infrastruktúrák kialakításához szükséges speciális jogi és informatikai know how-val.
A NetLock Kft. 1999 óta világszerte valamennyi Microsoft termékben (Internet Explorer, Outlook, Outlook Express), valamint 2005 óta a Mozilla Suite, Firefox, Safari, Thunderbird böngészőkben és levelező szoftverekben, a PGP alkalmazáscsomagban mint megbízható legfelső színtű hitelesítés-szolgáltató szerepel. Nevéhez fűződik az első minősített aláírás létrehozására alkalmas eszköz regisztrációja, az első elektronikus számla kibocsátása, a MELASZ-Ready aláírási szabvány kidolgozása és első alkalmazásai. NetLock tanúsítványokat alkalmaznak a cégbírák, a vizsgaszervezők, illetve a vállalat hozzájárult az első hiteles elektronikus ügyintézést lehetővé tevő önkormányzat, továbbá a digitális tachográf rendszer elindításához is.
www.netlock.hu


 NEXON
A NEXON 1989-ben alakult, s mára hazánk piacvezető humánügyviteli megoldásszállítójává vált. A vállalat nexONHRM rendszere a személyügyi nyilvántartástól a toborzás-kiválasztás, a képzés-fejlesztés, a teljesítménymenedzsment és a cafeteria juttatások területéig teljes körűen lefedi a humánerőforrás-gazdálkodást.

A nexONBÉR bérügyviteli rendszer a folyamatos fejlesztéseknek és az évi 10-15 frissítésnek köszönhetően a magyarországi szabályozásnak mindig megfelelő, megbízható és naprakész, míg a nexONTIME beléptető és munkaidő-nyilvántartó rendszer segítségével megvalósítható a munkaidő pontos nyilvántartása és a túlmunka szabályszerű kezelése.

Ezen kívül a cég nexONSOURCE márkanév alatt teljes körű bérszámfejtés outsourcing szolgáltatást is nyújt. A nexONEDU oktatási központ a humánügyvitel területéhez kapcsolódó szakmai továbbképzéseken kívül szervezetfejlesztés, vezetőképzés, informatikai, valamint egyedi tanfolyamok megszervezését is vállalja.

A több mint 230 főt foglalkoztató cég 2007. évi nettó árbevétele várhatóan meghaladja a 2,5 milliárd forintot. A NEXON 1996 óta rendelkezik ISO 9001 minősítéssel, 2002-ben pedig  a szoftver termékek kategóriában elsőként  megkapta a legmagasabb szakmai felkészültséget elismerő Microsoft Gold Certified Partner címet. A NEXON ma kilenc magyarországi telephelyén 3000 ügyfél és több mint 1 millió munkavállaló igényeit szolgálja ki.
www.nexon.hu


 OMV
A budapesti székhelyű OMV Hungária Kft., amely a magyar üzemanyag-kereskedelmi iparág egyik kiemelt szereplője, 1991 óta van jelen a magyar piacon. A vállalat 103 főt foglalkoztat központi irodájában, míg töltőállomásain további 1.650 fő dolgozik.

Az OMV Hungária Kft. egy 173 töltőállomásból álló hálózatot működtet Magyarországon, így piaci részesedése eléri a 16,5 százalékot. A kiváló minőségű üzemanyagok, valamint az OMV motorolaj és kenőanyagok széles skálájának értékesítése mellett a vállalat hazai töltőállomásai multifunkcionális szolgáltató központként működnek, amelyekben autómosók, valamint kávézók / éttermek is üzemelnek.

Az OMV üzemanyag töltőállomás hálózatán belül jelenleg 119 VIVA Shop áll a vásárlók rendelkezésére strukturált árukészlettel, amelyben egyaránt megtalálhatóak a friss áruféleségek, a snack-ek és az üdítőitalok. A 13 közép-európai országban jelen levő OMV Csoport Közép-Európa vezető olaj- és gázipari csoportja.
www.omv.hu


 OTP Lakáslízing
Az OTP Lakáslízing a lakáshitel azon formája, ahol az OTP Lakáslízing Zrt. a lakáshitelnél megszokott elidegenítései és terhelési tilalom bejegyzése helyett a tulajdonjogot tartja fenn magának a futamidő végéig, illetve az esetleges végtörlesztésig. Az OTP Lakáslízing Zrt. az ingatlant egy lízingszerződéssel lízingbe adja a hitelt felvevőnek. A futamidő alatt a gyakorlati tulajdonjog a lízingbevevőé.

A lakáslízing a lakáshitellel teljesen megegyezik, az ügyfelet ugyanazok a jogok (és kötelezettségek) illetik meg, mint a lakáshitelnél.

Tehát

* a lakás bérbe adható,
* lízingdíj átvállalással eladható (ugyanúgy, mint a jelzáloggal terhelt lakás, de vagyonátruházási illeték fizetése nélkül),
* elő- vagy végtörlesztési lehetőség van.

