Partnerek


CMS, webshop, eCommerce, domain, hosting, SEO, SEM

Google Directory

Observer


NewsAgent


C-PRESS


Hirmutato


Hirlapom


Hirlapom

hírek személyre szabva

Napi sajtó


Hirlevél feliratkozás


Google
 


Az Erste Group: 903,4 millió eurós nettó nyereség a magasabb kockázati költségek ellenére

2010.02.27


Főbb számadatok:
- Tovább folytatva az előző év első három negyedévének tendenciáját, az Erste Group 3771,4 millió eurós működési eredményt ért el 2009-ben, ami 25,8 százalékos bővülést jelent az előző év azonos időszakához képest. Ennek nyomán a költség/bevétel arány is az eddigi legjobb értékét érte el: 50,2 százalékot.
- A siker motorját jórészt a 8,3 százalékkal 7578,8 millió euróra bővülő működési bevétel, valamint a működési költségek meredek, 4,9 százalékkal 3807,4 millió euróra történő visszaesése jelentette. A nettó kamatbevétel javult az év folyamán, 6,3 százalékkal emelkedve 5220,9 millió euróra nőtt, annak következtében, hogy a betétek szerény mértékben, 2,5 százalékkal 115,7 milliárd euróra, az ügyfélhitelek pedig 2,3 százalékkal 129,1 milliárd euróra gyarapodtak. A nettó kamatmarzs szinten maradt. A nettó jutalékbevétel 10,1 százalékkal 1772,8 millió euróra csökkent 2009-ben. A nettó kereskedési eredmény több mint négyszeresére, 585,1 millió euróra duzzadt. A kiugró javulás a 2008. évi gyenge bázisnak és a piaci környezetben bekövetkezett változásoknak tulajdonítható.
- A kockázati költségek 92 százalékkal 2056,6 millió euróra emelkedtek, ami 161 bázispontnak felel meg az átlagos ügyfélhitelekre vetítve (szemben a 2008. évi 88 bázisponttal). A nem teljesítő hitelek (NPL) állományának növekedésében elkezdődött lassulás tovább folytatódott a negyedik negyedévben is. A nem teljesítő hitelek aránya a harmadik negyedévben mért 6,3 százalék (és a 2008. év végi 4,7 százalék) után 6,6 százalékon állt 2009. végén az átlagos ügyfélhitelekhez viszonyítva. Az év közepéig romló tendenciát mutató NPL-fedezeti arány (a hitelekre és előlegekre képzett kockázati céltartalékok nem teljesítő hitelekre vetített aránya) szintén javult, 57,2 százalékra a harmadik negyedévben regisztrált 56,7 százalék után (2008. év végén ez az arány 62,8 százalék volt).
- A kisebbségi érdekeltségek levonása utáni nettó nyereség 859,6 millió euróról 5,1 százalékkal bővülve 903,4 millió euróra nőtt. Az Erste Bank Ukraine kivételével az összes kelet-közép-európai leányvállalat nyereségesen működött 2009-ben is. A sajáttőke arányos nyereség 9,1 százalék lett.
- A 2009 negyedik negyedévi eredményekről röviden: A nettó kamatbevétel tovább javulva 1380 millió eurót ért el. A nettó jutalékbevétel szintén pozitív módon alakult: 8,1 százalékkal, 459,5 millió euróra nőtt a harmadik negyedévhez viszonyítva. A várakozásoknak megfelelően a nettó kereskedési eredmény jelentősen visszaesett az előző negyedévekhez képest és 82,1 millió eurón zárt. Minthogy az általános igazgatási költségek szinte változatlanok maradtak (927,1 millió eurón), a 994,5 millió eurós üzemi eredmény csak hajszállal maradt el a harmadik negyedévben elért 1000,5 millió eurós rekordtól.
- A 2009 negyedik negyedévében sikerrel végrehajtott tőkeemelésnek köszönhetően az Erste Group tőkehelyzete megszilárdult. Összességében az Erste Group tőkéje 2009. során 4,6 milliárd euróval 12,7 milliárd euróra bővült. A Tier 1-es (hitelkockázatra vetített) tőkeráta a 2008. évi 7,2 százalék után 10,8 százalék lett, a Tier 1-es alaptőkeráta (az összes kockázatra vetítve) pedig az előző évi 5,2 százalékról 8,3 százalékra javult 2009-ben.
- Az említett pozitív üzleti tendenciáknak köszönhetően az Erste Group igazgatósága változatlan mértékű, azaz részvényenként 0,65 euró osztalék kifizetésére tesz javaslatot az éves közgyűlésen.

A világméretű gazdasági válság egyformán érintette Európát és az Erste Group működési területét.

