Partnerek


CMS, webshop, eCommerce, domain, hosting, SEO, SEM

Google Directory

Observer


NewsAgent


C-PRESS


Hirmutato


Hirlapom


Hirlapom

hírek személyre szabva

Napi sajtó


Hirlevél feliratkozás


Google
 


Raiffeisen Capital Management - CEE tőkepiaci jelentés

2008.03.10


Az év elején a globális pénzügyi piacokon zavaros fejlemények mutatkoztak. Az amerikai konjunkturális adatok továbbra is a növekedés érezhető lanyhulását jelzik. A befektetők januárban nagyfokú volatilitást okozó negatív kockázati hozzáállása az elmúlt hónap során enyhült.

Időközben az euró-övezetben, a legfontosabb exportpiacon is mérséklődtek a növekedési kilátások, valamint a konjunkturális mutatók is lanyhulásra utalnak. A kelet-európai térség legtöbb országában a növekedés hajtóerejévé az export helyett egyre inkább a dinamikus belföldi kereslet válik. Az egységnyi termékre jutó bérköltségek változatlanul kedvező alakulása hatására középtávon valószínűleg továbbra is stabilak lesznek a devizák. Pótlólagos támogatást nyújtanak a közvetlen befektetésekből származó tőkebeáramlások, valamint az elkövetkező években az EU költségvetéséből származó növekvő transzfer kifizetésekre való kilátás.

A kelet-európai térségben továbbra is nagyfokú inflációs dinamika észlelhető, amelyet egyrészt főként az olaj- és élelmiszerárak emelkedése, másrészt a magas bérnövekedés gerjeszt. Az inflációs ráták olyan szinteket értek el, amelyek a központi bankok által elfogadható mértéket érezhetően meghaladják. Ez a körülmény a térség legtöbb központi bankját még szigorúbb pénzpolitika folytatására sarkallja.

Fókuszban az egyes országok

Oroszország
A gazdasági mutatók továbbra is Oroszország erőteljes növekedését jelzik. Az infláció alakulása ebben a környezetben kevésbé örvendetes. Februárban a fogyasztói árindex tovább emelkedett, az infláció ezért jóval az orosz nemzeti bank által elfogadható szint fölött maradt.

Legjelentősebb politikai eseményként a március elejei, közelgő parlamenti választásokat tartják nyilván. Az általános várakozás szerint Dmitrij Medvegyev egyértelmű győzelmet arat, Vlagyimir Putyint pedig minden valószínűség szerint miniszterelnökké nevezik ki. A Putyin-Medvegyev páros feltehetőleg megtartja Oroszország jelenlegi politikai és gazdasági irányvonalát.

Az orosz részvények februárban kedvezőbben alakultak a többi kelet-európai piacnál. A nyertesek közé elsősorban a nyersanyag- és acélszektor vállalatai tartoztak, amelyek a tovább növekvő nyersanyag- és acélárakból profitálnak. A legtöbb orosz acélvállalat vertikálisan tagolt, így kellő mértékű saját készlettel rendelkezik az acéltermeléshez szükséges nyersanyagokból. A többi acéltermelőnek ezzel szemben jelentős többletköltséggel kell szembenéznie a nyersanyagbeszerzés során. Ezeket a költségeket megpróbálják áthárítani a vevőikre, ami az acélárak további növekedéséhez vezet. A Norilsk Nickel nikkeltermelő cég ezalatt a részvényfelosztás végrehajtásából, valamint részvény-visszavásárlási programjának bejelentéséből profitált. Eközben az új rekordmagasságba emelkedő nyersolaj-árak következtében számos energiarészvény jelentős többletet könyvelt el a beszámolási időszakban.

Vállalati oldalon nyilvánosságra kerültek többek között a gáztermelő Gazprom harmadik negyedéves adatai: míg az árbevétel 12 százalékkal haladta meg az előző évit, addig a nyereség alakulása kissé negatív volt, ami elsősorban a magas költséginflációra vezethető vissza.