Nem fizetés esetén az ügylet kezelése ugyanúgy történik, mint a lakáshitelnél: Amennyiben nincs mód átütemezésre, a lakás lízingdíj átvállalással vagy anélkül értékesíthető, utóbbi esetben a lízingcég a befolyt összegből a bruttó tőketartozásra tart igényt, az efölötti rész az ügyfelet illeti (akkor is, ha időközben értéknövekedés történt az ingatlanon). Az ügyfél által addig befizetett pénz tehát nem vész el, ugyanúgy, mint a lakáshitelnél a befizetett lízingdíjak tőkerésze az ügyfél tőketartozását a futamidő alatt folyamatosan csökkentik.

Megkülönböztetünk nyíltvégű és zártvégű pénzügyi lízinget. Nyílt végű lízingszerződés esetében a lízingbevevő az összes tartozásának kiegyenlítése után vevőkijelölési jogával él (bármilyen személyt megjelölhet!), ezt a konstrukciót új lakások esetében alkalmazzuk. Zárt végű pénzügy lízing esetében a lízingbevevő lesz automatikusan a jogi tulajdonos az összes tartozás kiegyenlítése után (tehát itt nincs vevőkijelölési jog), ezt a konstrukciót használt lakáslízing és szabadfelhaszálású visszlízing esetében alkalmazzuk.
www.otplakaslizing.hu


 Otthon Centrum
Otthon Centrum: Magyarország legmegbízhatóbb neve az ingatlanpiacon

Cégünk, az Otthon Centrum 2000. évi alapítása óta a budapesti lakossági ingatlanpiac piacvezetőjévé vált. Előrelátó gazdálkodásával és a környezet változó igényeire és tendenciáira való pontos reagálással méltán lett a szakma kiemelkedő hírnevű szereplője.

Mivel a professzionális ingatlanbefektetők mind nagyobb tekintéllyel, befolyással bírnak a magyar ingatlanügyletekben, s mind jobban átlátják azokat, a befektetési nagyságrendű ingatlanprojektek bemutatása, piaci kezelése és végrehajtása átfogóbb, részletesebb és kifinomultabb stratégiát követel a cégek részéről.

Az új lakásfinanszírozási rendszer bevezetése és a makro-ökonómiai változások jelentős fellendülést eredményeztek a magyarországi újonnan épülő lakóingatlanok piacának kínálati és keresleti oldalán egyaránt. Ezek a nagyméretű beruházások jelentősen javították a professzionális tanácsadók munkájának elismertségét.

Ezeket a piaci tendenciákat felismerve indítottuk az Otthon Centrumot, az új építésű lakóingatlanok céges központját, amely a kezdetekben a Biggeorge's International Rt. önálló részlegeként működött, mai formájában azonban már elkülönült holding társaság.

Az Otthon Centrum, felismerve a helyismeret és a minőségi követelmények fontosságát a lakossági szegmensben, kialakította saját franchise hálózatát is, amely biztosítékot jelent a piacvezető szerep megtartására. Már 108 franchise irodánk van Budapesten és vidéken, hosszú távon pedig nagyjából 80 fővárosi és 60 országos iroda kialakítását tűztük ki célul.

A Magyar Ingatlanszövetség nyolcadik éve folyamatosan cégünknek ítéli oda az Év Ingatlan-forgalmazója díját, melyet innovatív és professzionális piaci tevékenységünkkel, s az általunk értékesített lakások számával érdemeltük ki.
www.oc.hu


 P&G

 Polaris Management Consulting Kft.
A Polaris Management Consulting Kft.-t 2005-ben alapította a jelenlegi menedzsment azzal a céllal, hogy Magyarországon az elsők között nyújthassa ügyfeleinek a nemzetközi tapasztalatokon alapuló üzletviteli coaching-szolgáltatást. A cég vezetője, Kárpáti Tímea az első magyarországi üzletviteli coachképzés egyik oktatója.

Bár a cég fő profilja a coaching, a Polaris Management Consulting Kft. a tréningpiacon is képviselteti magát: magas szintű tudással rendelkező trénerei egyedülálló képzési lehetőségeket nyújtanak. Fő filozófiájuk a hitelesség (csak olyat tanítanak, amelyet a multinacionális vállalati kultúrában eltöltött éveik alatt maguk is kipróbáltak vezetőként), és a legmodernebb, legmegbízhatóbb, nemzetközileg is magas szintűnek mondható vállalatvezetési eszközök magabiztos alkalmazása (erősségük a Lean Management módszerek és Six Sigma) fiatalos lendülettel.

A Polaris Management Consulting Kft. ügyfelei között megtalálhatók médiavállalatok, informatikai és logisztikai szolgáltatók, valamint a pénzügyi szektor képviselői.
A vállalat középtávú célkitűzése a pozitív vállalati kultúra, valamint a könnyen alkalmazható, gyors, ugyanakkor hatékony módszerek népszerűsítése. E célkitűzés megvalósításának első eleme a Szervezeti egészség-tréningsorozat.

www.polarismanagement.hu


 Premier Outlets Center
A Premier Outlets Center, az első igazi outlet központ Magyarországon, 2004. november 11-én nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt Biatorbágyon. A megnyitás azonnali siker lett, hiszen a magyar vásárlók először találkozhattak igazi outlet koncepció alapján kialakított üzletközponttal, melyben valódi világmárkák termékei váltak elérhetővé az eredeti, azaz kiskereskedelminél lényegesen alacsonyabb árakon.

