Partnerek


CMS, webshop, eCommerce, domain, hosting, SEO, SEM

Google Directory

Observer


NewsAgent


C-PRESS


Hirmutato


Hirlapom


Hirlapom

hírek személyre szabva

Napi sajtó


Hirlevél feliratkozás


Google
 


Cégek SUNFLEUR
A SUNFLEUR Kozmetikai Kft-t a tulajdonosok azzal a céllal alapították 1989-ben, hogy bebizonyítsák, mi magyarok is képesek vagyunk kozmetikumok gyártásában a nemzetközi élvonalba kerülni. Népi orvoslásunk több évszázados hagyományait és a magyar tájak speciális gyógynövényeit felhasználva olyan természetes anyagokra épülő bio-kozmetikai készítményeket fejlesztettünk ki, amelyek a tudomány legújabb állásának, a legfrissebb kutatási eredményeknek is megfelelnek.

Különösen nagy hangsúlyt helyezünk a megbízhatóságra, az állandó minőségi színvonal elérésére. Az SGS által auditált minőségbiztosítási rendszerünk (ISO 9001:2000) garantálja, hogy partnereink mindenkor a megállapodott terméket, a megállapodott szolgáltatással kapják.

A SUNFLEUR Kozmetikai Laboratórium önálló fejlesztéssel, szigorú minőségellenőrző rendszerrel valamennyi készítményének recepttúráját és csomagolását folyamatosan fejleszti, tökéletesíti. Szoros kapcsolatot tart fent a világ legnagyobb alapanyag gyártó és beszállító cégeivel, a különböző orvosi területek specialistáival, klinikákkal és szakrendelőkkel.

A fogyasztó a standard SUNFLEUR kozmetikumok között mindent megtalál, ami az egészséges bőrt még szebbé teszi, ápolja és védi. 20 tagú SUNNY napozócsaládunk az egészséges és gondtalan napozást biztosítja minden korosztály számára. Jelentős eredményeket értünk el gyógyhatású készítményeinkkel, amit a kitűnő minősítést adó klinikai tesztek és gyakorlati tapasztalatok együttesen igazolnak.

Cégünk ereje a méreteiből adódó rugalmasságban és dolgozóink elkötelezettségében rejlik. A mintegy 25 fős létszám 10 év alatt a technikai eszközök teljes cseréje mellett elérte, hogy kulturált új üzemcsarnokba költözhetett, ahol a Tisztiorvosi szolgálat által folyamatosan ellenőrzött higiéniás feltételek – kompromisszum nélkül - maradéktalanul biztosítottak. A gyártott termékek jelen vannak a legnagyobb kereskedelmi láncokban (Auchan, TESCO, Rossmann, stb.) és a gyógyszertárakban is.
A SUNFLEUR Kozmetikai Laboratórium alkalmazottainak több mint a fele diplomás, akik a legmodernebb kutatási eredményeket felhasználva azon dolgoznak, hogy partnereink, termékeink fogyasztói mindenkor tökéletesen elégedettek legyenek készítményeinkkel.
www.sunfleur.hu


 Superbrands

 Századvég
A Századvég Alapítvány szervezeti keretében 1996 elején alakult meg a kutatási programokat koordináló központ, a Századvég Politikai Elemzések Központja, amely független, a gazdasági, társadalmi és politikai kutatások területén dolgozó intézményként immár tíz éve működik.

A kutatási központ külső megrendelésre indított projektek és önálló vagy partnerintézményekkel közös finanszírozású programok keretében végzi tevékenységét. Tudományos profiljához empirikus kutatások, választáskutatás, kormányzáskutatás, politikatudományi alapkutatások, valamint public policy-elemzések tartoznak. A központ eredményeit különböző fórumokon (szakmai konferenciák) és orgánumokban (Kormányzás-kötetek , a Nemzeti Érdek és a Századvég folyóirat, a Politikai Barométer , a Szakpolitikai Figyelő és a Műhelytanulmányok elektronikus kiadványok hasábjain, valamint a Századvég Alapítvány honlapján) teszi a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé. A központ kutatásai mellett szakpolitika-figyelést, valamint kül- és belpolitikai háttérelemzést is végez.

