Partnerek


CMS, webshop, eCommerce, domain, hosting, SEO, SEM

Google Directory

Observer


NewsAgent


C-PRESS


Hirmutato


Hirlapom


Hirlapom

hírek személyre szabva

Napi sajtó


Hirlevél feliratkozás


Google
 


Erste Group: 26 százalékkal bővülő üzemi eredmény

2009.11.02


Főbb számadatok:
- Az Erste Group az idei esztendő első három negyedévében 2776,9 millió eurós üzemi eredményt ért el, ami 26,6 százalékos bővülést jelent a 2008. év hasonló időszakához képest. Az üzemi bevétel 7,8 százalékkal növekedve 5657,2 millió euróra nőtt, ugyanakkor az üzemi költségek 5,7 százalékkal, 2880,3 millió euróra csökkentek.
- A nettó kamatbevétel és a nettó kereskedési eredmény jelentette az üzemi bevétel gyorsulásának fő motorját 2009 első kilenc hónapjában. A nettó kamatbevétel 7,5 százalékkal 3840,9 millió euróra nőtt az Erste Group működési területén jelentkező stabil kamatkülönbözetnek és a mérsékelt hitelállomány-bővülésnek köszönhetően (az ügyfélhitelek három százalékkal, 130 milliárd euróra nőttek az év eddig eltelt részében). A kiváló nettó kereskedési eredmény főként a kamatjellegű hozamot biztosító értékpapírok kereskedelemének (kötvények, pénzpiaci műveletek), valamint a deviza- és részvénykereskedésnek köszönhető.
- A kockázati költségek 1449,2 millió euróra növekedtek (2008 első kilenc hónapjához képest 140,6 százalékot ugorva), vagyis az ügyfélhitelek átlagához képest 151 bázisponton álltak. Ezt jórészt a romániai, a magyarországi és a szlovákiai lakossági, valamint kis- és középvállalati üzletág táplálta, valamint az, hogy 2009 harmadik negyedévében a nem teljesítő hitelek céltartalékkal fedezett aránya 55,2 százalékról 56,7 százalékra növekedett. Az idei harmadik negyedévben lelassult a nem teljesítő hitelek arányának növekedése, 3,8 százalék lett a 2008. év végi 2,9 százalék, valamint a 2009 júniusában mért 3,6 százalék után. Az ügyfélhitelekhez mérten a nem teljesítő hitelek aránya 6,3 százalékot mutatott a harmadik negyedévben (szemben a 2008. év végi 4,7 százalékkal és a 2009 első félévében regisztrált 5,9 százalékkal).
- Az egyéb üzemi eredmény és az összes pénzügyi eszköz eredménye a korábbi -269,4 millió euró után -249,8 millió euróra nőtt 2009 első háromnegyed évében. Az egyéb üzemi eredmény jelentősen romlott, viszont a pénzügyi eszközökből származó eredmény javult. A piaci árfolyamon számon tartott pénzügyi eszköz állományban az értékpapírok javuló árazása jelentette a bővülés fő hajtóerejét, míg az értékesítési céllal tartott állományt a takarékbankoknál jelentkező értékpapír-leírások befolyásolták negatív irányba.
- A nettó nyereség 2009 első három negyedévében 720,1 millió euróra rúgott az előző év hasonló időszakában elért 1463 millió euró után (ez utóbbi a biztosítási üzletág eladásából származó bevétel nélkül számítva 861,7 millió euró volt). A kiigazított adatok alapján a nettó nyereség 16,4 százalékkal csökkent.
- A Tier 1 tőkeráta (a hitelkockázat tekintetében) 2009. szeptember 30-ig 8,6 százalékra javult (a 2008. év végi 7,2 százalékhoz képest). Ezt a trendet a részvételi tőke kibocsátása is segítette, amelynek során az Osztrák Köztársaság 1,224 milliárd eurót, magánbefektetők pedig 540 millió eurót jegyeztek le. A kockázattal súlyozott eszközök 2,8 százalékkal bővülve 107 milliárd euróra rúgtak 2009 szeptember 30-án, viszont csökkenést mutattak 2009 június végéhez képest, jórészt az eszközosztályban végrehajtott optimalizálásnak köszönhetően.