A Premier Outlets Center a kezdetektől fogva kiemelt figyelmet fordít arra, hogy minden korosztály számára - minden ízlésnek megfelelő választékot kínáljon a vezető márkákból, verhetetlen áron (akár 70%-al olcsóbban, mint a megszokott ár).

Az outlet fogalma nálunk valós tartalmat nyer, az igényes vásárló a vásárlás egy teljesen új formáját ismerheti meg: világszerte jól ismert márkák üzleteit tárja a nyilvánosság elé; márkás ruházati cikkeket, lábbelit és szabadidős termékeket kínálva a belvárosi üzleteknél 30-70 százalékkal alacsonyabb áron.

Az outlet lényege a remek ár-érték arány és az átlátható, praktikus szerkezet tökéletes kombinációja. Az alacsony árakat az biztosítja, hogy a különböző márkák gyártói, importőrei saját maguk üzemeltetik az outlet területén lévő üzleteket, így lényegesen rugalmasabbak lehetnek a kedvezmények kialakítása során, mint egy kiskereskedő, emellett gondoskodván a nagyságrendekkel szélesebb árukészletről egyaránt.

Az árak és a széles kínálat mellett az outlet, vagyis a Premier Outlets Center szerkezete a másik fő előny a hagyományos bevásárlóközpontokkal szemben. Az outlet ugyanis bevásárlófalu elrendezésű, az üzlethelyiségeket egy fedett sétálóutca köti össze, amely egy belső udvart vesz körbe. Ennek köszönhetően valamennyi üzlet átláthatóvá válik a látogatók számára, megkönnyítve ezzel a kívánt bolt kiválasztását.

Természetesen egy hosszú, mozgalmas bevásárlás során a vendég gyakran megéhezik, megszomjazik. Mi erre is gondoltunk, hiszen a Premier Outlets Centerben a látogatókat minden igényt kielégítő, rendkívül változatos kínálattal csalogató éttermi rész várja.

További előnye az outlet centernek, a dolgozó közönséghez igazított rugalmas nyitva tartás és a könnyű, praktikus megközelíthetőség. Az Outlet Center a hét minden napján délelőtt 10 órától este 8 óráig tart nyitva, megközelítése pedig szintén igen egyszerű: az M1-es és M0-ás autópályák csomópontjánál, az M1-es 16-os, budaparki leágazásánál, az OBI és Metro közvetlen szomszédságában helyezkedik el, a budapesti városközponttól autóval mindössze 15 percnyi távolságra.

A Premier Outlets Center 96 kiváló minőségű márkaüzletnek ad otthont, és 10 hektárnyi területen 1780 ingyenes parkolóhely várja a látogatókat. A center egyben a környék egyik jelentős munkaadójává is vált, több mint 500 dolgozó munkahelyének megteremtésével, emellett folyamatosan várja érdeklődők jelentkezését.

Végül, de nem utolsó sorban érdekességként említendő, hogy mozgássérültek számára külön parkolóhely, valamint mosdó készült, illetve ezeken kívül a gyermekek szórakozását játszótér is biztosítja. Ha kutyáját is szeretné magával hozni, ennek sincs semmi akadálya, sőt, a kis kedvenceknek külön itató áll rendelkezésükre.
www.premieroutlets.hu


 QBE Atlasz Biztosító
A QBE Atlasz Biztosító Zrt. az ausztráliai QBE Insurance Limited 100 százalékos tulajdonában álló biztosító.

A világ 45 országában jelen lévő, 2007-ben 2 milliárd dollár adózás utáni nyereséget elérő QBE csoport 1998-ban vásárolta fel az addig utasbiztosításairól ismert Atlasz Biztosítót, amely 1988-ban alakult Budapesten.

Azóta a társaság megőrizte és megerősítette piacvezető szerepét az utasbiztosítások piacán, ezzel párhuzamosan fokozatosan növelte jelenlétét a vállalati és lakossági biztosítások területén.

A cég termékeit főleg biztosítási alkuszok, utazási irodák és az ING hálózatán keresztül értékesíti. A 100 főt foglalkoztató társaság 2007-es adózás utáni eredménye 6,4 milliárd forintos árbevétel mellett 388 millió forint volt.
www.qbeatlasz.hu


 QUAESTOR Csoport
A budapesti székhelyű QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zrt. mint anyavállalat és annak tagvállalatai és projekt cégei alkotják a magyar QUAESTOR Csoportot, amely jelenleg teljes körű pénzügyi szolgáltatásokkal, ingatlan fejlesztéssel és értékesítéssel, utazással, telekommunikációval és kereskedelemmel foglalkozik.

A QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zrt. jogelődjét 1990. január 13-án magyar magánszemélyek alapították azzal a céllal, hogy a rendszerváltozás idején a magyar tőkepiac kialakításában részt vegyen, annak egyik első szereplőjévé váljon. Kezdetben pénzügyi tanácsadóként, hamarosan pedig már gyorsan bővülő szolgáltatásai révén vált ismertté. A QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zrt. több QUAESTOR nevet viselő tagvállalatot hozott létre, mellyel a márkanevet kezdetektől fogva tudatosan építette. Az 1993-ban értékpapír-kereskedelemmel és befektetési alapkezeléssel, 1995-ben idegenforgalmi tevékenységgel és 1996-ban ingatlanfejlesztéssel is el kezdett foglalkozni a vállalat, 2002-től pedig a telekommunikációs piacon is megjelent.

A QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zrt. a QUAESTOR Csoport irányító vállalataként, meghatározza a stratégiai célokat a cégcsoport dinamikus magyarországi, közép-európai és nemzetközi fejlődése érdekében, stratégiai döntéshozó szerepe van, és a tagvállalatok működésének folyamatos ellenőrzését végzi, irányítja a különböző piaci területeken működő társaságok tevékenységét mindaddig, amíg azok önálló tevékenysége beindul. Anyavállalatként részt vesz a társaságok alapításában, biztosítja a működésük beindításához szükséges feltételeket, de ellátja a cégcsoport adminisztratív, marketing és emberi erőforrás ügyeinek koordinációját is, és működteti az országos irodahálózatot.

A QUAESTOR Csoport az egyik legdinamikusabban fejlődő hazai vállalatcsoport, amely folyamatosan növekvő országos fiókhálózattal rendelkezik, de a határokon túl a környező országokban, az Európai Unió tagállamaiban és a tengerentúlon is megerősödött üzletileg. A piaci szereplők közül 1998-ban elsőként hozta létre saját weboldalát, majd Magyarország első wap oldalát. Ennek köszönhetően az értékesítés ma már a telefonra és az internetre is támaszkodik, mégis hazai sikerét elsősorban a fiókhálózata garantálja. Tengerentúli, európai és Európán kívüli sikereit pedig a telekommunikációs vívmányoknak, és az időközben megteremtett távközlési és informatikai szolgáltatásainak köszönheti.

Értékét és értékteremtő erejét a 130 ezer főt is meghaladó ügyfélbázisa adja, akiknek a Cégcsoport kiemelkedő minőségű szolgáltatást nyújt egész életük során, legyen szó a megtakarításaikról, otthonukról, egészségükről, vagy akár a szabadidejükről.
www.quaestor.hu


 Raiffeisen Bank
A magyar Raiffeisen Bank Zrt. 100%-os tulajdonosa a Raiffeisen International Bank-Holding AG (Raiffeisen International), amely teljes körűen konszolidált RZB-leányvállalat. Az RZB Csoport leányvállalatainak holdingvállalata Kelet-Közép-Európában, elsősorban a Csoport mindennemű banki és lízingtevékenysége tekintetében.

Az RZB a Raiffeisen International többségi tulajdonosa, részvénytőkéjének 68,5%-át birtokolja. A fennmaradó 31,5% intézmények és kisbefektetők tulajdonában lévő közkézhányad. A Raiffeisen International részvényeinek kereskedelme a Bécsi Értéktőzsdén folyik. Az Osztrák Raiffeisen Bankcsoport a legnagyobb, 100%-ig magántulajdonban lévő banktömörülés Ausztriában. Az első Raiffeisenbank 1886-ban Ausztriában Mühldorf-ban alakult. Az alapító és névadó, Friedrich Wilhelm Raiffeisen filozófiáját szimbolizálja a bank logójában szereplő oromdísz (ún. Giebelkreuz), amely hagyományosan a védelem és biztonság jelképe.
A Bankcsoport kiemelt figyelmet fordít a közép-kelet európai régióra: a Raiffeisen rendelkezik ebben a térségben a leginkább kiterjedt hálózattal.

A magyar Raiffeisen Bank egyidõs a hazai kétszintû bankrendszerrel. Az indulása óta egyenletesen és meggyõzõ dinamikával növekedõ bank mára a magyar pénzügyi szféra egyik meghatározó, univerzális pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó szereplõjévé vált. Eredményeinket a hatékonyságot javítva, új termékeket bevezetve, a belsõ szervezetet folyamatosan megújítva értük el, mindvégig szem elõtt tartva vállalati, önkormányzati és magánügyfeleink magas színvonalú kiszolgálását.

