Partnerek


CMS, webshop, eCommerce, domain, hosting, SEO, SEM

Google Directory

Observer


NewsAgent


C-PRESS


Hirmutato


Hirlapom


Hirlapom

hírek személyre szabva

Napi sajtó


Hirlevél feliratkozás


Google
 


Az Erste Group közzétette első féléves eredményeit

2009.07.30
492 millió euró nettó nyereség az első félévben.

Főbb adatok:
  - 2009 első félévében az Erste Group üzemi eredménye 1776,4 milliót ért el, amely 19,1 százalékos növekedést jelent a gazdasági visszaeséssel még nem érintett 2008 első félévéhez képest. Az üzemi bevétel bővülésének üteme 7 százalékkal bővült, így az előző év hasonló időszakához viszonyítva 3736,6 millió euróra nőtt, a működési költségek pedig szintén 2008 első félévéhez képest 2,1 százalékos visszaesést mutatva 1960,2 millió euróra rúgtak az idei év első hat hónapjában.
  - A nettó kamatbevétel és a nettó kereskedési eredmény az első félévben nagymértékben hozzájárult az üzemi bevétel alakulásához. A lakossági, valamint a kis- és középvállalati üzletág kiváló teljesítményének és a bankcsoport működési területének összes országában stabil képet mutató nettó kamatkülönbözetnek köszönhetően a nettó kamatbevétel 2505,3 millió eurót ért el (ez 8,6 százalékos javulást jelent 2008 első félévéhez képest) annak ellenére, hogy a hitelállomány korlátozott mértékben növekedett. Az ügyfélhitelek az idei első hat hónap folyamán 128,1 milliárd euróra bővültek a 2008 utolsó negyedévében mért 126,2 milliárd euróról. A kiváló nettó kereskedési eredmény jórészt a kötvényjellegű értékpapír-kereskedelemnek, valamint a pénzpiaci műveleteknek köszönhető.
  - A kockázati költségek 892,1 millió euróra növekedtek (2008 első félévéhez képest 132,3 százalékot ugorva), vagyis az ügyfélhitelek átlagához képest 141 bázispontot mutattak. A nem teljesítő hitelek aránya (a teljes kitettség alapján) a 2008 negyedik negyedévi 2,9 százalékról 3,6 százalékra emelkedett 2009 első félévében, amely jórészt a kelet-közép-európai lakossági üzletágnak, a Haftungsverbund keresztgarancia-rendszerben részt vevő osztrák takarékpénztáraknak, valamint a Csoportszintű Nagyvállalati és Befektetési Banki üzletág portfóliójára képzett céltartalékoknak köszönhető.
  - Az Erste Group a számviteli szabályok adta eszközátsorolást nem használta ki. A pénzügyi eszközök összes kategóriájában elért eredményekre elsősorban az ABS/CDO-portfólió átértékelési követelményei voltak kihatással. Az eredmény kimutatásban jelentkező negatív hatás (adózás előtt) 11,3 millió euróra rúgott 2009 második negyedévében a 2009 első három hónapjában mért 54,8 millió euró után, míg a részvénytőkére a 2009 első negyedévében kiható 88 millió euró értékű negatívum 43 millió euróra csökkent a következő negyedévben.
  - A nettó nyereség 492,1 millió euró volt 2009 első félévében, ez 22,7 százalékos visszaesést jelent az egy évvel korábbi 636,6 millió euróhoz képest. A bankcsoport az idei első félévben a működési területének összes országában nyereséget ért el Ukrajnát kivéve, ahol azonban az Erste Group csak kis mértékben van jelen.
  - A mérleg szerinti ún. tier 1-es tőkeráta a 2008. évi 7,2 százalékról 8,4 százalékra javult 2009 első félévében annak a tőkejuttatásnak a következtében, amelynek keretében az osztrák kormány 1,224 milliárd euró, magánbefektetők pedig 540 millió euró értékben jegyeztek újonnan kibocsátott részvényeket). A kockázattal súlyozott eszközök 4 százalékkal, 108 millió euróra bővültek 2009 első félévében.
  - A hiteleknek a betétekhez viszonyított aránya a 2008. év végi 115,4 százalékról 112,9 százalékra javult 2009 első hat hónapjában.