Az elmúlt negyedévek során a pénzügyi válság negatívan hatott a reálgazdaságokra, s ezen keresztül az Erste Group pénzügyi eredményeire is. A gazdasági visszaesést jól tükrözi a kockázati költségek emelkedése Ausztriában és Kelet-Közép-Európában.

Míg a befektetési bankok az értékpapírok emelkedő árfolyama és a tőkepiacokon végrehajtott tranzakciók számának növekedése révén tudták visszaállítani nyereségességüket, a kereskedelmi bankok a költségek alapos kézben tartásával, valamint megfelelő ügyfélkezeléssel tudják átvészelni a válságot. Az alaptevékenységre való összpontosításnak köszönhetően az Erste Group jól felkészült a gazdasági válságra és annak következményeire, s ennek a pozitív hozadéka jól látható.

Míg a megnövekedett kamat és devizavolatilitás mindenképpen egyfajta katalizátorként működött a jobb eredmények elérésében, az Erste Group üzemi eredményében tapasztalt erőteljes javulás főként a kiváló likviditási helyzetnek, a széles palettán diverzifikált és jól menedzselt ügyfélüzletágnak, valamint a személyi kiadások és egyéb igazgatási költségek leszorításának köszönhető.

A kelet-közép-európai üzletág sokkal ellenállóbbnak bizonyult a válsággal szemben, mint ahogy azt sokan jósolták és várták. A gazdasági válság ellenére a térség továbbra is vonzó terep marad az Erste Group számára a stabil kamatkülönbözet, a hitelek iránti kereslet lassú növekedése, és a betétállomány bővülése miatt, amely elsősorban a lakossági üzletágban jelentkezik.

„Nem gondoljuk, hogy a válság véget ért, de egyes biztató jelek, mint például a nem teljesítő hitelek arányának növekedésében jelentkező lassulás, arra engednek következtetni, hogy a neheze talán már mögöttünk van. Ettől függetlenül felkészülten vágunk neki a 2010-es esztendőnek, és az Európai Unió legígéretesebb hosszú távú növekedési potenciállal kecsegtető régiójának egyik legerősebb lakossági bankjaként úgy gondoljuk, hogy jó pozícióban vagyunk” – jelentette ki Andreas Treichl, az Erste Group vezérigazgatója a 2009-es év első kilenc hónapjának eredményeit bemutató tájékoztatón.

Az idei év első kilenc hónapja során az üzemi eredmény 2776,9 millió euróra növekedett (26,6 százalékkal bővülve a 2008 január és szeptember között eltelt idő alatt regisztrált 2193,5 millió euróról).

Ez az érték az Erste Group eddigi történetének legnagyobb üzemi eredményét jelenti, ami elsősorban a nettó kamatbevétel és a nettó kereskedési eredmény növekedésének, valamint az igazgatási költségek lefaragásának köszönhető. A várakozásoknak megfelelően a nettó jutalékbevétel csökkent.

Összességében az üzemi bevétel 7,8 százalékkal 5657,2 millió euróra bővült (az előző évi 5247,2 millió euró után). Ez az erdmény jórészt a nettó kamatbevétel és a nettó kereskedési eredmény növekedésének tudható be (előbbi 7,5 százalékkal 3840,9 millió euróra, utóbbi pedig 172 százalékkal 503 millió euróra nőtt). A nettó jutalékbevétel 11,8 százalékos csökkenés után 1313,3 millió eurót mutatott a vizsgált időszak végén.

Az általános igazgatási költségek 5,7 százalékkal 3053,7 millió euróról 2880,3 millió euróra történő csökkenése szintén jelentős pozitív hatással volt az eredményre, ennek is köszönhetően javult a költség/bevétel arány a 2008-as 58,2 százalékról 50,9 százalékra.

A kockázati költségek emelkedését tükrözi a kisebbségi érdekeltségek levonása utáni nettó nyereség, hiszen az előző év hasonló időszakához képest 50,8 százalékkal 720,1 millió euróra esett vissza (a biztosítási üzletág 2008-ban történt értékesítésével korrigáltan 16,4 százalékos a csökkenés). A kockázati költségek 2009 első kilenc hónapjában szinte megkétszereződtek, ezért az időszak végén már 1449,2 millió euróra rúgtak.