A Raiffeisen Bank elismerései:

Arany Penge díj 2007 - OKOSkártya bevezető kampány
Legjobb internetes lakossági Bank - Global Finance 2005, 2006
Kortárs művészetért díj - Summa Artium, 2. Mecénás Nap 2006.
A Kultúra Támogatásáért díj 2006
Superbrand cím 2004, 2005, 2007
EFMA Grand Prix fődíj 2004, Óriásplakát kategória (European Financial Management & Marketing Association)
A Legjobb Kereskedelmi Bank Magyarországon 2004-ben (Budapest Business Journal)
Kiemelkedő pénzügyi portálfejlesztésért 2003 (Index.hu)
A legjobb vállalati/intézményi internetbank Magyarországon - (Global Finance 2003)

A Raiffeisen Bank rugalmasan alakítja szolgáltatásait, alkalmazkodva ügyfelei elvárásaihoz. A lakossági üzletág a magyarországi bankok között egyedülálló módon minőségi, háromszintű kiszolgálásban részesíti magánügyfeleit (Lakossági, Prémium, Private Banking szolgáltatások). A vállalati üzletágon belül, a kis- és középvállalatok számára speciális termékeket és szolgáltatásokat alakított ki a bank. Az 1994-től működő önkormányzati üzletág pedig önkormányzati partnerei számára nyújt teljes körű banki szolgáltatásokat.
www.raiffeisen.hu


 Raiffeisen Ingatlan Zrt.
A Raiffeisen Ingatlan Zrt. a magyarországi Raiffeisen Bankcsoport ingatlanfejlesztésre, létesítmény gazdálkodásra és strukturált ingatlanfinanszírozásra szakosodott leányvállalata már 1994-től kezdve nyújtott teljes körű, ingatlanokhoz kapcsolódó szolgáltatásokat a Raiffeisen Lízing Zrt. üzletágaként. A projektek megnövekedett mérete és volumene, a finanszírozási szerkezet és a piaci környezet változásai következtében 2001 januárjában az üzletág önállósodott, megalakult a Raiffeisen Ingatlan Zrt-t.
A cég a Bankcsoport tagjától elvárható szakértelem, rugalmasság, ügyfélszolgálat és minőség biztosítása, a Raiffeisen-háttér nyújtotta pénzügyi biztonság mellett jól képzett, vállalkozó szellemű és innovatív munkatársi gárdával szállítja partnerei számára az univerzális ingatlanpiaci megoldásokat.

A Raiffeisen Bankcsoport ingatlan kompetencia központjaként minden ingatlannal kapcsolatos kérdésben szakértőként, tanácsadóként állunk rendelkezésre. Ugyanakkor a bankcsoport tagjaként élvezzük azokat az előnyöket és támogatást, amelyeket tulajdonosként Magyarország egyik vezető pénzügyi szolgáltatója nyújt.

A Raiffeisen Bankcsoport tagjaként
 - a fejlesztési projektekhez szükséges finanszírozási forrásokat a Raiffeisen Bank biztosítja
 - a Raiffeisen Bank értékesítési és marketing csatornái a rendelkezésünkre állnak
 - a hatékony szervezeti működést biztosítva a Raiffeisen Bank szolgáltatóként ügyviteli (humánpolitika, számvitel, stb.) funkciókkal segíti a cég tevékenységét

Értékeink
 - Univerzalitás az ingatlanpiaci szolgáltatások területén, a minket megkereső ügyfelek minden, ingatlannal kapcsolatos kérdésére igyekszünk megoldást találni;
 - biztonság - megbízhatóság, tulajdonosunk, a Raiffeisen Bank 19 éve stabil szereplője a magyar pénzügyi életnek, mi itt a Raiffeisen Ingatlannál ugyanezzel a gondossággal bonyolítjuk projektjeinket;
 - hosszú távú, bizalmi ügyfélkapcsolatok, cégünk 11 éve nyújtja szolgáltatásait, legnagyobb sikerünknek azt tartjuk, hogy folyamatosan visszatérő partnereink vannak;
 - minőség, kiváló ár-érték arány, a 2002 márciusában szerzett, akreditált ISO 9001-es tanúsítványunk Európa szerte a kiváló minőség bizonyítéka és biztosítéka.
Termékeink, szolgáltatásaink

 - Kereskedelmi (iroda, raktár, logisztika, kiskereskedelem) ingatlanfejlesztés és -finanszírozás;
 - built to suit - testre szabott, mérlegen kívüli ingatlanszolgáltatás, a bankcsoport jelenlegi és megcélzott vállalati ügyfélköre számára;
 - pénzügyi lízing;
 - lakossági ingatlanfejlesztés;
 - létesítménygazdálkodás;
 - ipari park menedzsment;
 - a Raiffeisen Bankkal együttműködve az ingatlanterülethez kapcsolódó egyéb banki szolgáltatások.
www.raiffeisen.hu


 Regus Group
A Regus Group a világ egyik vezető irodahelyiség megoldásokat kínáló cége, amelynek szolgáltatásai és termékei a teljesen felszerelt irodáktól, a professzionális konferencia szobákon és üzleti társalgókon át a legnagyobb videokonferencia stúdiókig terjednek.

A Regus Group egy új irányt tesz lehetővé, legyen otthon, úton vagy irodában történő munkáról szó.

Olyan ügyfelek, mint a Google, GlaxoSmithKline, IBM, Nokia, és az Accenture már csatlakoztak a több ezer kis- és közép méretű vállalkozáshoz, akik már élvezik a Regus Group által felkínált irodai lehetőségek előnyeit.