„A gazdasági visszaesés immár a maga teljességében elérte Kelet-Közép-Európát. A helyzet ugyan országról-országra nagyfokú eltérést mutat, de a kereslet visszaesése mindenhol közös. Úgy véljük, hogy a gazdasági helyzet nehéz marad az elkövetkezendő hónapok során, de nem osztjuk a régióra vonatkozó vészjósló előrejelzéseket. Lakossági pénzintézetként minden országban szoros kapcsolatunk van a reálgazdasággal. Nagy ütemben javul és válik egyre pontosabbá a lakossági és a vállalati ügyfelekről alkotott képünk, amelynek révén hatékony lépéseket tudunk tenni annak érdekében, hogy a bankot és ügyfeleinket is átkormányozzuk a válságon. Továbbra is valljuk, hogy a régióban esetlegesen bekövetkező további gazdasági visszaesést kiváló üzleti modellünk ellensúlyozni tudja” – értékelte az eredményeket Andreas Treichl, az Erste Group vezérigazgatója.

Az eredményekről röviden
A 2009. év első hat hónapjában az Erste Group üzemi eredménye 1776,4 millió eurót ért el, amely 19,1 százalékos bővülést jelent a 2008 első félévi 1491 millió euróhoz képest. A növekedés elsősorban a nettó kamatbevétel erőteljes bővülésének köszönhető, hiszen ez a tétel 8,6 százalékkal 2505,3 millió euróra nőtt, amely ellensúlyozta a nettó jutalékbevétel terén jelentkező 11,4 százalékos (888,2 millió euróra történő) visszaesést.

A kitűnő (86,1 százalékkal 343,1 millió euróra ugró) kereskedési eredmény szintén hozzájárult az üzemi bevétel 7,0 százalékkal 3492,6 millió euróról 3736,6 millió euróra történő bővüléséhez. A működési költségek 2,1 százalékkal csökkentek: 1960,2 millió euróra a korábbi 2001,6 millió euró után. Így a költség/bevétel ráta jelentősen, 52,5 százalékra javult tavalyi első félévében mért 57,3 százalékkal szemben.

A kisebbségi érdekeltségek levonása utáni nettó nyereség 22,7 százalékkal visszaesett, és elsősorban a magasabb kockázati költségek miatt (a kockázati tartalékolás az első hat hónap során több mint megkétszereződve 892,1 millió eurót tett ki) 492,1 millió euróra csökkent,.

A tőkemegtérülési ráta (pénzeszközökre vetítve, vagyis az ügyfélbázist érintő lineáris amortizáció leírása után) a 2008. első félévi 15,2 százalékról (mérleg szerint 14,7 százalékról) a jelenlegi 11,6 százalékra csökkent (mérleg szerint 11,2 százalékra).

A részvényenkénti megtérülés (a pénzeszközökre vetítve) 2009 első félévében 1,41 eurón (mérleg szerint 1,35 eurón) állt az egy évvel korábbi 2,10 euróhoz (mérleg szerint 2,03 euróhoz) viszonyítva.

A 2008. év végéhez képest a mérlegfőösszeg 1,4 százalékkal 204,2 milliárd euróra bővült.

2009 áprilisában az Erste Group névértéken számolva összesen 1,76 milliárd euró tőkebevonást hajtott végre, amelyből 1,224 milliárd eurót az osztrák kormány, a fennmaradó 540 millió eurót pedig magánbefektetők jegyezték le.