A központ kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik: számos nemzetközi kutatóintézmény partnereként közreműködik egyebek mellett a European Ideas Network , az ÖIES , illetve a NISPAcee munkájában. Az egyes kutatási irányok alá tartozó programjai révén számos, elsősorban nyugat-európai, valamint kelet-közép-európai egyetemi és think-tank kutatóintézménnyel tart fenn munkakapcsolatot.

A Századvég kutatási tevékenységének alapkoncepciója arra a megfontolásra épül, hogy a gazdasági, politikai, társadalmi kérdésekben történő döntés, a stratégiai tervezés elengedhetetlen feltétele a makro dimenziókban zajló gazdasági és társadalmi folyamatok, illetve e folyamatok kölcsönhatásainak ismerete és megértése. A megértés és a sikeres reagálás a kellő időben megszerzett és a lényeges információkat megvilágító ismereteken nyugszik, amelyek biztosításához az integrált kutatások jelentik a leghatékonyabb eszközt. A Századvég kutatási programjainál ezért különös hangsúlyt fektet arra, hogy az adott területen elmélyült tapasztalatokkal rendelkező szakemberek bevonásával, a különféle kutatási és elemzési módszerek leghatékonyabb integrációjával lássa el feladatait.

A kutatási programok egyik kitüntetett célja, hogy a kutatási eredmények szakmai, illetve szükség esetén szélesebb nyilvánosság előtt történő megjelenítésével hozzájáruljanak egyes nemzetstratégiai szempontból fontos témák napirendre kerüléséhez, valamint felvetéseket és javaslatokat fogalmazzanak meg lényeges társadalmi, gazdasági és politikai döntések előkészítéséhez.
www.szazadveg.hu


 ThyssenKrupp
A Kecskeméten működõ ThyssenKrupp Nothelfer Kft. a világ egyik legnagyobb vállalatcsoportjának, a német ThyssenKrupp AG-nak része. A konszern világszerte több mint 193.000 dolgozót foglalkoztat, éves forgalma meghaladja a 36 milliárd EUR-t. Tevékenysége három fõ területre bontható: Acélipar, Beruházási javak és Szolgáltatások.

Vevõi több mint 170 országból, elsõsorban Nyugat-Európából és Észak-Amerikából kerülnek ki. Több mint 70 országban van jelen saját társaságokkal, telephelyekkel és irodákkal. A konszern dolgozóinak 46%-a Németország határain kívül dolgozik. Minden negyedik ThyssenKrupp részvény nem német részvényes - túlnyomó részben bankok és alapítványok - tulajdonában van.
www.thyssenkrupp.hu


 Total
A Total - multinacionális energiaipari vállalatként - elkötelezett az innováció mellett, és kezdeményezéseivel arra törekszik, hogy fenntartható módon kielégítse az emberiség energiaigényét.
A Total világ negyedik legnagyobb olaj- és gázipari vállalata, és a világ élvonalába tartozó vegyszergyártó. Több mint 130 országában működik, és közel 100.000 alkalmazottat foglalkoztat.
A Total tevékenységi köre felöleli az olajipar minden fázisát, többek között a nyersolaj és a földgázkutatást és -gyártást, gázértékesítést, a kőolajtermékek szállítását, finomítását és értékesítését, valamint nemzetközi nyersolaj- és kőolajtermék- kereskedelemet is. A Total ezenkívül a vegyiparban is jelentős szerepet játszik.

TERMELÉS: Kutatás, gyártás, cseppfolyósított földgáz, gázértékesítés, villamos energia és egyéb energiafajták.

Az Északi Tenger, Afrika és a Közel-Kelet a Total három fő termelési területe, valamint jelen van még Észak- és Dél-Amerikában és Délkelet-Ázsiában is. A Csoport a gázpiac egyik legjelentősebb szereplője annak köszönhetően, hogy a folyékony földgáz (LNG) ágazatban erős pozíciót vívott ki, valamint, hogy az európai, közel-keleti és latin-amerikai tevékenységeit fejlesztette a gázforgalmazás és a gázüzemű kombinált-ciklusú erőművekben előállított villamos energia és a megújuló energiaforrások terén.