Magyarország
A magyar jegybank februári ülésén nagy meglepetést okozott, amikor a 2001. óta fennálló árfolyamsávot eltörölte. Jóllehet a kamatokat februárban is változatlanul hagyták (a piac az alapkamat emelésére számított), közvetlenül e döntés után a deviza- és kötvénypiacon jelentős hatás volt érzékelhető. A magyar forint felértékelődött, és a magyar kötvények hozamainak szintje esett. A gazdasági növekedés továbbra is alacsony szintű, a központi bank elkövetkező évekre vonatkozó inflációs várakozásait felfelé korrigálták. A bérnövekedés stabilan magas szintű, ezért a központi bank a viszonylag magas kamatokat ebben a környezetben nem tudja gyorsan csökkenteni, ehelyett inkább szigorúbb pénzpolitikát helyez kilátásba. Az árfolyamsáv eltörlése hosszabb távon nagyobb rugalmasságot kínál a központi bank számára a pénzpolitika terén, ezért a döntést a piac kedvezően fogadta.

A részvénypiac a nemzetközi tőzsdék ismét kissé jobb hangulatából nem tudott profitálni, s csak oldalirányban mozgott. Az index súlypontját képező OTP Bank ugyan teljesíteni tudta a befektetők előző üzleti évvel kapcsolatos várakozásait, valamint 2008-ra vonatkozóan is tíz százalékos nettó nyereség-növekedést prognosztizált, ez azonban nem gyakorolt jelentős hatást a részvényárfolyamra, amely továbbra is gyengének mutatkozott. A generikus gyógyszergyártó Richter Gedeon a 2007-es üzleti év adataival szintén nem tudott meggyőző eredményt felmutatni, hiszen a belföldi forgalomban tapasztalható fokozottabb árnyomás hatására – változatlan árbevétel mellett – a nyereségek kereken 28 százalékkal csökkentek.

Kedvező mindenesetre az elmúlt negyedév jelentős – 27 százalékos – exportnövekedése, amely várhatóan 2008-ban az eredmény érezhető javulását idézi majd elő.

Lengyelország
A lengyel gazdasági adatok továbbra is erőteljes gazdasági növekedést jeleznek, amelyhez a bérnövekedés erőteljes dinamikája és az infláció növekvő szintje társul. A bérek és a fogyasztói árak az év eleje óta tovább növekedtek. Ebben a környezetben a február végi központi banki kamatemelés megfelelt az általános várakozásoknak, a központi bank pedig a kamatdöntést követő sajtótájékoztatón a hangsúlyt még inkább az inflációs várakozásokra helyezte. A lengyel zloty februárban az euróval szemben felértékelődött. A lengyel államkötvények hozamai ebben a környezetben február folyamán emelkedtek, a legerőteljesebb mértékben érintett szegmens a rövid hátralévő futamidejű kötvényeké volt.

Hosszabb távon a lengyel zloty bizonyára felértékelődik majd, rövidtávon azonban mégis a referenciaindexhez viszonyított semleges pozícionálást részesítjük előnyben. A lengyel részvénypiac februárban újból kis mértékben stabilizálódni tudott, miután januárban a helyi befektetési alapokból rekordösszegű tőkekiáramlást szenvedett el. A legnagyobb árfolyamnyereséget a réztermelő KGHM könyvelte el. A vállalat a negyedik negyedévre vonatkozó örvendetes üzleti adatainak nyilvánosságra hozatala mellett még a tovább növekedett rézárakból is profitált. A záró negyedév árbevétele így hét százalékkal növekedett, míg a réztermelés költségeit csaknem változatlan szinten tudták tartani. A legnagyobb bank, a PKO BP az elemzők várakozásait jelentős mértékben túlszárnyaló negyedik negyedéves – ötvenszázalékos - nyereségnövekedésével meglepetést okozott, de a részvény árfolyama mégsem tudott ebből profitálni.

Összességében nézve a lengyel pénzügyi papírok februárban nagyon gyenge teljesítményt nyújtottak, ami elsősorban a Fókuszban az egyes országok

Törökország
A török részvények februárban kissé javultak ugyan, az év eleje óta azonban jóval elmaradnak a többi kelet-európai piac mögött. Különösen gyengén alakultak a pénzügyi részvények, a további 25 bázispontos kamatcsökkentés, valamint az előző üzleti év nyereségével kapcsolatos magas elemzői várakozások teljesülése nem hatott kedvezően a banki részvényekre. Jelentős árfolyamnyereséget könyvelt el mindeközben a Sabanci holdingtársaság, amely abból profitál, hogy tervei szerint részt vesz az áramszolgáltatók
privatizálásában.