„Ez pedig lényegesen magasabb kockázati költségekhez vezetett. A pozitív fejlemények között említhető ugyanakkor, hogy a válság szülte bizonytalanság miatt megnövekedett a kereslet az egyszerű, könnyen áttekinthető betéti és hiteltermékek iránt” – jelentette ki Andreas Treichl, az Erste Group Bank AG vezérigazgatója a 2009. évi előzetes eredmények bemutatása alkalmával. A kelet-közép-európai régió lakossági piacát határozott előnnyel vezető Erste Group erőteljes likviditási pozíciójának köszönhetően tőkét tudott kovácsolni ebből a helyzetből. „A lakossági banki üzleti modellhez való következetes ragaszkodás és a sikeres költségkezelés megvédte a bankot a gazdasági válság káros hatásaitól” – magyarázta az eredmények hátterét Andreas Treichl.

„Az elmúlt év ugyanakkor arra is rávilágított, hogy Kelet-Közép-Európa országai az intézményi keretek gyengeségei ellenére a vártnál sokkal jobban megbirkóztak a válsággal. A régió piacait az Erste Group a gazdasági válság ellenére továbbra is vonzó piacnak tekinti, köszönhetően a stabil marzsoknak, valamint a lassan növekvő hiteligénynek és a bővülő ügyfélbetéteknek, amelyek elsősorban a lakossági szegmensben jelentkeznek” – zárta a gondolatmenetet Andreas Treichl.

Az eredményekről röviden
A 2009-es pénzügyi évben a működési eredmény 3771,4 millió euróra növekedett (ez 25,8 százalékos bővülés a 2008. évi 2997 millió euróval szemben), az Erste Group történelmének legjobb üzemi eredményét biztosítva. A rekord elsősorban a nagyobb nettó kamatbevételnek, a jobb kereskedési eredménynek, másrészről viszont az alacsonyabb működési költségeknek köszönhető. A nettó díj- és jutalékbevétel azonban csökkent.

Összességében az üzemi eredmény 8,3 százalékkal 7578,8 millió euróra emelkedett (6998,9 millió euróról). A bővülés elsősorban annak köszönhető, hogy a nettó kamatbevétel és a kereskedési eredmény is nőtt, az előbbi 6,3 százalékkal 5220,9 millió euróra, az utóbbi pedig 410,1 százalékkal 585,1 millió euróra.

A nettó díj- és jutalékbevétel 10,1 százalékkal visszaesve 1772,8 millió eurót ért el. Az általános igazgatási költségek 4,9 százalékkal 4001,9 millió euróról 3807,4 millió euróra történő zsugorodása szintén nagy szerepet játszott a kiváló eredmény elérésében. Ennek folyományaként a költség/bevétel arány 50,2 százalékra javult (szemben a 2008. évi 57,2 százalékkal).

A kisebbségi érdekeltségek levonása utáni nettó nyereség 5,1 százalékkal emelkedve 903,4 millió euróra nőtt 2009-ben, a kockázati költségekben bekövetkezett közel 100 százalékos ugrás ellenére.

A korrigált sajáttőke arányos nyereség („cash return on equity”, vagyis a nem készpénzeszközökkel, például a goodwill veszteségleírásokkal, valamint az ügyfélkapcsolatok lineáris amortizációjával kiigazított, s a részvételi tőkével és a tőkeemelésből származó tőkével bővített alaptőkéhez viszonyított sajáttőke arányos nyereség) a 2008. évi 10,1 százalékról 9,7 százalékra csökkent (a nem korrigált érték 9,6%-ról 9,1%-ra mérséklődött).

2009 májusáig az Erste Group összesen 1,76 milliárd euró névértékű részvételi tőkét vont be. Ebből 1,224 milliárd eurót az osztrák állam jegyzett, 540 milliót pedig magánbefektetők. Emellett 2009 novemberében is hajtott végre tőkeemelést az Erste Group, ekkor 1,74 milliárd eurót jegyeztek le intézményi és magánbefektetők.

A korrigált részvényenkénti nyereség 2,57 euró lett 2009-ben, az előző évi 2,89 euró után (a nem korrigált érték a 2008-as 2,74 euró után 2009-ben 2,37 euró lett)

2009. év végen a mérlegfőösszeg 201,7 milliárd eurót tett ki, szinte ugyanannyit, mint egy évvel korábban.

A hitelkockázattal szembeni tőkemegfelelési mutató a 2008. év végi 9,8 százalékról 2009. december 31-ig 12,7 százalékra javult az 1,76 milliárd euró értékű részvételi tőkének és az 1,74 milliárd eurós tőkeemelésnek köszönhetően, vagyis kényelmesen meghaladta a törvényi minimumnak számító 8 százalékos értéket. A Tier 1-es (hitelkockázatra vetített) tőkeráta 2009. december 31-én 10,8 százalékon állt az egy évvel korábbi 7,2 százalékhoz viszonyítva.

Kilátások
A világgazdaság 2009. második félévében kezdődött stabilizálódásának hatására a kelet-közép-európai gazdaságok is kilábaltak a recesszióból, így 2010-ben már szerény növekedésre is számítani lehet a régióban.

A várakozások szerint ez továbbra is pozitív hatással lesz az eszközminőségre, ám a javulás csak fokozatosan történik a kulcsfontosságú gazdasági változók, elsősorban a munkanélküliségi ráta alakulásának függvényében. Ennek megfelelően az Erste Group továbbra is magas kockázati költségekkel számol 2010 nagy részét tekintve.