ÉRTÉKESÍTÉS: Finomítás, marketing, kereskedelem és szállítás.

A Total 28 finomítóban rendelkezik részesedéssel (ezek közül 13-at közvetlenül üzemeltet). Kiskereskedelmi hálózattal főleg Európában és Afrikában van jelen és két jól ismert üzemanyag-márkát forgalmaz. A legnagyobb európai finomító- és forgalmazó-vállalataként a Csoport integrált infrastruktúrája az egyik legversenyképesebb, jól alkalmazkodott az új európai termékelőírás szabványokhoz. A hangsúly Európán kívül a növekvő piacokra helyeződött, mint a Földközi-tengeri Medence, Ázsia és Afrika (ahol a földrész vezető forgalmazója), valamint a specialitásokra, mint a PB-gáz, a repülőgép üzemanyagok, a tengerészetben használt termékek, a kenőanyagok, az oldószerek, a bitumen és a nehéz fűtőolajak.

VEGYIPAR: Petrolkémiai anyagok, műtrágyák, specialitások, elasztomer feldolgozás és az Arkema.

A Total Vegyipari Részlege előkelő helyet vívott ki Európában és világszerte, a petrolkémiai egységek pedig a Csoport finomítói tevékenységébe való integrálásból profitálnak. Az Arkema, amely végül önállósodni fog, gyártja a vinil termékeket, ipari vegyszereket és a magas minőségű termékeket. A főleg Európába és az Egyesült Államokba települt Vegyipari Részleg kiváló partnere az iparágak széles körének, mint a gépkocsigyártó-, szállítmányozó-, csomagoló-, magas- és mélyépítő-, sport és szabadidős, higiéniás és egészségügyi, vízügyi, papíripari, elektronikai, mezőgazdasági ágazatok.

A TOTAL MAGYARORSZÁGON


Az 1999. decemberében megkezdett összeolvadási folyamatnak köszönhetően a PB-gáz és a kenőanyag üzletágak összevonásra kerültek a TOTAL HUNGARIA Kft. cégnév megtartása mellett.
Kereskedelmi szempontból a TOTAL HUNGARIA Kft. a PB-gáz forgalmazásban elért 20%-os piaci részesedésével meghatározó, míg a kenőanyagok és egyéb specialitások területén neves piaci szereplővé vált.
A TOTAL HUNGARIA Kft. látja el a dél-szláv országok (Bosznia, Horvátország, Montenegro, Szerbia) piacait is a Total Csoport olajipari termékeivel.
A társaság székhelye jelenleg Budaörsön, a Terraparkban van.
A társaság megszerezte az ISO 9001:2000 tanúsítványt, és folyamatos kockázatellenőrző és elemző folyamatot alakított ki.

Kenőanyagok

Magyarországon TOTAL, ELF és FINA márkanéven kerülnek forgalomba a vállalatcsoport által kifejlesztett kenőanyagok. A TOTAL által lefedett piac főként az ipar (40%) és a közlekedés (60%) között oszlik meg. Ez utóbbi szektor a személygépkocsi szervizeket, autójavító műhelyeket, szupermarketeket, kamion szervizeket, fuvarozók járműflottáit, a mélyépítést és a mezőgazdaságot öleli fel.
A kenőanyagok területén a TOTAL szemléletét a magas teljesítményű termékskála folyamatos megújítása és a vevőkörnek kínált szolgáltatások kiszélesítése mutatja leginkább.

Bitumen

A TOTAL fokozatosan a bitumenek piacán is meghatározó szereplővé válik. A bitumenszállítás főként az útépítő társaságok és ipari vállalatok részére történik.

Speciális folyadékok, oldószerek

Az oldószereket számos területen alkalmazzák, amelyek között megtalálható a festék-, és lakkgyártás, a ragasztóanyag-gyártás, az ipari vegytisztítás, a kenéstechnológia, a nyomdafesték-gyártás, a zsírtalanítás, a textilipar és a kozmetika. A magyar oldószer-piacon a TOTAL éves szinten mintegy 3.200 tonna speciális folyadék értékesítésével továbbra is fejlődést mutat.