Kína
A kínai részvénypiac (H sorozatú részvények) februárban részben magas volatilitás mellett oldalirányban mozgott. Ezt főként a januári meglepően magas inflációs adatok okozták, amelyek átlépték a 7 százalékos határt. Kínában a rossz időjárási viszonyok hatására az élelmiszerárak több mint 18 százalékkal szöktek magasabbra januárban. Az Amerikai Egyesült Államok recessziójától való félelem, valamint a tartós áremelkedések gátolták a kínai részvénypiac emelkedését. A kínai gazdasági növekedés vonatkozásában továbbra is erőteljes gazdaságot látunk, amely valószínűleg 2008-ban is 10 százalékot meghaladó mértékben növekszik majd.

Ágazati szinten az acélipari papírok erőteljes eséseket könyveltek el az input árak, mint a szén és a vasérc ártárgyalásainak elhúzódása következtében. Vállalati szinten a China Mobile januárban több mint 7 millió új ügyfelet tudott szerezni. A legnagyobb versenytárs, a China Unicom mobilvállalat az ügyfélszámot csupán 1,4 millió új ügyféllel tudta növelni.a nemzetközi tőzsdéken körüllengő tartósan rossz hangulatra vezethető vissza.

Cseh Köztársaság
A cseh gazdaság továbbra is erőteljesen és nagy ütemben növekszik. A február elejei legutóbbi központi banki ülés kamatemelése megfelelt az általános várakozásnak. Csehország stabil fundamentális helyzete, a központi bank további kamatemeléseire való kilátás és a befektetők javuló kockázati megítélése februárban a cseh korona felértékelődéséhez vezetett.
A cseh kötvények hozamai a térség piacaihoz hasonlóan kis mértékben emelkedtek. Csehország makrogazdasági helyzete továbbra is kedvező, ezért hosszabb távon változatlanul fennáll a felértékelődés lehetősége. Rövidtávon és változatlanul kedvezőtlen piaci környezetben azonban a korona csúcsárfolyamokról való további leértékelődése valószínűsíthető.

Februárban a cseh kötvények is barátságos oldalukat mutatták, melynek során elsősorban az index súlypontját képező CEZ tett szert jelentős árfolyam-növekedésre.

Kelet-európai perempiacok
A szlovák korona februárban viszonylag erősödött, amit elsősorban a kedvezőbb kockázati
megítélésnek köszönhet. A szlovák központi bank a referencia kamatlábat az általános várakozásoknak megfelelően változatlanul hagyta.

Szlovákia következő évben esedékes euró-övezeti csatlakozására vonatkozó döntés meghozatala az év közepe táján várható. Az Európai Bizottság ezzel kapcsolatos fenntartása az, hogy tartható-e az inflációs ráta, amelyet az euró bevezetése kedvezőtlen irányba befolyásolhat. A jelenlegi álláspont szerint várhatóan megszavazzák Szlovákia csatlakozását, és a szlovák korona euróval szembeni paritása feltehetően nem tér el túlságosan a jelenlegi szinttől.

A román lej Románia viszonylag rossz fundamentális helyzete miatt nem tudott úgy
profitálni a javuló kockázati megítélésből, mint a közép-európai országok devizái, és az euróval szemben havi viszonylatban nem változott.

A török líra a térség egyetlen devizája, amelyik februárban az euróval szemben erőteljesen leértékelődött. Törökországban az infláció továbbra is magas, bár a növekedés dinamikája az előző év végén mérséklődött. A központi bank a kamatot ebben a környezetben a piac által általánosan elvártnál alacsonyabb mértékben csökkentette, ami azonban semmilyen különösebb hatást nem váltott ki.

Az eurókötvények terén az orosz kötvények szpredjei januárban tágultak. A közép-európai kötvények szpredjei ezzel szemben azonban havi szinten szűkültek.

