Partnerek


CMS, webshop, eCommerce, domain, hosting, SEO, SEM

Google Directory

Observer


NewsAgent


C-PRESS


Hirmutato


Hirlapom


Hirlapom

hírek személyre szabva

Napi sajtó


Hirlevél feliratkozás


Google
 


Ajánlás a beszélgető műsorok és kibeszélő-show-k jogszerű adatkezeléséről

2010.02.14
Az Országos Rádió és Televízió Testülettől (ORTT) áttett állampolgári panaszok és az Adatvédelmi Biztos Irodájához érkezett beadványok nyomán Jóri András megvizsgálta az RTL Klub Mónika Show, valamint a TV2 Joshi Barath című műsorának adatkezelési gyakorlatát. A vizsgálat lezárultával az adatvédelmi biztos ajánlást fogalmazott meg a beszélgető műsorok és kibeszélő-műsorok szereplőivel kapcsolatos jogszerű adatkezelésekről.

A biztoshoz forduló panaszosok egybehangzóan kifogásolták a műsor gyártója, illetve a műsorszolgáltató eljárását a személyes adatok kezelése során: „műsorba csalogatási” stratégiáról számoltak be, kifogásolták, hogy nem tájékoztatták őket arról, hogy milyen televíziós műsorban fognak szerepelni. A készülő műsor témájával kapcsolatosan a panaszok szerint a szereplőket megtévesztették, a felvételen szembesültek a műsor gyakran az emberi méltóságot sértő voltával. A beadványok leírása alapján a műsor felvételének helyszínén, a szereplők kiszolgáltatott helyzetét kihasználó megalázó bánásmódban volt részük. A résztvevőkkel Nyilatkozatot írattak alá, amely a panaszok szerint mind adatvédelmi, mind polgári jogi szempontból kifogásolható rendelkezéseket tartalmazott. A felvétel körülményeinek kivizsgálását az ORTT lefolytatta.

Az adatvédelmi biztos helyszíni vizsgálat keretében győződött meg a beadványokban foglalt visszásságok fennállásáról. A vizsgálat kiindulópontja az volt, hogy érvényesül-e az adatvédelmi törvényben meghatározott tisztességes adatkezelés követelménye, illetve a tájékoztatási kötelezettség. A törvényi előírás szerint az adatkezelő tájékoztatási kötelezettsége az adatkezeléssel kapcsolatos „minden tényre” kiterjed. Az érintettnek tudnia kell, hogy pontosan mely adatait, milyen célból és kinek adja át. Az adatkezelő felelőssége, hogy az adatalany az adatkezelés minden körülményére nézve egyértelmű és teljes körű tájékoztatást kapjon. Ennek elmaradása az adatkezelő jogellenes mulasztásának tekintendő.

Az adatvédelmi törvény értelmében a személyes adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Az adatkezelés tisztességes volta a formális jogszerűségnél tágabb követelmény, az érintett információs önrendelkezési jogának, és ezen keresztül magánszférájának, emberi méltóságának tiszteletben tartását jelenti: az érintett nem válhat kiszolgáltatottá sem az adatkezelővel, sem más személlyel szemben. Mindvégig alanya kell, hogy maradjon a személyes adatok kezelésével járó folyamatnak, és nem válhat annak puszta tárgyává - szögezte le Jóri András.

Az önkéntes és határozott hozzájárulás a vizsgált jogi környezetben a személyes és különleges adatok kezeléséhez nélkülözhetetlen jogalap. Az önkéntesség megkérdőjelezhető olyan esetekben, ahol a szereplők pszichikai, érzelmi ráhatás alatt írnak alá szerződést.

A vizsgált produkcióban az esetek többségében különleges adatok, a személyek egészségi állapotával, kóros szenvedélyével, ideológiai nézeteivel, szexuális életével kapcsolatos információk is elhangzanak. Mivel a különleges adat kezelése kétséget kizáróan megvalósul, adatvédelmi jogi elvárás, hogy a műsorkészítő a hagyományos beszélgető műsor esetén és az ún. kibeszélő-show esetén is a szereplővel a műsorra vonatkozó minden lényeges körülményt, információt közöljön.