PB-gáz

A TOTALGAZ ipari és lakossági fogyasztók számára forgalmaz PB-gázt főként tartályos és palackos kiszerelésben. A közvetlenül, illetve a viszonteladói hálózaton keresztül történő értékesítés éves szinten 40.000 tonnát tesz ki. A palackok töltése az újudvari (Nagykanizsa melletti) töltőüzemben történik. A TOTALGAZ garantálja vevői számára a megfelelő minőségű PB-gázt, amely a legszigorúbb biztonsági előírásoknak is megfelel.
Repülőgép-üzemanyag

A társaság 2004. óta forgalmaz AVGAS repülőgép-üzemanyagot Magyarországon, amellyel a kisrepülőterek piacát, valamint a hadsereg ellátását kívánja megcélozni.

Termékek a motorsportokhoz

Úgy a hazai, mint a nemzetközi motorsport-viadalok résztvevői is a TOTAL és ELF márkájú verseny-üzemanyagok és –kenőanyagok széles skálájából választhatják ki a versenygépükhöz leginkább megfelelő termékeket.

További tevékenységek

A Total vállalatcsoportnak további leányvállalata is működik Magyarországon AS24 néven, melynek tevékenysége a kamionflottával rendelkező cégek részére történő üzemanyagkártya értékesítésre terjed ki.

A TOTAL HUNGARIA Kft. törekvése, hogy az az olajipari társaság legyen, amellyel az ügyfelek és a partnerek együtt kívánnak dolgozni.

Üzletágainkat a fenntartható fejlődés szellemében úgy irányítjuk, hogy ügyfeleinknek folyamatos elégedettséget, az üzleti tevékenységeinkkel szomszédos közösségeknek, partnereinknek, munkatársainknak és alvállalkozóinknak biztonságot garantáljunk.

Ezen kötelezettségvállalás folyamatos teljesítése érdekében a TOTAL HUNGARIA Kft. kiemelt fontosságot tulajdonít munkavállalói képzésének, és ügyel arra, hogy minden egyes dolgozó személyesen elkötelezettje legyen az alábbi elveknek:

1. Az iparág legszigorúbb normáinak betartása az egészségvédelem, a biztonság, az etika, a környezetvédelem, a termékek, és szolgáltatások minősége területén a jogszabályok, nemzeti és nemzetközi szabványok, valamint a TOTAL vállalatcsoport normáinak tiszteletben tartása mellett.
2. Tevékenységünk rendszeres mérése ügyfél-, és dolgozói elégedettségi tanulmányokon, időszakos méréseken, termékminőség-ellenőrzéseken keresztül, illetve üzletágaink átvilágításával.
3. Folyamatosan kockázatellenőrzés és elemzés. Célkitűzés a „nulla” baleseti mutató elérése. A „nem-rutinszerű” eljárásokat szigorúan nyomon követjük, az üzemzavarokat és baleseteket rendszeresen elemezzük annak érdekében, hogy megelőző és korrekciós lépéseket foganatosítsunk. Veszélyhelyzetekre szóló (havaria) terveket dolgozunk ki, amelyeket folyamatosunk tesztelünk és felülvizsgálunk.
4. Üzletágaink környezetre gyakorolt hatásainak csökkentése, ami a környezetvédelem elősegítése terén tanúsított proaktív szemlélet és fellépés eredménye.
5. A kommunikációs politika világos és dinamikus gyakorlása a társaság ügyfelei, szomszédos közösségei, munkatársai, alvállalkozói és a hatóságok felé is.
6. Olyan üzleti partnerek kiválasztása, akik az egészségvédelem, a biztonság, az etika, a minőség és a környezetvédelem területén a TOTAL-lal megegyező minőségi elvárásokat teljesítik.