Befektetési kilátások

Raiffeisen-Kelet-Európa-Kötvény Alap
Az euró-övezetben és Kelet-Európában a kedvező konjunkturális kilátásokkal jellemezhető fundamentális környezet az elmúlt hónapok növekvő inflációs dinamikája ellenére általában véve továbbra is kedvező a kelet-európai piacok számára, a kelet-európai deviza szintek pedig
hosszabb távon vonzóak. A globális befektetők kockázatvállalása mindenesetre jelentősbefolyásoló tényező a közép- és kelet-európai piacok számára. Ezért az alap pozícionálását a kedvezőbb kockázati megítélésnek megfelelő módon módosítottuk. A cseh kötvénypiacon a rövid hátralévő átlagos futamidőt megtartottuk. Románia referenciaindex alatti súlyozását megszüntettük. Magyarországon hosszú hátralévő átlagos futamidejű pozíciót építettünk ki.

Raiffeisen-Kelet-EurópaPlusz-Kötvény Alap
A Raiffeisen-Kelet-Európa-Kötvény Alaphoz hasonló befektetési környezet miatt itt is a fentiekben említettekkel azonos befektetési kilátások érvényesek. Ezen túlmenően:
Az euró-övezet hátralévő átlagos futamideje a referenciaindexhez képest továbbra is viszonylag hosszabb marad. Az eurókötvény szegmensen belül az országok súlyozása tekintetében az alap inkább védekező stratégiát alkalmaz, Litvánia, Szlovákia, Románia és Bulgária a referenciaindex alatt súlyozott. Referenciaindex feletti arányt képvisel ellenben Magyarország, Lengyelország, Ukrajna és Oroszország.

Raiffeisen-Kelet-Európa-Részvény Alap
A kelet-európai részvénypiacok februárban ki tudták heverni az előző havi korrekciót, és kedvezően alakultak. Továbbra is kérdés azonban, milyen hatást gyakorol majd a kelet-európai országokra a növekedés globális lanyhulása. A legutóbb nyilvánosságra hozott nemzetgazdasági adatok ugyan a növekedési ráták kismértékű csökkenését mutatják, azonban még mindig jóval a fejlett piacok szintje felett maradnak. Értékelési oldalról továbbra is egyszerre látunk vonzó árfolyamszinteket és kedvező belépési lehetőségeket számos egyedi értékpapír esetében. Jelenleg az alap Törökországban és Magyarországon felülsúlyozott, míg Oroszország és Lengyelország részvénypiacait a referenciaindex alatt súlyozza. Ágazati szinten a pénzügyi, valamint ipari részvényeket felül-, míg az energiapapírokat alulsúlyozzuk.

Raiffeisen-FeltörekvőEurópa-SmallCap- Részvény Alap
A kelet-európai alacsony kapitalizációjú vállalatok papírjai az előző hónapok gyenge teljesítményét követően februárban jóval kedvezőbben alakultak, még a magas kapitalizációjúakat is felülteljesítették. Jelenleg az alap Oroszországban, valamint a perempiacokon, mint Románia, Grúzia vagy Ciprus felülsúlyozott, míg a lengyel és a török részvények tekintetében továbbra is alulsúlyozott marad. Ágazati szinten felülsúlyozottak vagyunk az energia és egészségügyi részvények esetében, míg alulsúlyozottak az ipari és nyersanyag papíroknál.

Fókuszban az egyes országok

Törökország
A török részvények februárban kissé javultak ugyan, az év eleje óta azonban jóval elmaradnak a többi kelet-európai piac mögött. Különösen gyengén alakultak a pénzügyi részvények, a további 25 bázispontos kamatcsökkentés, valamint az előző üzleti év nyereségével kapcsolatos magas elemzői várakozások teljesülése nem hatott kedvezően a banki részvényekre. Jelentős árfolyamnyereséget könyvelt el mindeközben a Sabanci holdingtársaság, amely abból profitál, hogy tervei szerint részt vesz az áramszolgáltatók privatizálásában.

Kína
A kínai részvénypiac (H sorozatú részvények) februárban részben magas volatilitás mellett oldalirányban mozgott. Ezt főként a januári meglepően magas inflációs adatok okozták, amelyek átlépték a 7 százalékos határt. Kínában a rossz időjárási viszonyok hatására az élelmiszerárak több mint 18 százalékkal szöktek magasabbra januárban. Az Amerikai Egyesült Államok recessziójától való félelem, valamint a tartós áremelkedések gátolták a kínai részvénypiac emelkedését. A kínai gazdasági növekedés vonatkozásában továbbra is erőteljes gazdaságot látunk, amely valószínűleg 2008-ban is 10 százalékot meghaladó mértékben növekszik majd.