Naponta több mint 400 000 ügyfél él a Regus Group által felkínált lehetőségekkel, 950 helyszínen, 400 városban és 70 országban, ami lehetővé teszi az egyén és a cég közös együttműködését bárhol, bármikor és bármilyen formában.
www.regus.com


 Ruukki
A Ruukki a fémek szakértője, az építő- és gépipari ügyfeleinek csúcsminőségű alkatrészeket, rendszereket és összetett megoldásokat szállít. A cég az acéltermékek piacán széleskörű termékeket és szolgáltatásokat nyújt. Saját gyárunk és átfogó partnerhálóztunk rugalmasságot, megbízhatóságot és gyorsaságot biztosít. A Ruukki fő piaci területe Finnország és a skandináv országok, a Baltikum, Közép-Kelet-Európa, Oroszország és Ukrajna.

A Rautaruukki 24 országban van jelen, és több mint 14600 alkalmazottat foglalkoztat. 2007-ben a nettó árbevétel összesen 3.9 milliárd euró volt. A Rautaruukki részvényei a helsinki OMX Nordic Exchange tőzsdére be vannak vezetve. A társaság a Ruukki piaci nevet használja.

A Ruukki nemzetközi szintű szakértő és fejlesztő az acél építőiparban. Alkatrészeket, rendszereket és összetett megoldásokat nyújtunk kereskedelmi és ipari építkezésekhez, valamint infrastruktúra építéséhez. Célunk, hogy Európában az acélalapú építőipar vezetőjévé váljunk.

Célunk, hogy termékeinkkel és szolgáltatásainkkal az ügyfeleink és az üzleti partnereink versenyképességét és hatékonyságát növeljük. Nagymértékben fejlesztettük a szaktudásunkat kereskedelmi és ipari épületek tervezésében, gyártásában, szállításában és kivitelezésében, valamint közlekedési infrastruktúra és kikötői építkezési projektekben.

A nem lakóépületek esetében vállaljuk az alapozás, a vázszerkezet, a homlokzat és a tetőszerkezete kivitelezését. Megosztjuk az ügyfeleinkkel a szaktudásunkat és tapasztalatainkat az ipari, kereskedelmi, logisztikai és sportközpontok valamint irodaházak, szállodák és bevásárlóközpontok tervezésében és kivitelezésében. Lakóépületekhez tetőszerkezeti megoldást kínálunk.

A közlekedési infrastruktúrában tervezünk, gyártunk és szállítunk alapozási rendszereket, híd felszerkezeteket, zajvédő falakat és szalagkorlátokat. Szállítunk továbbá alapozási és támfal szerkezeteket kikötői építkezési projektekhez.

A Ruukki versenyképességének a titka a fejlett, magas szintű technológia, erős szaktudás és a belsőséges ügyfélkapcsolat. Az ipari körülmények között gyártott szerkezetek egymáshoz illeszkednek. Mindezek hatékony megoldást nyújtanak, ami felgyorsítja az építési projektek tervezését, gyártását és kivitelezését, növelik a biztonságot az építési területen, csökkentik az építési projektek pénzügyi és működési kockázatát, ezzel időt és nyersanyagot takarítanak meg az ügyfélnek.

Az építőiparban a Ruukki fő piaci területe skandináv és balti országok, Közép-Kelet-Európa, Oroszország és Ukrajna. A Ruukki Construction 20 országban van jelen, és több mint 4800 alkalmazottat foglalkoztat. A nettó árbevétel 2007-ben 1 milliárd euró volt.

Ruukki Magyarországon
A Ruukki 2003 óta van jelen Magyarországon. Mára már két cég létezik: Ruukki Hungary Kft, és Ruukki Tisza Zrt. Ruukki Hungary Budapesten és Biatorbágyon működik és vezeti az építési üzletágat. A gépészeti üzletágat a Ruukki Tisza, előző nevén Aprítógépgyár (AGJ) képviseli, amit a Ruukki 2007-ben vásárolt fel. A Ruukki 2007 óta szállít Magyarországon nagyszilárdságú acélokat a gépipar, az elektronikai ipar és a mezőgazdasági ipar számára. A magyarországi alkalmazottak száma 2007 végére elérte a 890 főt.

1. Budapest: Acél alapanyag és építési termékek értékesítése
2. Biatorbágy: Építési termékek gyártása (tetőlemezek, teherbíró trapézlemezek, alacsonybordás trapézlemezek, tálcás burkolatok, sávos homlokzatburkolatok és C-kazetták), ügyfélszolgálat, raktár
3. Jászberény: Hegesztett alkatrészek (nagyméretű gémek földmunkagépekhez és anyagmozgató berendezésekhez interkontinentálisan működő ügyfelek részére az emelés, rakodás és szállítmányozás iparágban)
4. Hatvan: Hegesztett alkatrészek értékesítése és gyártása (kisebb gémek)

A Ruukki üzletága Magyarországon gyorsabban nő, mint a jelenlegi építőipari piaci növekedés (3,9% 2007-ben - Euroconstruct). A kereskedelmi, logisztikai és ipari épületek építési projektek aránya várhatóan jelentősen nőni fog. A fejlődés elősegítésére 2006-ban 9 millió euró befektetésével egy új gyár épült Biatorbágyon, többi Közép-Kelet-Európai országban pedig további befektetések vannak folyamatban.