A TOTAL HUNGARIA Kft. az anyavállalat Biztonsági Környezetvédelmi Minőségügyi Kartája alapján megalkotta saját Biztonsági Környezeti Minőségi Politikáját. E Politika alapján építette ki minőségirányítási rendszerét, először a Gáz Üzletágára, amelyet 2001-ben tanúsíttatott az ISO 9001 szabvány akkor érvényes 1994-es kiadása alapján, majd 2003-ban újratanúsítást kért a szabvány új, 2000-es kiadása alapján. 2004-ben a leányvállalat minőségirányítási rendszerét és tanúsítványát kiterjesztette másik üzletágára, a Specialitások Üzletágra is, amely magában foglalja a kenőanyagok, oldószerek és bitumenek forgalmazását.

Társaságunk az integrált minőség- és biztonságirányítási rendszer kiépítésén dolgozik, amelynek fontos állomása volt a 2004. decemberében lezajlott biztonságértékelés az újudvari töltőüzemünkben, amelyet a DNV végzett.
www.total.hu


 UniCredit Bank Hungary
Az UniCredit Bank Hungary Zrt. a Közép- és Kelet-Európában legnagyobb bankhálózattal rendelkező UniCredit Group magyarországi tagja. A csoport 3000 fiókkal, mintegy 65 000 alkalmazottal 24 millió ügyfelet szolgál ki a régióban.

Az UniCredit Bank Magyarországon – a HVB-örökség méltó utódjaként – átfogó és rugalmas szolgáltatásokat kínál kedvező feltételekkel mind lakossági, mind vállalkozói ügyfelei számára – az egyéni vállalkozóktól kezdve a kis- és középvállalkozásokon át a nagy vállalatokig – számára. Korszerű banki termékek és szolgáltatások teljes körét kínálja egyetlen forrásból: a számlavezetéstől a lízingig, a vagyonkezeléstől a befektetési banki szolgáltatásokig és a változatos hitelektől a faktorálásig.

Az UniCredit Bank biztonságos és áttekinthető pénzügyi megoldásaival új lehetőségeket nyit ügyfelei számára, hogy megvalósíthassák céljaikat.
www.unicreditbank.hu


 Unilever
Az Unilever Magyarország Kft. a brit-holland Unilever Vállalatcsoport magyarországi leányvállalata.

Így kezdődött...

Az Unilever Magyarország Kft-t tulajdonosai 1991. július 4-én alapították, amikor a rendszerváltozás lehetővé tette, hogy a vállalatcsoport gazdasági tevékenységet folytasson az országban.

Az Unilever Magyarországon a II. világháború előtt

Az Unilever Vállalatcsoport már a 2. világháborút megelőzően is jelen volt Magyarországon. Az vállalatcsoportnak 45%-os tulajdonrésze volt a Hutter &Lever Részvénytársaságban, és három gyárral is rendelkezett a fővárosban. A tisztálkodási termékek fogyasztóinak kedvencei voltak az Elida, a Sunlicht és egyéb ma is ismert Unilever márkák.

Az Unilever Magyarországon a II. világháború után

1947 augusztusában az Unilever Vállalatcsoport magyarországi vagyonát , így gyárait is államosították, és ezzel az Unilever hosszú évtizedekig nem értékesíthette kedvelt termékeit a magyar fogyasztók számára.
A 70-es években az Unilever – ha részlegesen is – de visszatért Magyarországra. 1971 decemberében az Unilever Vállalatcsoport licencszerződést kötött a Növényolajművekkel (NMV) margarinok, közöttük a RÁMA margarin gyártására vonatkozóan. A rendkívül sikeres együttműködés egyik eredménye, hogy a közkedvelt és piacvezető RÁMA margarint a mai napig számos fogyasztó eredeti magyar terméknek gondolja.
1972-ben az Unilever Vállalatcsoport gyártási szerződést kötött a Compack Vállalattal a LIPTON tea csomagolására és forgalmazására vonatkozóan. A rendkívül sikeres együttműködés eredményeképpen tudtak megismerkedni a magyar fogyasztók a világ vezető teamárkájával.

A rendszerváltás után

A rendszerváltás után, 1991. július 4-én a holland anyavállalat, az Unilever NV egyik leányvállalata, a Marga BV alapította meg az Unilever Magyarország Kft-t, amelynek tevékenysége az alapításkor jégkrémek gyártására és forgalmazására terjedt ki. Később az Unilever Vállalatcsoport számos vállalatot felvásárolt, és több más társaságot is alapított. Az elkövetkező években az Unilever magyarországi üzlete gyors növekedésnek indult, és az egyes társaságokat beolvasztották az Unilever Magyarország Kft-be.