A kockázattal súlyozott eszközök állományában bekövetkezett bővülés ellenére a hitelkockázattal összefüggő tőkemegfelelési ráta a 2008. év végi 10,1 százalékról 11,1 százalékra javult 2009. június 30-ig az osztrák kormány által lejegyzett 1,76 milliárd eurós részvénypakettnek köszönhetően, így a törvény által meghatározott 8,0 százalékos minimum elvárást kényelmesen meghaladó értéket mutatott.

A hitelkockázattal összefüggésben a tier 1-es tőkeráta 8,4 százalékon állt 2009. június 30-án a 2008. év végén jegyzett 7,2 százalékkal szemben.

Kilátások
„Bár az egyes gazdasági mutatók további romlása a kockázati költségek emelkedéséhez vezetett, továbbra is az a meggyőződésünk, hogy továbbra is sikeresek leszünk üzleti modellünk megvalósításában. Ezt a várakozásunkat a bankcsoport regionális tevékenysége, a lakossági, a kis- és középvállalati, valamint nagyvállalati szegmens közti ideális egyensúly, hosszú távra fókuszáló sratégiánk, és jól kiegyensúlyozott hitel/betét rátánk is alátámasztja” – jelentette ki Andreas Treichl a kilátásokkal kapcsolatban.

Üzletági beszámolók

Kelet-Közép-Európa
A kelet-közép-európai üzletág eredményei főként a Česká spořitelna, a Slovenská sporiteľňa, az Erste Bank Hungary, a Banca Comercială Română, az Erste Bank Croatia, az Erste Bank Serbia és az Erste Bank Ukraine lakossági, valamint kis- és középvállalati üzletágából származnak. A Csoportszintű Piacok – vagy a Csoportszintű Nagyvállalatok – valamint a befektetési banki területek által elért eredmények a megfelelő szegmenseknél kerültek feltüntetésre.

Csehország
A csehországi lakossági és kis- és középvállalati üzletág nettó kamatbevétele 9,0 millió euróval, 1,8 százalékkal nőtt (az árfolyamhatásokkal korrigálva 8,8 százalékkal) a 2008 első félévi 511,7 millió euróról 520,7 millió euróra, amely a betéti termékekbe történő folyatódó pénzáramlásnak, valamint a hitelüzletág egyes területei növekedésének következménye.

A nettó kamatbevételt negatívan érintette a piaci kamatok visszaesése, hiszen az alapkamat a 2008 első félévi 3,75 százalékról a vizsgált időszak végéig 1,5 százalékra csökkent. A nettó jutalékbevétel 1,5 százalékkal, a 2008 első félévi 206,4 millió euróról 203,2 millió euróra csökkent. Az árfolyamhatások nélkül azonban az eredmény 5,3 százalékos javulást mutat, főként a hitelüzletág és a pénzforgalmi-átutalási szolgáltatások felfutása nyomán.

A működési költségek 349,7 millió eurós értéke 22,7 millió euróval, 6,1 százalékkal az előző évi szint alá csúsztak vissza a devizaárfolyam alakulásának köszönhetően. Az árfolyamhatásoktól megtisztítva a működési kiadások a költségcsökkentési intézkedéseknek köszönhetően az előző évi szinten stagnáltak. A kereskedési eredménynek az előző évi 13,2 millió euróról 21,2 millió euróra történő növekedése a devizaüzletág bővülésének köszönhető. Összességében az üzemi eredmény 395,5 millió euróra nőtt, 36,6 millió euróval, 10,2 százalékkal meghaladva a 2008 első félévében elért 358,9 millió eurós eredményt.

Az árfolyamhatásoktól megtisztítva az üzemi eredmény 17,8 százalékos javulást mutatott. Az előző évihez képest jelentősen növekvő kockázati céltartalékolás (48,9 millió euróról 111,6 millió euróra) jól tükrözte a folytatódó pénzügyi válság folyományaként megnövekedett tartalékképzési igényeket, ami elsősorban is a kis- és középvállalati üzletágban jelentkezett. Az egyéb eredmények terén elszenvedett 13,6 százalékos (az árfolyamhatással korrigáltan 21,5 százalékos) visszaesés az előző évi -51,4 millió euróról -58,4 millió euróra nőtt az értékpapír-állomány értékeltségi követelményei és egyéb pénzügyi befektetések miatt.