Az adatvédelmi biztos a fenti megfontolásoknak megfelelően a következő ajánlásokat tette:

Kibeszélő-show gyártása során ki kell küszöbölni azt az egyenlőtlenséget, amelybe a műsor meglepetésen alapuló szerkesztési elvei miatt a szereplő kerül. Ha a szereplővel nem közlik a műsorban vele együtt fellépő többi szereplő nevét, illetve annak témáját, úgy a szereplő kizárólag a felvétel leforgását követően megadott jogszerű hozzájárulása révén egyezhet bele személyes adatainak kezelésébe. Csak ilyen, feltételekhez, kötbér megfizetéséhez, vagy egyéb hátrányos helyzet kilátásba helyezéséhez nem kötött írásbeli hozzájárulás lehet az alapja a Joshi Bharat és Mónika Show elnevezésű kibeszélő műsorok szereplőire vonatkozó személyes adatok jogszerű kezelését megvalósító modellnek.

Az adatkezelő az első kapcsolatfelvétel alkalmával a szereplőjelölteket köteles a műsorkészítés és az adatkezelés minden lényeges körülményéről tájékoztatni. A tájékoztatásnak mindenképp ki kell terjednie a műsor jellegére (hagyományos beszélgetés vagy kibeszélő show), és ennek megfelelően vagy annak címére, a beszélgetőpartnerek és a műsorvezető nevére, illetve a műsor témájának megnevezésére; vagy a beszélgetőpartnerek nevét és a témát leszámítva minden egyéb lényeges körülményre (így a műsor címe, a műsorvezető neve, időpontja, helye, stb.). Ellenkező esetben a tájékoztatás elégtelennek minősül.

A szereplőválogatásban részt vevőket fel kell világosítani az adatvédelmi jog szabályairól és a velük kötött szerződésben az érintettek személyes adataira vonatkozóan titoktartási kötelezettséget kell vállalniuk.

A korlátozás nélküli, visszavonhatatlan hozzájárulás igénylése, illetve a mindenfajta váratlan helyzettel kapcsolatos adatkezeléshez történő előzetes hozzájárulás igénylése nem vezet érvényes hozzájáruláshoz, ezáltal kizárja az adatkezelés jogszerűségét.

A műsorkészítő a hozzájárulást hagyományos beszélgető műsor esetén a műsorkészítést megelőzően, kibeszélő-show esetén azt követően köteles beszerezni. Ha a műsor készítője az előzetesen egyeztetett feltételektől eltér, a hozzájárulás bármikor visszavonható vagy megtagadható. Mindezekről az érintettet előzetesen tájékoztatni kell.

Az adatkezelő köteles elegendő időt és megfelelő körülményeket biztosítani a hozzájárulás (akár előzetes akár utólagos) megadásának kinyilvánítására. Ehhez szükséges az is, hogy a nyilatkozat vagy megállapodás a könnyű megismerhetőséget szolgáló megfelelő formátumban és betűméretben álljon rendelkezésre.

Az adatkezelő köteles az eredeti aláírt szerződés egy példányát az aláírást követően azonnal átadni a szereplőnek.

A műsorba nem kerülők adatait - akár beválogatott szereplőről, akár a felvétel közreadását megtiltó érintettről legyen szó - a lehető legrövidebb időn belül törölni kell.

Az adatkezelő minden esetben köteles a szereplést érintő minden változásról, az adatoknak a műsor készítése során történő tárolásáról, kezeléséről, valamint szereplő hang- és képfelvételének esetleges további műsorszolgáltatók részére történő továbbításáról és az adatvédelmi törvényben meghatározott egyéb körülményekről a szereplőt tájékoztatni.

Kapcsolódó weboldal

Sajtókapcsolat

         
Kezdőlap    |    Cégismertetők    |    E-Sajttáj    |    Konferenciák    |    Kiállítások    |    Blogajánló    |    Kapcsolat

Rovatok:   Auto-motor  |  Belföld  |  Egészség  |  Gazdaság  |  IT  |  Környezetvédelem  |  Közlekedés  |  Kultúra  |  Média  |  Mobil  |  Sport  |  Távközlés

Sajttaj.hu © 2007-2024.   -   Sitemap    |   Médiaajánlat    |   Jognyilatkozat   


RSS   RSS


 freestat.hu mystat websas.hu
statgep.hu