A gazdaság talpra állásának gyorsaságától függetlenül az Erste Group szilárdan hisz üzleti modelljének erejében, s ezt a cégcsoport gazdasági visszaesés közepette is kiemelkedő működési eredményei is alátámasztják.

Az Erste Group biztos abban, hogy a bankok számára kidolgozott új szabályozási keretek bevezetése alaposan átgondolt módon történik, hiszen a döntéshozatali és szabályozó testületek egyre inkább felismerik ezen intézkedéseknek a reálgazdaság növekedési kilátásaira tett hatását.

Üzletági beszámolók
A kelet-közép-európai szegmens főként a Česká spořitelna, a Slovenská sporiteľňa, az Erste Bank Hungary, a Banca Comercială Română, az Erste Bank Croatia, az Erste Bank Serbia és az Erste Bank Ukraine lakossági, valamint kis- és középvállalati üzletágainak eredményeit foglalja magába.

A Csoportszintű Piacok (Group Markets) és a Csoportszintű Vállalati és Befektetési Bank (Group Corporate and Investment Bank) divíziók eredményei a vonatkozó szegmensekben kerülnek feltüntetésre.

Magyarország
A magyarországi lakossági, valamint kis- és középvállalati üzletág nettó kamatbevétele az előző évi 298,7 millió euróról 353,6 millió euróra javult (ami 18,4 százalékos, a devizahatással kiigazítva pedig 32,6 százalékos növekedést jelent), amiben szerepet játszott az átlagos ügyfélhitel állomány növekedése. A nettó jutalékbevétel sor az előző évi 130,7 millió euró helyett 44,5 millió euróval kevesebb, 86,2 millió euró lett (34,1 százalékkal, a devizahatással korrigáltan pedig 26,2 százalékkal csökkenve).

Megemlítendő, hogy a devizahitelekkel kapcsolatos hitelkonverziós jutalék elszámolási módszerében a jelentésben szereplő két év során változások következtek be. Ugyanis, míg 2008-ban a devizahitelekből származó hitelkonverziós jutalék a nettó jutalékbevétel sorhoz tartozott, 2009-ben már a nettó kereskedési eredmények között kellett feltüntetni. Az átvezetés hatásával korrigáltan a nettó jutalékbevétel csökkenése 3,4 százalékot tett ki.

A nettó kereskedési eredményben jelentkező meredek növekedés révén – amelynek során ez a tétel a devizahitelekből származó jutalékbevétel átírásának köszönhetően az előző évi 4,5 millió euróról 29,9 millió euróra bővült – a működési eredmény 21,7 százalékkal (a devizahatásokkal korrigálva 36,3 százalékkal) 210,1 millió euróról 255,7 millió euróra növekedett.

A működési költségek 9,8 millió euróval csökkentek (ez -4,4 százalékot, a devizahatással kiigazítva pedig +7,1 százalékot jelent), így az előző évi 223,8 millió euró után 2009-ben 214 millió euróra csökkentek. A devizahatásokkal korrigáltan jelentkező növekedést a 2009 második félévében érvénybe lépő ÁFA- emelés magyarázza.

A költség/bevétel arány a 2008. év végi 51,6 százalékról jelentősen javulva 45,6 százalék lett 2009. év végén. A magyar gazdaság általános helyzete és a hazai deviza ezzel összefüggő (kiváltképp 2009 első és második negyedévében erőteljesen jelentkező) leértékelődése áll az Erste Bank Hungary kockázati céltartalékának a 2008. évi 73,5 millió euróról 170,8 millió euróra történő növekedése mögött.

Az egyéb eredmények terén jelentkező visszaesés a még 2008-ban történt egyszeri pozitív fejleményeknek, például ingatlan- és üzletrész-értékesítésnek tudható be. Az egyéb eredmények -1,3 millió eurót mutattak az év végén, 12,1 millió euróval kevesebbet, mint az előző évi 10,8 millió eurós eredmény.

A kisebbségi érdekeltségek levonása utáni nettó nyereség 47,1 százalékkal (a devizahatással kiigazítva 40,8 százalékkal) 109,5 millió euróról 57,9 millió euróra csökkent. A sajáttőke arányos nyereség 14,7 százalékon állt.
Kapcsolódó weboldal

Sajtókapcsolat

         
Kezdőlap    |    Cégismertetők    |    E-Sajttáj    |    Konferenciák    |    Kiállítások    |    Blogajánló    |    Kapcsolat

Rovatok:   Auto-motor  |  Belföld  |  Egészség  |  Gazdaság  |  IT  |  Környezetvédelem  |  Közlekedés  |  Kultúra  |  Média  |  Mobil  |  Sport  |  Távközlés

Sajttaj.hu © 2007-2024.   -   Sitemap    |   Médiaajánlat    |   Jognyilatkozat   


RSS   RSS


 freestat.hu mystat websas.hu
statgep.hu