A kisebbségi érdekeltségek levonása utáni nettó nyereség 35,0 millió eurós, azaz 14,8 százalékos (az árfolyamhatásokkal kiigazítva 8,9 százalékos) veszteséget mutat, így ezen a soron 175,6 millió euró jelentkezett a 2008 hasonló időszakában mutatott 206,1 millió euró után. A költség/bevétel ráta 46,9 százalékon állt (szemben a 2008 első félévi 50,9 százalékkal), a tőkemegtérülési ráta pedig 38,6 százalékot mutatott (az előző évi 52,6 százaléka után).

Románia
A romániai lakossági és kis- és középvállalati üzletág nettó kamatbevételének növekedéséhez nagyban hozzájárult a divízió felfutása 2008 első három negyedévében. Az kamatbevétel 2009 első félévében 356,7 millió euróról 383,9 millió euróra gyarapodott (7,6 százalékkal, a devizahatással kiigazítva 23,2 százalékkal bővülve).

A kereskedési eredmény 15,6 millió euróról 5,1 millió euróra történő visszaesése főként a lej leértékelődése nyomán bekövetkezett negatív átértékelődési hatásoknak tudható be. A nettó jutalékbevétel 128,5 millió euróról 77,7 millió euróra csökkent. (A visszaesés 39,5 százalékos, az árfolyamhatással kiigazítva 30,8 százalékos).

A jelentős visszaesés egyrészt az alacsonyabb pénzforgalmi szolgáltatásokhoz kapcsolódó díjakra vezethető vissza, másrészt a hitelüzletág új szerződésállománya a 2008 negyedik negyedévi volumenhez képest jelentős visszaesést szenvedett el, s ez hasonló mértékű negatív hatással járt a hitelüzletágból származó díjbevételre. A működési költségek a maguk 200,7 millió eurós értékével jelentősen, 10,8 százalékkal az előző évi 225,1 millió euró alá zuhantak.

Az árfolyamhatással korrigálva azonban 2,1 százalékos növekedés volt tetten érhető. A növekedés a fiókhálózat bővülésével (64 új egység nyílt az előző év hasonló időszakához képest) és a magasabb IT-költségekkel magyarázható, míg a személyzeti kiadások visszanyesése részben ellensúlyozta a növekedést. Az egyéb eredmények terén elért jelentős, 37,6 millió eurós javulás jórészt a feleslegessé vált céltartalékok és a piaci értéken nyilvántartott portfólió 2008. évi negatív értékeltségi követelményének tudható be.

A 266 millió euróra rúgó stabil üzemi eredményt (amely a devizahatásokkal korrigálva 10,4 százalékos bővülést jelent) annak ellenére sikerült elérni, hogy – főként a lakossági üzletágat érintve – a kockázati céltartalékok jelentős mértékben, a 2008 első félévi 39 millió euróról 169,8 millió euróra, vagyis 130,8 millió euróval emelkedtek. E számadatok összevetésekor érdemes figyelembe venni, hogy a 2008 első félévében regisztrált kockázati költségeket a csoportszintű tartalékokból felszabadított 25,2 millió eurós összeg javította.

A céltartalékok mértéke az elmúlt hónapok során, a piacon általánosan tapasztalható tendencia miatt emelkedett meg (a pénzügyi válság, a növekvő munkanélküliség, a lejnek az euróval szemben történő gyengülése nyomán). A kisebbségi érdekeltségek levonása utáni nettó nyereség 74 millió euró, ami 59,6 millió eurós (44,6 százalékos, az árfolyamhatással korrigáltan pedig 36,6 százalékos) visszaesést jelent az előző évi 133,6 millió euróhoz viszonyítva. A költség/bevétel ráta az előző évi 44,9 százalékról 43,0 százalékra javult, a tőkemegtérülési ráta pedig 26,7 százalékon állt.