Ágazati szinten az acélipari papírok erőteljes eséseket könyveltek el az input árak, mint a szén és a vasérc ártárgyalásainak elhúzódása következtében. Vállalati szinten a China Mobile januárban több mint 7 millió új ügyfelet tudott szerezni. A legnagyobb versenytárs, a China Unicom mobilvállalat az ügyfélszámot csupán 1,4 millió új ügyféllel tudta növelni.

India
Februárban az indiai részvénypiac - a globális piacokhoz hasonlóan - oldalirányban mozgott. Míg a külföldi befektetők többnyire eladtak, addig a helyiek megragadták ezt az alkalmat arra, hogy pozícióikat tovább erősítsék. Az indiai piac alakulását a tőzsdéken világszerte észlelhető rossz hangulat befolyásolta.

Ágazati szinten az informatikai szektor meglepően jól tudta tartani magát. Ennek hátterében főként a viszonylag gyengébb indiai rúpia állt. Vállalati szinten februárban a Reliance Energy Ltd. leányvállalata, az áramtermelő Reliance Power Ltd. volt a bombay-i tőzsde legnagyobb részvénykibocsátója. Az első nyilvános kibocsátás hatvanötszörös túljegyzése ellenére a részvénynek az első kereskedési napokon árfolyamveszteségeket kellett elkönyvelnie. A kedvezőtlen piaci hangulat hatására több tőzsdei bevezetéssel egybekötött részvénykibocsátást is elhalasztottak.

Befektetési kilátások

Raiffeisen-Eurázsia-Részvény Alap
Februárban az indiai és a kínai részvénypiac a globális piacokhoz hasonlóan oldalirányú mozgást mutatott, míg az orosz részvények igen kedvezően alakultak.

Kínában a rossz időjárási viszonyok hatására az élelmiszerárak több mint 18 százalékkal szöktek magasabbra januárban. Az Amerikai Egyesült Államok recessziójától való félelem, valamint a tartós áremelkedések gátolták a kínai részvénypiac emelkedését. Indiában a külföldi befektetők többnyire eladtak, a helyiek pedig megragadták ezt az alkalmat arra, hogy pozícióikat tovább erősítsék.

Oroszországban elsősorban a nyersanyag- és energiaipari vállalatok tartoztak a nyertesek közé, ami a nyersolaj, réz, nikkel és más nyersanyagok magasabb árainak köszönhető.

Jelenleg az alap Törökországban felül-, Kínában, Indiában és Oroszországban pedig alulsúlyozott. Ágazati szinten a pénzügyi papírokat, a közmű- és ipari részvényeket súlyozza a referenciaindex felett, míg az energia, távközlés, és nyersanyag szektorban alulsúlyozott.

ASEAN-Részvény Alap
Malajzia és Indonézia tekintetében továbbra is pozitívak maradunk a stabil nyersanyag- és terményárak (például pálmaolaj) miatt. A fülöpszigeteki piac előrejelzése messzemenően kedvező. Ennek hátterében a viszonylag kedvező fundamentális értékelés, valamint a külföldön dolgozó fülöp-szigeteki munkások egyre növekvő hazautalásai állnak. A vietnami piachoz a magas inflációs adatok miatt negatívan viszonyulunk, és a közeljövőben nem számítunk a trend megfordulására.

Kapcsolódó weboldal

Sajtókapcsolat
Referens:Nagy Edina
edina.nagy@raiffeisen.hu
+36 1 484-4479
Cég:Raiffeisen Bank

         
Kezdőlap    |    Cégismertetők    |    E-Sajttáj    |    Konferenciák    |    Kiállítások    |    Blogajánló    |    Kapcsolat

Rovatok:   Auto-motor  |  Belföld  |  Egészség  |  Gazdaság  |  IT  |  Környezetvédelem  |  Közlekedés  |  Kultúra  |  Média  |  Mobil  |  Sport  |  Távközlés

Sajttaj.hu © 2007-2024.   -   Sitemap    |   Médiaajánlat    |   Jognyilatkozat   


RSS   RSS


 freestat.hu mystat websas.hu
statgep.hu