1992 január

A Veszprémi Tejipari Vállalat jégkrém üzletágának megvásárlása, majd zöldmezős beruházással egy korszerű jégkrémgyár építése Veszprémben.
1992 február - június

A Növényolajipari- és Mosószergyártó Vállalat (NMV) margarin- és mosószer-üzletága 80%-ának a megvásárlása a Cereol Rt-től, majd az Unilever Élelmiszer- és Mosószergyártó Rt. megalapítása az NMV bázisán.

1992 július

Az ipari tisztítószerekkel foglalkozó Lever Sutter Kft. megalakítása.

1993 december

A gyorsfagyasztott zöldségek gyártásával és forgalmazásával foglalkozó Bajai Hűtőipari Rt. megvásárlása a Magyar Államtól.

1995 január

Az Amodent fogkrém-márka megvásárlása a Caola Rt-től.

1996 június

A DOL súrolószer-márka megvásárlása a Terranova Kft-től.

1996 július

Az Unilever Csoport nemzetközi szinten megvásárolja a Diversey Inc-t. A magyarországi Diversey Kft. összeolvad a Lever Sutter Kft-vel és DiverseyLever néven folytatja az ipari kiszerelésű tisztítószerek és tisztító berendezések forgalmazását.

1996 augusztus

A Helia-D bőrápolási márka megvásárlása a Caola Rt-től.

1996 december

Az Unilever Élelmiszer és Mosószergyártó Rt-nek a Cereol Rt. tulajdonában lévő részvényeinek (20%) kivásárlása. A kivásárlással a társaság teljes egészében Unilever tulajdonba kerül.

1997 április

Az Unilever Magyarország Kft. és az Unilever Élelmiszergyártó Rt. összeolvadása, valamint az Unilever valamennyi üzletágának az Unilever Magyarország Kft-ben való egyesítése.

1997 május

A Caomilla és a Baba márkák megvásárlása a Caola Rt-től.

1999

Az Unilever Magyarország Kft. átveszi az Unilever horvátországi és szlovéniai gazdasági társaságainak az irányítását. Ettől az időponttól kezdve az Unilever magyar-horvát-szlovén üzlete egy gazdasági egységnek minősül az Unilever Vállalacsoporton belül.

2000 június

Az Unilever Vállalatcsoport nemzetközi szinten megvásárolja az amerikai székhelyű Bestfoods Incorporation-t. A Bestfoods vállalatcsoport magyarországi leányvállalata, a Bestfoods Magyarország Rt, az Unilever Magyarország Kft. irányítása alá kerül. A Bestfoods átvételével olyan márkák kerülnek Unilever tulajdonba, mint pl. a Knorr, a Hellmans vagy a Globus.

2000 december

A bajai hűtőgyár eladása és az Iglo márkanévre vonatkozó hosszabb távú hasznosítási szerződés megkötése a Globus Rt-vel. Az értékesítésre az Unilever Vállalatcsoport ún. „fókusz-stratégiájának” jegyében került sor, amely során a vállalatcsoport forgalmazott márkáinak csökkentését kívánja elérni és csak a legsikeresebb üzletágakra kíván koncentrálni.

2002 május - december

Az Unilever Vállalatcsoport döntése a DiverseyLever üzletág nemzetközi szintű eladásáról és közös vállalat létrehozásáról a Johnson Wax Professional-el JohnsonDiversey néven. A Tip és a Perlux márkanevek értékesítése a JohnsonDiversey Kft-nek.

2003 – 2004 - 2005

Az Unilever Sütőipari üzletágának értékesítése a BakeMark Kft, a Hélia-D márkanév értékesítése egy pénzügyi befektető, és a Biopon márkanév értékesítése a Henkel Kft. részére – az Unilever nemzetközi „fókusz-stratégiájának” jegyében.