A Ruukki tetőfedési anyagokat kínál lakóépületekhez, valamint alkatrészeket, rendszereket és összetett megoldásokat ipari építkezésekhez. A projektek tartalmazzák a tervezést, a gyártást, valamint az alapozás, a vázszerkezet és a burkolat kivitelezését.

A Ruukki építkezési projektjei Magyarországon
– Teljes csarnok a Terranova számára 2008
– Plastimat Gyár 2007
– Carl Stahl raktárházak 2005
www.ruukki.hu


 Shell
A Shell szó először 1891-ben jelent meg a vállalatalapító Marcus Samuel által a Távol-Keletre szállított petróleum védjegyeként. A vállalkozás eredetileg régiségekkel, tengeri kagylókkal kereskedett, s ezek olyan népszerűek lettek, hogy a forgalom fellendült. A szó bekerült a testület nevébe is. 1904-ben vezették be a fésűskagylót, mint a Shell Transport Company-t a világ előtt jelképező emblémát.

Magyarországon a Shell hosszú múltra tekint vissza:


A cég első honi képviselete, a Mayer Henrik és Társa 1924-ben alakult meg, s főleg a Shell konszern romániai vállalatának termékeit hozta forgalomba. E képviselet 1925-ben önálló részvénytársasággá alakult, 75 %-os Shell és 25 %-os Mayer és Társa részvénytulajdonnal.A vállalat első saját finomítója Csepelen, a Magyar Királyi Budapesti Vámmentes Kikötő területén épült fel egy 100 holdas területen és 1930. áprilisában kezdte meg működését. A terveket a hágai központ bocsátotta rendelkezésre, a berendezéseket a magyar ipar szállította. A finomító építésével egyidejűleg kezdődött el az országos hálózat kiépítése is, aminek eredményeképpen 1942-ben már 109 fehérárut és/vagy olajokat árusító lerakat, és az egész országot lefedő benzinkút hálózat volt a vállalat kezében.Érdekesség, hogy a háztartási propán-bután gáz első hazai forgalmazója, a Shell Kőolaj Rt. reklámkampánya számára maga Karinthy Frigyes írt jelmondatot: Falusi ház is pesti ház, mióta házhoz jár a gáz.Hollandia német megszállása után a Shell feletti felügyeletet a német kormány vette át, s a cég 1941-től kezdődően főként a német hadsereg számára termelt. Ennek köszönhetően a Shell finomítói - mint elsőrendű hadicélpontok - a háború folyamán súlyos károkat szenvedtek.A csepeli finomítót 1945. január 9-én foglalták el a szovjet csapatok, de az azonnal elkezdődő helyreállítás következtében 1945 végére már sikerült a főbb egységeketüzembe helyezni. 1946-ban - az ismert okok miatt csak egy rövid időre - újra bekapcsolódtak az irányításba az angol tulajdonosok.A Shell államosítására 1949. december 28-án került sor. A Shell ezt követően eltűnt a magyar piacról, s csak 1958-ban lépett újra színre, elsősorban, mint mosószerek, ipari vegyszerek és műanyagok eladója.1966-ban aztán - egy franchise szerződés keretében - felavatták az első, háború utáni Shell benzinkutat is: ez a budapesti kút a mai napig üzemel, és csaknem 5 millió liter üzemanyagot ad el évente.Az elkövetkező huszonnégy év alatt 43 további Shell töltőállomás kezdte meg működését.1989-től a Shell és az Interag kapcsolata vegyes vállalati formában folytatódott. A vegyes vállalatban a Shell 1992-ben lett többségi tulajdonos, ami töltőállomás-hálózat bővülésének felgyorsulását hozta magával.1993 májusától a Shell egyedüli tulajdonosa magyarországi cégének, amely 1994. január 1-től részvénytársasági formában működik, Shell Hungary Rt. néven.
www.shell.hu


 Sixt
A Sixt márka tulajdonosa a németországi székhelyű Sixt AG, mely 85 országban van jelen. A Sixt rent a car 1999 óta szereplője a magyar gépjárműkölcsönző piacnak. A cég kezdetben a Wallis Motor Kft. üzletágaként működött, és elsősorban a Magyarországra beutazó üzletemberek igényeit szolgálta ki. Az első iroda a Ferihegyi Repülőtéren nyílt, ekkor a flotta 30 személyautóból állt. Mára ez a szám sokszorosára nőtt: közel 600 bérautó áll az ügyfelek rendelkezésére. A gépjárműpark Opel, Ford, Renault, Mercedes, BMW, Saab, Nissan és Suzuki márkák különféle modelljeiből tevődik össze, melyek átlagéletkora nem éri el a 12 hónapot, a futásteljesítményük pedig a 30.000 km-t. 2002 januárjában önálló vállalkozássá szerveződött a cég, és azóta Sixt rent a car - Wallis Autókölcsönző Kft. néven működik. A vállalat 2006-ban Sixt Leasing néven mutatta be tartós bérleti szolgáltatását, melynek keretében a flotta méretére vonatkozó korlátozások nélkül kínálja rugalmas, a magas minőséget a kedvező konstrukciókkal vegyítő hosszú távú bérleti szolgáltatásait. A flottakezelési feladatok hatékonyabb ellátására pedig 2007-ben megalapította a Sixt leasing - Wallis Autópark-kezelő Kft.-t.
www.sixt.hu