Szlovákia
A 2009 első félévében elért 175,5 millió euróval a szlovákiai leányvállalat lakossági, valamint kis- és középvállalati üzletágában keletkezett nettó kamatbevétel 14,5 millió euróval, azaz 9,1 százalékkal nőtt az előző év hasonló időszakához képest (a devizahatással korrigálva 2,2 százalékkal).

A lakossági hitel- és betétállomány bővülése, valamint – az euró bevezetése következtében meglépett – sorozatos alapkamat-csökkentés és a pénzpiacokon tapasztalt trendnek hatottak a nettó kamatbevétel alakulására az idei esztendő első felében. A 2008 első félévében jelentkező 51,2 millió eurós nettó jutalékbevétel 50,7 millió euróra változott 2009 első hat hónapjában (1,0 százalékos, devizahatással korrigálva pedig 7,2 százalékos csökkenést mutatva).

A visszaesés a devizaüzletágban és az eszközmenedzsment terén kalkulált alacsonyabb díjbevételnek tudható be, de az a rendelkezés is hátrányosan érintette ezt a területet, mely szerint 2009. augusztus 30-ig tilos díjat szedni a készpénzműveletek után.

A kereskedési eredmény 8,4 millió euróval a 2008 első félévi 9,9 millió euróról 1,5 millió euróra történő visszazuhanása az euróbevezetés miatt a devizaüzletág megszűnésével és a származékos termékekből származó bevétel zsugorodásával magyarázható. A kockázati céltartalékok megemelése jól tükrözte a piaci környezet romlását az előző év első félévéhez viszonyítva: a kockázati céltartalékok 55 millió euróra rúgtak az idei év első hat hónapjában, több mint készteresükre duzzadtak az előző év hasonló időszakához képest (amikor 22,4 millió euró szerepelt ezen a soron).

A működési költségek 9,9 millió euróval 123,5 millió euróról 133,4 millió euróra (tehát 8 százalékkal, a devizahatásokkal korrigálva pedig 1,1 százalékkal) növekedtek elsősorban az IT-költségek emelkedése miatt. Az egyéb eredmények terén tapasztalt visszaesés az értékesítési célú állomány értékelési előírásaival magyarázható, így ezen a soron 16,5 millió eurós veszteség mutatható ki, ami 9,8 millió euróval több az előző év hasonló időszakának adatánál.

A kisebbségi érdekeltségek levonása utáni nettó nyereség 17,9 millió euró (-69 százalékos változás 2008 első félévéhez viszonyítva), a tőkemegtérülési ráta pedig 8,2 százalék lett. A költség/bevétel arány 58,6 százalékra emelkedett az előző év hasonló időszakában jelentkező 55,7 százalékkal szemben.

Magyarország
Magyarországon a lakossági, valamint kis- és középvállalati üzletág nettó kamatbevétele a 2008 első félévi 135,0 millió euróról 159,8 millió euróra növekedett. A nettó jutalékbevételnél a 2008 első félévi 65,2 millió euróról 38,8 millióra történő 26,4 millió eurós (vagyis 40,5 százalékos, a devizahatásokkal korrigáltan pedig 32,1 százalékos) visszaesés fő oka az volt, hogy csökkent az értékpapír-kereskedelmi tevékenység hozzájárulása az eredményhez.

A kereskedési eredmény az előző évi 8,1 millió euróról 12,4 millió euróra (vagyis 53,1 százalékkal, az árfolyamhatásokkal korrigáltan pedig 74,9 százalékkal) történő növekedésével együtt a tavalyi 93,3 millió eurós üzemi eredmény az idei első félévben 105,8 millió euróra bővült, azaz 13,4 százalékkal (az árfolyamhatásokkal korrigáltan 29,5 százalékkal) növekedett. A működési költségek 105,3 millió euróra rúgtak, az előző évinél 9,7 millió euróval kevesebbre, vagyis 8,5 százalékkal csökkentek, ugyanakkor az árfolyamhatással korrigáltan 4,5 százalékkal növekedtek, amelynek egyik magyarázata a megnövekedett marketingköltségekben keresendő. A személyi kiadások az előző évi szinten maradtak.