2006 június

Az Unilever Magyarország Kft. átveszi az Unilever Vállalatcsoport boszniai üzletének az irányítását. Ettől az időponttól kezdve az Unilever a magyar-horvát-szlovén-bosnyák üzlet regionális központja.
www.unilever.hu


 UNIQA Biztosító

 VAM Design
Cégünk, melyet Vincze Miklós alapított, 17 éves múltra tekint vissza. Túl vagyunk több mint 120 kiállításon, melyek a design és a művészet különböző területeit dolgozták fel. A VAM Design Múzeum 17 év alatt mintegy 125 darabból álló kollekciót gyűjtött össze. Szolgáltatásaink az emberi környezet tárgyi világát alakítják, fejlesztik: ÉPÍTÉSZETI, BELSŐÉPÍTÉSZETI TERVEZÉS, BÚTORÉRTÉKESÍTÉS, PROJEKTMENEDZSMENT és FINANSZÍROZÁS TERVEZÉS. Látogasson meg bennünket 2000 m2-es bemutatótermünkben.

TE, tervezés az emberért

2002. szeptember 12-én nyitottuk új 2000 m2 bemutatótermünket a Király u. 26 szám alatti IDC Nemzetközi Design Center-ben . Azóta további 500 m2-rel bővült a gyönyörű pincegalériában, ahol folyamatosan kiállításokat tekinthet meg a kedves látogató. Mikor belép hozzánk, Hild József által tervezett épület földszinti boltozatos nagyvonalú terei fogadják Önt. Több mint 150 éves környezetet a XX század legmodernebb, legmagasabb minőségű tárgyaival összhangban mutatják meg a világnak, hogy a régi és az új tökéletesen megfér egymás mellett.
Kiemelt partnereink, mint pl ROLF BENZ, Hülsta, Ceccotti, MOROSO, FLOS, FLOU. széles kínálatban kerültek kiállításra a vásárlóknak.
Kollegáink belsőépítészeti, lakberendezési tanácsokkal segítik a vásárlóinkat.
Design orientált látogatóink több mint 1000 cégből álló katalógus gyűjteményből kutathatnak a XX és XXI század fejlesztéseiről. Várjuk Önöket. látogassanak el hozzánk, hogy élvezhessék a design világát!

VAM Design Múzeum

Cégünk 17 év alatt mintegy 125 darabból álló design gyűjtemény állított össze Vincze Miklós gondosságával. Ez a gyűjtemény a XX század legjelentősebb tárgyait tartalmazza. Van közöttük olyan, amely a New York-i MOMA, Vitra Design múzeum kollekciójában is helyet kapott. Ezen gyűjteménynek jelenleg az IDC ad helyet, ahol minden nap megtekintheti a kedves látogató. A gyűjteményről most készül egy kiadvány, amely kortörténeti leírással, sok színes fotóval, a tervezők önéletrajzával együtt ad majd rálátást az olvasónak a XX század tárgyi világának fejlődéséről.
A gyűjtemény mellett megtekinthető több neves magyar iparművész festménye és műalkotása is. Jelen magángyűjtemény tulajdonosának célkitűzése, hogy a leendő International Design Center-ben méltó helyet kapjon az egyedülálló gyűjtemény, és minden látogatónak, fiatalnak és idősnek kedvet adjon az új formák, egy eredeti szellemi termék megismeréséhez és tiszteletéhez.
Várjuk szeretettel, nézze meg a XX századot!
www.vamdesign.hu


 Visa Europe
Európában megközelítőleg 350 millió betéti, hitel és üzleti Visa kártya van forgalomban. A 2007 szeptemberét megelőző 12 hónapban ezekkel a kártyákkal 1,3 trillió euró értékben hajtottak végre tranzakciókat vásárlás és pénzfelvétel során. Európában az eladáshelyi költések 11.4 százaléka Visa kártyával történik.

A 2004 júliusában bejegyzett Visa Europe egy tagsági szervezet, amely 4600 tagbankja tulajdonában és azok irányítása alatt áll. 2007 októberében a Visa Europe függetlenné vált az új, globális Visa Inc. szervezettől Az átalakítás részeként a Visa Europe exkluzív, visszavonhatatlan és örökérvényű engedéllyel tagsági szervezetként működik tovább Európában.