 Start Tőkegarancia Zrt
A Start Tőkegarancia Zrt-t részvényesei a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és az MFB Invest Zrt.

A Társaság 2006. májusában jött létre, azzal a céllal, hogy a társaság pénzügyi termékeivel elősegítse a hazai kis- és középvállalatok hozzájutását fejlesztési célú tőkéhez és vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásokhoz.

A Start Zrt. tevékenységének pénzügyi alapját a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kezelésében lévő, a 2006. májusi alapításkor 5,9 milliárd Ft értékű Start Garancia Alap képezi, melynek terhére a Start Zrt. kezességvállalás formájában különféle pénzügyi termékekkel áll ügyfelei, befektetők, valamint kis- és középvállalatok rendelkezésére.

A társaság tevékenységét piaci alapon, megfelelő kockázatelemzés és kockázatkezelés mellett, az ügyfelek által fizetett garancia- és egyéb díjak ellenében végzi.

A Start Tőkegarancia Zrt. Magyarország első és jelenleg egyetlen pénzügyi szolgáltatója, amely tőkegarancia termékeket kínál a hazai kis- és középvállalkozásokba befektető professzionális intézményi- és magánbefektető ügyfelei részére. A Start Zrt. tőkegarancia programja, amely az Európai Unió számos országában már létezik, az utolsó, eddig hiányzó pénzügyi terméket, a tőkegaranciát is elérhetővé teszi a hazai KKV-k és befektetőik számára.

Az egyedi befektetéshez kapcsolódó tőkegarancia termék esetében a Start Zrt. kezességet vállal az ügyfél által tőkeemeléssel megvalósított befektetésének legalább 50 és legfeljebb 80%-ára megtérítésére abban az esetben, ha a célvállalat felszámolás vagy végelszámolás alá kerül.

A portfolió tőkegarancia termék esetében a Start Zrt. kezességet vállal a Magyarországon létrejövő, kis- és középvállalatokba befektető kockázati tőke alapok befektetői számára, melynek alapján a befektetők esetleges tőkeveszteségét az alap legfeljebb 50%-a mértékéig megtéríti az alap végelszámolásakor.

A Start Zrt. pályázati kezességvállalás terméke lehetővé teszi, hogy olyan magyarországi kis- és középvállalatok is vissza nem térítendő Európai Uniós támogatáshoz jussanak, akik a pályázatot kiíró irányító hatóság által igényelt pályázati biztosítékokhoz szükséges fedezetekkel nem rendelkeznek. A termék az Európai Unió 2007 és 2013 közötti költségvetési időszakában folyósítandó vissza nem térítendő támogatások megszerzéséhez nyújt majd segítséget a hazai KKV-k számára.
www.startgarancia.hu


 Storck Hungária
A Storck 20 leányvállalattal működik világszerte, termékeit több mint 90 országban fogyasztják. A vállalatot 1903-ban August Storck alapította, s a cég fő célja azóta is, hogy termékeivel örömet szerezzen az embereknek. A Storck Hungária Kft. Magyarországon a merci, Toffifee, Werther’s Original, Knoppers és Mamba márkákkal van jelen, de Storck gyártmány a Riesen karamella és a Campino cukorka is. A budapesti Storck Hungária Kft. 2006-tól regionális központként működik, mely régióhoz tartozik Románia, Bulgária és Macedónia is.
www.storck.com


Oldalak: 1 2 3 4  [Tovább>>]
Megjelenítve 61 és 90 között (103 elemből)


Ajánljon céget!Kapcsolattartó adatai
  Neve:  
  E-mail címe:  
  Telefonszáma:  
   
A cég adatai
  Címe:  
  Weboldala:  
   
  Megjegyzés:  
              
Kezdőlap    |    Cégismertetők    |    E-Sajttáj    |    Konferenciák    |    Kiállítások    |    Blogajánló    |    Kapcsolat

Rovatok:   Auto-motor  |  Belföld  |  Egészség  |  Gazdaság  |  IT  |  Környezetvédelem  |  Közlekedés  |  Kultúra  |  Média  |  Mobil  |  Sport  |  Távközlés

Sajttaj.hu © 2007-2021.   -   Sitemap    |   Médiaajánlat    |   Jognyilatkozat   


RSS   RSS


 freestat.hu mystat websas.hu
statgep.hu