A költség/bevétel ráta jelentősen javult: a 2008 első félévi 55,2 százalék után idén 49,9 százalékra csökkent. A magyarországi általános piaci helyzet és a devizaárfolyam ehhez kapcsolódó trendje szintén a magasabb kockázati céltartalékolás irányába mutatott (a 2008 első félévi 29,0 millió euróról 60,1 millió euróra). A kisebbségi érdekeltségek levonása utáni nettó nyereség 13,7 százalékos visszaesés után 47,9 millió euróról 41,3 millió euróra csökkent. A devizahatásokkal korrigáltan az eredmény lényegében változatlan maradt 2008 első félévéhez viszonyítva. A tőkemegtérülési ráta 21,9 százalékon állt.

Horvátország
A horvát lakossági és kis-és középvállalati üzletág üzemi eredménye 3,4 százalékkal (az árfolyamhatással korrigálva 5,0 százalékkal) bővülve a 2008 első félévi 70,9 millió euróról 73,3 millió euróra javult. A kielégítő üzleti tendenciák folyatódása mellett a montenegrói Opportunity Bank 2009 második negyedévében először szerepelt a kimutatásokban, így már hozzá tudott járulni az időszak eredményeihez, méghozzá 1,8 millió euró értékben. Az Opportunity Bank mérlegfőösszege 164 millió euró volt az időszak végén, a pénzintézet 14 bankfiókkal és 213 munkatárssal rendelkezik.

Az Erste Bank Croatia nettó jutalékbevétele alig maradt el a tavalyi 37,3 millió eurótól, 2,1 százalékkal (az árfolyamhatással korrigálva 0,5 százalékkal) csökkenve 36,5 millió euró lett, ami leginkább az értékpapír-kereskedelmi üzletág visszaesésével magyarázható. A kereskedési eredménynek a 2008 első félévi 4,8 millió eurós értékéről 1,4 millió euróra történő zsugorodása az Erste Card Club eredményének szerepeltetése miatt alakult ki.

A megnövekedett irodai és IT-kiadások miatt a működési költségek kismértékben, 4 százalékkal (az árfolyamhatással korrigálva 5,6 százalékkal) 65,5 millió euróra emelkedtek, szemben az előző év első hat hónapjában elért 63,0 millió euróval.

A költség/bevétel ráta változatlanul 47,2 százalékot mutatott. A kisebbségi érdekeltségek levonása utáni nettó nyereség az idei első félévben 23 millió euró lett a 2008 hasonló időszakában jelentett 29,4 millió euró után, ami 21,8 százalékos, az árfolyamhatással korrigálva pedig 20,6 százalékos visszaesésnek felel meg. A tőkemegtérülési ráta a 2008 első félévi 38,0 százalékról 23,6 százalékra esett vissza.

Szerbia
2009 első félévében az Erste Bank Serbia 8 százalékkal (az árfolyamhatással korrigálva 24,4 százalékkal) 14,6 millió euróról 15,8 millió euróra növelte nettó kamatbevételét. A gazdasági trendeket visszatükrözve a 4 millió euróra rúgó kockázati költségek meghaladták az előző évi 2,9 millió eurót.

A pénzforgalmi tranzakciók stabil volumenének és a hitelüzletágból származó díjbevétel jelentős mértékű növekedésének köszönhetően a nettó jutalékbevétel 3,4 millió euróról 38,8 százalékkal 4,8 millió euróra bővült (az árfolyamhatással korrigálva pedig 59,8 százalékkal). A kereskedési eredményben bekövetkezett 1,1 millió euróról 1,5 millió euróra történő javulás (ami megfelel 27,7 százalékos, árfolyamhatással korrigálva pedig már 47,0 százalékos növekedésnek) a devizaüzletág nagyobb mértékű hozzájárulásának köszönhető.