Elkötelezett európai szervezetként gyorsan képes reagálni az európai bankok és azok ügyfelei, a kártyatulajdonosok és a kereskedők különleges piaci igényeire, valamint megfelelni az Európai Bizottság céljainak annak érdekében, hogy valódi belső fizetési piac alakuljon ki.

A Visa elfogadási hálózata felülmúlhatatlan. A Visa/Plus egyike a világ legnagyobb globális ATM hálózatainak, amely több mint 170 országban biztosít készpénz hozzáférést helyi valutában.
www.visaeurope.com


 Wallis Ingatlan
A Wallis Ingatlan Zrt. az egyik legnagyobb magyar magántulajdonban lévő cégcsoport, a Wallis Zrt. ingatlanpiaci tagja. A Wallis Ingatlan vezető ingatlanfejlesztő vállalat jelentős projektportfolióval és ingatlanszolgáltatásra specializálódott leányvállalatokkal. A fejlesztési tevékenység során a vállalat irodákra, ipari ingatlanokra és kereskedelmi célú ingatlanokra specializálódott, így a portfolióba tartozik többek között a már megvalósult új Corvinus Campus és Studium Irodaház, Millenáris Irodaház, Máriássy Ház, Danubius Házak, Bajor és Polar Center, Dél-pesti Üzleti Park; illetve a fejlesztés alatt álló Átrium Park, East Gate Business Park és az egri bevásárlóközpont, az Agria Park. A Wallis Ingatlan leányvállalatain keresztül az ingatlanokhoz kapcsolódó szolgáltatások csaknem teljes spektrumában tevékenykedik. Szolgáltatási portfoliójában olyan cégek szerepelnek, mint az ország vezető kivitelező vállalata, a Market Építő, a kereskedelmi célú ingatlanok közvetítésére és a kapcsolódó tanácsadásra szakosodott ESTON International és a létesítménygazdálkodásban és üzemeltetésben piacvezető DeTeImmobilien-Hungary.
www.wallisingatlan.hu


 Workania
A Workania a szlovák Profesia csoporthoz tartozik, mely a magyar Lapcom Kft. tulajdonában van. A www.workania.hu site 2006-ban csatlakozott a számos munkaközvetítő oldalt felvonultató hazai mezőnyhöz, az ezt kiegészítő merces.hu portál most indult hazánkban. Havi 150 ezres látogatottságával a workania.hu mára a piac harmadik legnépszerűbb portálja, 2007 januárja óta a hirdetések száma csaknem 400 százalékkal nőtt. A Workania-t működtető társaság szlovák testvéroldala, a www.profesia.sk hazájában már piacvezető.

A MERCES (a szó latin eredetű, jelentése fizetés, bér, jövedelem, juttatás) a Profesia saját ötlete alapján jött létre.
www.workania.hu


 Yahoo!
A Yahoo! Az egyik legismertebb internetes márkanév, és az egyike azon webhelyekenek, amelyek a legnagyobb forgalmat bonyolítják le a világon.

A Yahoo! Inc. az online termékek és szolgáltatások mindenre kiterjedő választékát nyújtja világszerte a magánszemélyeknek és a vállalkozásoknak.

A Yahoo! központja California államban, Sunnyvale városában található.
www.yahoo.com


Oldalak: 1 2 3 4
Megjelenítve 91 és 103 között (103 elemből)


Ajánljon céget!Kapcsolattartó adatai
  Neve:  
  E-mail címe:  
  Telefonszáma:  
   
A cég adatai
  Címe:  
  Weboldala:  
   
  Megjegyzés:  
              
Kezdőlap    |    Cégismertetők    |    E-Sajttáj    |    Konferenciák    |    Kiállítások    |    Blogajánló    |    Kapcsolat

Rovatok:   Auto-motor  |  Belföld  |  Egészség  |  Gazdaság  |  IT  |  Környezetvédelem  |  Közlekedés  |  Kultúra  |  Média  |  Mobil  |  Sport  |  Távközlés

Sajttaj.hu © 2007-2021.   -   Sitemap    |   Médiaajánlat    |   Jognyilatkozat   


RSS   RSS


 freestat.hu mystat websas.hu
statgep.hu