A sajáttőke arányos nyereség (a készpénzeszközökre vetítve) a 2008 első három negyedévében számított 22,2 százalékról (ami ugyanakkor a biztosítási üzletág értékesítéséből származó bevétellel korrigálva csak 13,6 százalékot tett ki) 2009 első kilenc hónapjában 10,7 százalékra (mérleg szerint 10,3 százalékra) esett.

A (készpénzeszközökre vetített) részvényenkénti nyereség2 2009 első háromnegyed évében 2,06 eurót ért el, szemben az előző évi 4,78 euróval. A biztosítási üzletág értékesítésével korrigálva az érték 2,86 eurót mutatott az előző év hasonló időszakában.

A 2008. év végi állpothoz viszonyítva a mérlegfőösszeg 1 százalékkal bővülve 203,6 milliárd euróra nőtt.

A kockázattal súlyozott eszközök állományában bekövetkezett bővülés ellenére a tőkemegfelelési mutató a 2008. év végén jelzett 9,8 százalékról 2009. szeptember 30-ig 10,9 százalékra javult, köszönhetően a 1,76 milliárd eurós részvételi tőke kibocsátásának, amelyből 1,224 milliárd eurót az osztrák állam, 540 millió eurót pedig magánbefektetők jegyeztek le.

Ez a mutató tehát bőven meghaladja a 8 százalékos törvényi minimumot. A Tier 1 tőkeráta a hitelkockázat tekintetében 8,6 százalékos értéket mutatott 2009. szeptember 30-án (szemben a 2008. év végi 7,2 százalékkal).

Magyarország
A magyarországi lakossági, valamint kis- és középvállalati üzletágban a nettó kamatbevétel az előző évi 211,4 millió euróról 20 százalékkal (a devizahatásokkal korrigálva 37,7 százalékkal) növekedve 253,8 millió eurót ért el, főként a kamatkülönbözet terén bekövetkezett pozitív változások nyomán.

A nettó jutalékbevétel soron bekövetkezett 38,7 millió eurós, azaz 38,6 százalékos (a devizahatásokkal korrigáltan 29,6 százalékos) visszaesés a csoportszinten is megfigyelhető csökkenést tükrözi, így itt a tavalyi 100,1 millió euró után az idén 61,4 millió euró jelentkezett.

Az előző évi 10,3 millió eurós kereskedési eredmény 22,8 millió euróra történő duplázódásának köszönhetően az üzemi eredmény 23,6 százalékkal (a devizahatásokkal kiigazítva 41,9 százalékkal) bővült, így a tavalyi 145,1 millió euró után 179,4 millió eurót ért el.

Az üzemi kiadások az előző évhez viszonyítva 18,2 millió euróval, vagyis 10,3 százalékkal csökkentek (a devizahatásokkal korrigáltan 3 százalékkal növekedtek), így 158,6 millió euróra rúgtak. A személyi kiadások stabilak maradtak.

A költség/bevétel arány jelentősen, a 2008 harmadik negyedév végi 54,9 százalékról 46,9 százalékra javult.

A magyarországi általános gazdasági helyzet, valamint az ezzel összefüggésben – főként az idei esztendő első és második negyedévében – jelentkező devizaárfolyam-gyengülés hatására az Erste Bank Hungary növelni kényszerült a kockázati céltartalék mértékét az előző évi 46 millió euróról 117,6 millió euróra.

A kisebbségi érdekeltségek levonása utáni nettó nyereség 28,6 százalékkal (a devizahatásokkal korrigálva 18,1 százalékkal) csökkenve 74,2 millió euróról 53 millió euróra csökkent. A sajáttőke arányos nyereség 18,1 százalékon állt.

Kapcsolódó weboldal

Sajtókapcsolat
Cég:Erste Bank

         
Kezdőlap    |    Cégismertetők    |    E-Sajttáj    |    Konferenciák    |    Kiállítások    |    Blogajánló    |    Kapcsolat

Rovatok:   Auto-motor  |  Belföld  |  Egészség  |  Gazdaság  |  IT  |  Környezetvédelem  |  Közlekedés  |  Kultúra  |  Média  |  Mobil  |  Sport  |  Távközlés

Sajttaj.hu © 2007-2024.   -   Sitemap    |   Médiaajánlat    |   Jognyilatkozat   


RSS   RSS


 freestat.hu mystat websas.hu
statgep.hu