A működési költségek 0,7 millió euróval, azaz 4,3 százalékkal 15,6 millió euróra csökkentek az előző évi szintről. Azonban az árfolyamhatással korrigált számadat 10,1 százalékos növekedést jelez, amelynek elsődleges magyarázata a személyi költségekben rejlik (a magasabban képzett munkatársak magasabb fizetést kaptak). A költség/bevétel ráta 85 százalékról 70,9 százalékra javult. Az üzemi eredmény a 2008 első féléves 2,9 millió euróról több mint megkétszereződve 6,4 millió euróra ugrott.

Ennek ellenére a kisebbségi érdekeltségek levonása utáni nettó nyereség 1,3 millió euró lett a tavalyi első félévben elért 2,2 millió eurótól elmaradva, amely egy üzletrész 2008 első félévi értékesítéséből származó pozitív hatás eredményeként jött létre. A tőkemegtérülési ráta 5,3 százalék lett.

Ukrajna
2008 első félévével összehasonlítva az Erste Bank Ukraine 17,9 millió euróról 0,2 millió euróval 18,1 millió euróra, vagyis 0,9 százalékkal (az árfolyamhatással korrigálva 43,4 százalékkal) növelte üzemi bevételét. A nettó kamatbevétel a 2008 első félévi 12,3 millió euróról 14,3 millió euróra nőtt (17 százalékkal, az árfolyamhatással korrigálva pedig 66,1 százalékkal nőtt).

A technikai beszámolóban bekövetkezett módosítás következményeként a nettó jutalékbevételben 1,6 millió euróról 0,1 millió euróra történő visszaesés jelentkezett. A kereskedési eredmény elhanyagolható mértékben, a 2008 első félévi 4,1 millió euróról 3,7 millió euróra csökkent.

A működési kiadások 25,3 százalékkal zuhantak, a 2008 első félévi 25,5 millió euró után 19,1 millió euróra rúgtak az idei első félévben. Az árfolyamhatással korrigáltan azonban már 6,2 százalékos növekedés látszik, amelynek egyik oka a bankban 2009 első félévében végrehajtott karcsúsítás volt.

Az intézkedések között szerepelt a fiókhálózat bővítésének leállítása, valamint mintegy 300 alkalmazott elbocsátása. Az üzemi eredmény 6,6 millió euróval -1,0 millió euróra javult az előző év első félévében elszenvedett 7,6 millió eurós veszteség után.

A kockázati céltartalék drasztikus mértékben, 36,1 millió euróval 38,4 millió euróra bővült 2009 első félévében jórészt az ukrán piaci környezet negatív fejleményei nyomán a hitelállományban bekövetkezett minőségromlás miatt. Összességében a kisebbségi érdekeltségek levonása utáni nettó nyereség az előző év hasonló időszakához képest 31,4 millió euróval esett vissza az idei első félévben, így a tavalyi -6,8 millió euró után -38,2 millió euró lett.

Kapcsolódó weboldal

Sajtókapcsolat
Cég:Erste Bank

         
Kezdőlap    |    Cégismertetők    |    E-Sajttáj    |    Konferenciák    |    Kiállítások    |    Blogajánló    |    Kapcsolat

Rovatok:   Auto-motor  |  Belföld  |  Egészség  |  Gazdaság  |  IT  |  Környezetvédelem  |  Közlekedés  |  Kultúra  |  Média  |  Mobil  |  Sport  |  Távközlés

Sajttaj.hu © 2007-2022.   -   Sitemap    |   Médiaajánlat    |   Jognyilatkozat   


RSS   RSS


 freestat.hu mystat websas.hu
statgep.hu